کلیدواژه‌ها = دیوار برشی فولادی
بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 23-33

10.24200/j30.2020.54704.2662

فرهاد بهنام فر؛ هادی صیادپور؛ آرش محمدی فارسانی؛ مرتضی امیدی


بررسی آزمایشگاهی اندرکنش دیوار برشی فولادی و قاب بتنی با اتصالات پیچی

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 63-71

10.24200/j30.2019.52489.2478

مهدی پرویزی؛ مجتبی فتحی؛ سهیل مجیدزمانی


بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی ویژه با بازشو

دوره 34.2، شماره 3.1، آذر 1397، صفحه 49-59

10.24200/j30.2018.1408

حمیدرضا کاظمی نیاکرانی؛ ابوالفضل عرب زاده


تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در خصوصیات رفتار سیکلی سیستم دیوار برشی فولادی

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 63-73

10.24200/j30.2018.1357

سیدعلی اصغر حسین زاده؛ محمدعلی برخورداری؛ علی کاظمی


تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 117-124

ابوالفضل عربزاده؛ مهرداد شفیعی علویجه


اثر ورق نازک فولادی پرکننده در رفتار مهاربند واگرای هشت

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 67-78

مجید قلهکی؛ سیدمیثم احمدی


طرح سیستم دیوار برشی فولادی براساس نیاز جابجایی غیرکشسان

دوره 31.2، شماره 4.2، اسفند 1394، صفحه 61-70

مجید قلهکی؛ شاهرخ شعیبی


رفتار دیوارهای برشی مرکب تحت بارگذاری لرزه‌یی

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 21-31

فرازد حاتمی؛ علی رضا رهایی