نویسنده = محمدتقی کاظمی
بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 21-27

محمدتقی کاظمی؛ مسعود حسین زاده اصل؛ علی بخشی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ ثریا اقبالی


کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 21-27

محمد تقی کاظمی؛ علیرضا فرقانی؛ امیر رضا خویی