نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، محمد ارزیابی تغییر شرایط محیطی خاک روان‌گرا بر تونل‌های پوشش‌دار [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 11-20]
 • آزادی، محمد مطالعه‌ی نحوه‌ی تعیین و تأثیر فشار جبهه‌کار ماشین‌های حفر تونل بر تغییر شکل‌های سطح زمین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 39-44]

ا

 • اخوان بهابادی، محمدعلی پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 93-98]
 • ادیب نظری، سعید بررسی رفتار خستگی سازه‌های ساندویچی با پوسته‌های هیبریدی نامتقارن و هسته فومی تحت بارگذاری کشش ـ کشش [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 67-73]
 • اشرف تالش، سیدسیامک سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • افشار، حسین بررسی اثر زاویه‌ی نصب ملخ و اثرات سه‌بعدی ملخ روی دم یک قایق پرنده در نزدیکی سطح [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 89-94]
 • افشار، محمدهادی بهره‌برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه − کمینه (MMAS) [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 85-93]
 • افشار، محمد هادی مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 27-33]
 • افضلی راد، مبین بررسی ارتباط عدد نفوذ استاندارد و احتمال وقوع روان‌گرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری در خاک‌های ماسه‌یی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 13-20]
 • افلاکی، اسماعیل دسته‌بندی ناپیوستگی‌های موجود در توده‌سنگ با استفاده از شبکه عصبی رقابتی در چهارچوب احتمالات [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 21-25]
 • اقبالی، ثریا بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • امیری، عسل استفاده از بهترین معادلات حالت برای محاسبه‌ی برخی خواص فیزیکی هیدروکربن‌ها در نواحی نزدیک و فوق بحرانی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 21-28]
 • امینی فسخودی، محمدرضا تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی با استفاده از روش مش‌بندی مجدد در نمونه‌ی D‌C‌B تحت بارگذاری‌های جابه‌جایی ثابت و نیرو ثابت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 73-81]

ب

 • بابازاده، عباس حل مسئله‌ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 53-57]
 • بیات، علیرضا بررسی تأثیرات پدیده‌ی تخریب تابشی بر خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه و پلی‌استر [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 49-57]
 • بادینلو، بهاره تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 29-38]
 • باقری پور، محمدحسین بررسی ارتباط عدد نفوذ استاندارد و احتمال وقوع روان‌گرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری در خاک‌های ماسه‌یی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 13-20]
 • بخشی، علی بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • بخشعلی پور، علی اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 59-65]
 • برقیان، مجید مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتنی با سیستم‌های کابلی و بهینه‌سازی فرم کابل و محدوده‌ی نیروی پیش‌تنیدگی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 117-124]
 • بهار، امید شتاب‌نگاشت‌های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 3-9]
 • بهزاد، مهدی بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 35-39]

پ

 • پاک، علی بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 45-51]
 • پیروزپناه، سهند مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • پناهی، روزبه شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 81-88]
 • پهلوان زاده، حسن تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 13-19]
 • پهلوان زاده، حسن مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 33-39]
 • پوراستکانچی، همایون بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 59-72]
 • پولی بابائی ممقانی، علی اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 59-65]

ت

 • تربتی نژاد، نورمحمد تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • ترکمنی، سارا مدل‌سازی نحوه‌ی پراکنش آلاینده‌های محلولِ حاصل از نشتی با میزان متغیر در آب‌های زیرزمینی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 59-64]
 • توکلی، حسین تعیین هندسه قبل از لغزش در زمین‌لغزش‌ها با نگرشی به زمین ‌لغزش محمدآباد جیرفت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 59-63]

ج

 • جمالی آشتیانی، مسعود پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 93-98]
 • جهانبخش، ابراهیم شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 81-88]
 • جهانخواه، حسین بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 35-39]
 • جهان نما، محمدرضا تأثیر مشخصه‌های عملکردی یک نازل دوسیاله بر باردارسازی الکتریکی اسپری [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 83-92]

ح

 • حاتمی، فرازد رفتار دیوارهای برشی مرکب تحت بارگذاری لرزه‌یی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 21-31]
 • حاجی زاده ذاکر، ناصر ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • حدادپور، حسن مقایسه‌ی آئرودینامیک پیترز و تئودورسون در تعیین مرزهای ناپایداری آئروالاستیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 75-80]
 • حدادپور، حسن بررسی اثر لقی سطوح کنترل بر رفتار آئروالاستیک بالواره با استفاده از آئرودینامیک شبه‌پایا [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 107-116]
 • حیدری، علیرضا بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبدهای شبکه‌یی کم‌ارتفاع و ارائه‌ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 3-11]
 • حیدرزاده، محمد ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • حسینی، محمد تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • حسن زاده، مسعود مقایسه تغییرات پاسخ ناشی از راستای اعمال مؤلفه‌های متعامد افقی شتاب‌نگاشت زلزله [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 103-107]
 • حسین زاده اصل، مسعود بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • حسن نژاد اصل، امیر کمینه‌کردن انحنای پروفیل خروجی مقاطع خارج از مرکز غیردایروی در فرایند اکستروژن، با استفاده از منحنی‌هایٓB‌e‌z‌i‌e‌r [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 63-71]
 • حسینی هاشمی، بهرخ مقایسه تغییرات پاسخ ناشی از راستای اعمال مؤلفه‌های متعامد افقی شتاب‌نگاشت زلزله [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 103-107]

