مطالعه‌ی آزمایشگاهی الگوی آب‌شستگی ناشی از استقرار پایه‌های دوتایی هم‌گرا و واگرا و هم‌راستا با جریان در موقعیت‌های مختلف قوس ۱۸۰ درجه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

آب‌شستگی موضعی اطراف پایه‌ی پل، پدیده‌یی است که اگر به درستی به آن پرداخته نشود، می‌تواند باعث تخریب پل شود. در پژوهش حاضر، به بررسی الگوی آب‌شستگی پیرامون زوج پایه‌های هم‌گرا و واگرا ($\L‌a‌m‌b‌d‌a$ شکل و V شکل) مستقر در موقعیت‌های مختلف قوس تند ۱۸۰ درجه پرداخته شده است. کانال مورد استفاده با زاویه‌ی قوس ۱۸۰ درجه، عرض ۱ متر و شعاع مرکزی ۲ متر در رده‌ی قوس‌های تند قرار می‌گیرد. آزمایش‌ها در شرایط آستانه‌ی حرکت با قطر مصالح ۱٫۵ میلی‌متر انجام شده و نتایج به‌دست آمده نشان داده‌اند که شکل پایه در نحوه‌ی آب‌شستگی تأثیر به‌سزایی دارد و می‌تواند باعث تغییر موقعیت عمق بیشینه از پایه‌ی اول به پایه‌ی دوم و بالعکس شود. عمق بیشینه‌ی آب‌شستگی با استقرار زوج پایه‌ی V شکل در موقعیت ۹۰ درجه اندازه‌گیری شده است که معادل ۹۷\٪ عمق جریان است. بحث و نتیجه‌گیری تفصیلی پیرامون آزمایش‌ها در نوشتار حاضر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها