نویسنده = �������������� ������ ��������
کاهش آثار منفی درز‌های ساخت در سازه‌های بتن غلتکی حجیم با استفاده از زئولیت

دوره 39.2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 81-91

10.24200/j30.2023.61237.3157

علی صرافی؛ امیرمحمد رمضانیانپور؛ سیدمهدی زهرایی