خ

 • خیاط، مرتضی طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 125-134]
 • خورشیدی مال احمدی، جمشید سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]

د

 • دولتشاهی پیروز، محرم ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]

ذ

 • ذبیح پور، محمود بررسی رفتار خستگی سازه‌های ساندویچی با پوسته‌های هیبریدی نامتقارن و هسته فومی تحت بارگذاری کشش ـ کشش [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 67-73]
 • ذکایی‌آشتیانی، هدایت حل مسئله‌ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 53-57]

ر

 • راد، منوچهر طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 125-134]
 • رحامی، حسین بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 73-84]
 • رحیمی، علیرضا تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 13-19]
 • رحیم زاده رفوئی، فیاض بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • رضوی، جلیل حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 49-52]
 • رهایی، علی رضا رفتار دیوارهای برشی مرکب تحت بارگذاری لرزه‌یی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 21-31]

ز

 • زهیری بشمن، فاطمه سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]

س

 • سامانی‌پور، کیانوش بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 59-72]
 • سجادی، بهرنگ مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • سجادی، مژده طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • سرقینی، احسان تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 29-38]
 • سعیدی، محمد حسن مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • سیف، محمد سعید شبیه‌سازی حرکات شناور به روش حجم محدود [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 81-88]
 • سلطانی، محمدرضا اندازه‌گیری فشار در مقطع سه‌بعدی پره توربین باد [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 59-65]
 • سهرابی، مرتضی سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]

ش

 • شایگان، جلال مدل‌سازی نحوه‌ی پراکنش آلاینده‌های محلولِ حاصل از نشتی با میزان متغیر در آب‌های زیرزمینی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 59-64]
 • شاهانی، امیررضا تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی با استفاده از روش مش‌بندی مجدد در نمونه‌ی D‌C‌B تحت بارگذاری‌های جابه‌جایی ثابت و نیرو ثابت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 73-81]
 • شفیعی، علی مقایسه‌ی روش‌های مختلف ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی در شبکه‌های عصبی پیشخور با استفاده از داده‌های ژئوتکنیکی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 95-100]
 • شکریه، محمود مهرداد بررسی تأثیرات پدیده‌ی تخریب تابشی بر خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه و پلی‌استر [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 49-57]
 • شهپر، امیرحسین حل مسئله‌ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 53-57]
 • شوش پاشا، عیسی بررسی ارتباط عدد نفوذ استاندارد و احتمال وقوع روان‌گرایی با استفاده از روش اعتمادپذیری در خاک‌های ماسه‌یی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 13-20]

ص

 • صفائی، حسین مدل‌سازی ترموهیدرولیکی میکروپمپ تغییر فازی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 41-47]
 • صمیمی، سوده بررسی فرآیند تحکیم وزنی خاک‌های خیلی نرم با مدل‌سازی عددی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 45-51]

ع

 • عاصم پور، احمد کمینه‌کردن انحنای پروفیل خروجی مقاطع خارج از مرکز غیردایروی در فرایند اکستروژن، با استفاده از منحنی‌هایٓB‌e‌z‌i‌e‌r [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 63-71]
 • عالم زاده، ایران تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]
 • عزیزی طائمه، حسین حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 49-52]
 • علیشاهی، محمدمهدی بررسی اثر زاویه‌ی نصب ملخ و اثرات سه‌بعدی ملخ روی دم یک قایق پرنده در نزدیکی سطح [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 89-94]
 • علیمردانی، پوریا بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 13-20]

ف

 • فاخر، علی تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 29-38]
 • فتوحی، محمدمصطفی بررسی اثر لقی سطوح کنترل بر رفتار آئروالاستیک بالواره با استفاده از آئرودینامیک شبه‌پایا [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 107-116]
 • فروتن، محمدزمان طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]

ق

 • قاطع، رزمیار مقایسه‌ی روش‌های مختلف ارزیابی میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی در شبکه‌های عصبی پیشخور با استفاده از داده‌های ژئوتکنیکی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 95-100]
 • قدرتی امیری، غلامرضا اثر رفتاری کاهنده‌ی چرخه‌ی هیسترزیس در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی برای سازه‌های با قاب خمشی بتنی ویژه [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 33-44]
 • قلی پور، یعقوب بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 73-84]
 • قناد، محمدعلی بررسی انرژی کرنشی درونی سازه در زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 35-39]

