محاسبه‌ی ضریب رفتار سازه‌های مهاربندی‌شده‌ی هم‌محور فولادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تهران

2 دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار بعد از نگاهی گذرا به اهمیت ضریب رفتار و کاربرد آن در سازه‌ها، محتوای این ضریب و عوامل مؤثر بر مقدار آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نحوه‌ی محاسبه‌ی این ضریب توسط یکی از روش‌های متداول، یعنی روش ارائه شده توسط فریمن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق برای محاسبه‌ی ضریب رفتار ارائه شده و ضرایب رفتار قاب‌های دوبعدی مهاربندی‌شده‌ی هم‌محور فولادی، به دو صورت ضربدری و $\L‌a‌m‌b‌d‌a$ شکل، با در نظر گرفتن درصد گیرداری تیر به ستون و پای ستون، و نیز درصد سخت‌شدگی کرنش به‌صورت نسبی از مدول یانگ محاسبه شده است؛ و در نهایت مقادیر بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CALCULATION OF BEHAVIOR FACTOR FOR CONECNTRIC BRACED STEEL STRUCTURES

نویسندگان [English]

  • M. Sadegh Azar 1
  • M. Ghafoori 2
1 Dept. of Civil Engineering Tehran University
2 Dept. of Civil Engineering Tehran University
چکیده [English]

In this paper, after taking a lookat the importance of the degree of behavior factor and its application for structures, its objective and efiective parameters upon its quantity have subsequently been investigated. The quality of achieving this factor from one of the common methods (the method developed by Freeman) has been discussed. Then, parameters used in this paper for calculating the behavior factor have been defined and the behavior factor for twodimensional V/A-shape steel braced coaxial structures have been obtained by allocating the restraint of the beam to the column and its base plate, in addition to considering strain hardening from Young's modulus as comparison. Finally, the results are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -