نویسنده = ������������������� ��������
تجزیه و تحلیل خطر لرزه‌یی شهر تبریز با توجه به اثر پدیده‌ی حوزه‌ی نزدیک

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 23-34

مسعود یوسفی صبوری؛ تورج تقی خانی


تأثیر جرم میراگر تنظیم‌شده بر روی احتمال وقوع خرابی در سازه‌ی قاب خمشی فولادی

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-29

حسام الدین معین دباری؛ تورج تقی خانی