ک

 • کاظمی، محمدتقی بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 21-27]
 • کاظمی ویسری، اخترالملوک بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 29-32]
 • کاظمی ویسری، اخترالملوک حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 49-52]
 • کاوه، علی بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 73-84]
 • کرمانشاه، محمد بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 13-20]
 • کشفی، جمشید بررسی شرایط بهینه غنی‌سازی فروکتوز از ضایعات خرما به‌ روش آنزیمی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 29-32]
 • کفاشیان، محمد شتاب‌نگاشت‌های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 3-9]
 • کلباسی، منصور سنتز، کاتالیزور، ساخت و مدل‌سازی واکنشگرهای بسترسیال به‌منظور اکسایش متانول به فرمالدئید [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 3-8]
 • کلباسی، منصور شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 41-47]
 • کمالی مقدم، رامین روش‌های برازش شوک و تسخیر شوک به‌منظور حل جریان تقارن محوری‌و ماوراء صوت حول دماغه‌ی اجسام سرپخ با اثرات گاز تعادلی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 101-110]
 • کیوانی، جعفر بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 59-72]
 • کورهلی، سیدسینا اثر رفتاری کاهنده‌ی چرخه‌ی هیسترزیس در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی برای سازه‌های با قاب خمشی بتنی ویژه [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 33-44]

گ

 • گالشی، سرا... تفاله چغندرقند، بررسی و خشک کردن [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 9-12]

م

 • محبوبی، سیدحنیف طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • محسنی، حسن مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 33-39]
 • محمدی، مهدی شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 41-47]
 • محمدی، مهدی تعیین هندسه قبل از لغزش در زمین‌لغزش‌ها با نگرشی به زمین ‌لغزش محمدآباد جیرفت [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 59-63]
 • محمدپور، امیر پیش‌بینی افت فشار در جریان چرخشی ـ جوششی مبرد a۱۳۴− R در لوله‌ی افقی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 93-98]
 • محمودخانی، سعید مقایسه‌ی آئرودینامیک پیترز و تئودورسون در تعیین مرزهای ناپایداری آئروالاستیک [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 75-80]
 • محمود زاده‌کنی، ایرج تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دقیق دال‌های تخت و متکی بر تیر [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 95-102]
 • محموزاده کنی، ایرج بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبدهای شبکه‌یی کم‌ارتفاع و ارائه‌ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 3-11]
 • مختاری، محمد ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 45-57]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین ارزیابی تغییر شرایط محیطی خاک روان‌گرا بر تونل‌های پوشش‌دار [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 11-20]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین مطالعه‌ی نحوه‌ی تعیین و تأثیر فشار جبهه‌کار ماشین‌های حفر تونل بر تغییر شکل‌های سطح زمین [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 39-44]
 • مسلمیان، رامین بررسی رفتار خستگی سازه‌های ساندویچی با پوسته‌های هیبریدی نامتقارن و هسته فومی تحت بارگذاری کشش ـ کشش [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 67-73]
 • معینی، رامتین بهره‌برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه − کمینه (MMAS) [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 85-93]
 • مقداری، علی طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]
 • مقدسی بناب، نسیم سادات تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دقیق دال‌های تخت و متکی بر تیر [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 95-102]
 • مقصودی، ویدا تعیین شرایط بهینه در تصفیه‌ی پساب حاوی مواد لبنی به‌روش افزایش زیست‌شناختی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 53-58]
 • مقصودپور، صمد مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتنی با سیستم‌های کابلی و بهینه‌سازی فرم کابل و محدوده‌ی نیروی پیش‌تنیدگی [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 117-124]
 • ملک پور، احمد مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 27-33]
 • مهران، وحید مدل‌سازی جریان گذرای مختلط در مجاری بسته [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 27-33]
 • موسویان، محمدعلی استفاده از بهترین معادلات حالت برای محاسبه‌ی برخی خواص فیزیکی هیدروکربن‌ها در نواحی نزدیک و فوق بحرانی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 21-28]

ن

 • نجات پیشکناری، حسین طراحی و امکان‌سنجی ساخت میکروگریپر با استفاده از کامپوزیت‌های فلز ـ بسپار یونی (I‌P‌M‌C) [دوره 24، شماره 44، 1387، صفحه 99-105]

و

 • وطنی اسکویی، اصغر مقایسه‌ی تجربی و عددی ترمیم اتصال تیر به ستون کناری بتن مسلح با استفاده از الیاف بسپاری F‌R‌P [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 3-12]
 • وفائی، ابوالحسن بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی [دوره 24، 46.1، 1387، صفحه 59-72]

ه

 • هاشمی، سیامک دسته‌بندی ناپیوستگی‌های موجود در توده‌سنگ با استفاده از شبکه عصبی رقابتی در چهارچوب احتمالات [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 21-25]
 • هجران فر، کاظم روش‌های برازش شوک و تسخیر شوک به‌منظور حل جریان تقارن محوری‌و ماوراء صوت حول دماغه‌ی اجسام سرپخ با اثرات گاز تعادلی [دوره 24، شماره 42، 1387، صفحه 101-110]

ی

 • یغمایی، سهیلا تعیین شرایط بهینه در تصفیه‌ی پساب حاوی مواد لبنی به‌روش افزایش زیست‌شناختی [دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، 1387، صفحه 53-58]