کلیدواژه‌ها = خاک غیراشباع
مروری بر فیزیک جریان‌های واریزه‌ای و اهمیت به‌کارگیری شرایط خاک‌ غیراشباع در برآورد حجم فرسایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1404

10.24200/j30.2024.64086.3304

حامد صادقی؛ آناهیتا آقاگلی


ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 29-38

10.24200/j30.2019.53727.2581

حبیب شاه نظری؛ سعید کوزه گران؛ یاسر جعفریان


رفتار تحکیمی خاک های رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 43-54

علیرضا باقریه؛ علی فارسی جانی