نمایه نویسندگان

ا

 • احسان، مهدی بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 3-7]
 • ارشدی، محمدرضا آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 78-83]
 • اشراق‌نیای جهرمی، عبدالحمید الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 54-61]
 • افشار، عبدالله ساخت آند‌های منیزیمی و کاربرد آن در حفاظت کاتدی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 50-56]
 • الاسلام صدرنژاد، سید خطیب تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 44-49]
 • امیر شاه کرمی، سید عبدالعظیم تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 11-16]

ب

 • برزین‌پور، فرناز کاربرد روش تصمیم‌گیری گروهی با معیار کیفی در ارزیابی سیستم‌های انعطاف‌پذیر تولید "FMS" [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 70-80]

پ

 • پوزش، نصرالله بررسی امکان تامین بارهای پراکنده در مسیر خطوط انتقال فشار قوی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 3-7]

ت

 • ترحم‌جو، شیرین خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها) [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-53]
 • تکتاز، نجف الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 57-64]
 • توحیدی، ناصر الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 57-64]

ح

 • حامد، محمدعلی تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 24-31]
 • حائری، سیدمحسن مشخصات حالت پایدار خاک‌های ماسه‌یی جنوب غربی تهران و ارزیابی استعداد روانگرایی در این خاک‌ها با استفاده از این مفاهیم [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 36-45]
 • حسن‌پور متی کلایی، محمود تنش‌های باقی مانده از جوشکاری بر مبنای انجماد حوضچه‌ی مذاب متحرک [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 11-16]
 • حمیدی، امیر مشخصات حالت پایدار خاک‌های ماسه‌یی جنوب غربی تهران و ارزیابی استعداد روانگرایی در این خاک‌ها با استفاده از این مفاهیم [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 36-45]

خ

 • خرسند، حمید تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 44-49]

د

 • داوری، علیرضا بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 3-10]
 • دولتی، ابوالقاسم ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 32-35]

ر

 • رنجبر، علی محمد فاصله‌یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیر‌های خط انتقال با فرکانس [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 16-23]

س

 • ساداتی، ناصر رویکرد‌ی مبتنی بر الگوریتم ژنتیکی به حل مسئله‌ی قطب گماری با بازخور خروجی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 8-15]
 • ساده، جواد فاصله‌یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیر‌های خط انتقال با فرکانس [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 16-23]
 • سلطانی، محمد‌رضا بررسی تجربی گردابه‌های به وجود آمده روی بال‌های مثلثی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 3-10]

ش

 • شاه بیک، شریف تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 33-43]

ص

 • صادق‌آذر، مجید مدل‌سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه‌های تیر و تاوه [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 17-21]
 • صادق خدایاری، محمد الگوی پیش‌بینی تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 57-64]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و آبخیزداری در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 22-32]
 • طهانی، مسعود تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 24-31]

ع

 • عادلخانی، هادی آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 78-83]
 • عالم‌زاده، ایران خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها) [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-53]

ف

 • فامیل سماواتی، فرامرز تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه به وسیله ی وارون تظریف «دو» [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 70-77]

ق

 • قربانی، محمد ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 32-35]

ک

 • کیانفر، فرهاد ارتباط داده‌ها و ستاد‌ها بین بخش‌های مختلف اقتصادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 65-69]

م

 • مصلحی مصلح‌آبادی، پریوش خصوصیات و کاربرد زیست فعالان سطحی (بیوسور فکتانت‌ها) [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 50-53]
 • مفید، مسعود تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 33-43]
 • مهدوی امیری، نظام‌الدین تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه به وسیله ی وارون تظریف «دو» [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 70-77]
 • مهری، بهمن حل عددی معادله‌ی پواسون خطی و غیر خطی در R3 [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 62-69]

ن

 • نانگیر، عبدالرضا تاثیر چرخه‌های حرارتی بر دمای تبدیل و برگشت‌پذیری شکل در آلیاژ حافظه‌دار 69/85Cu27/°8Zn2/92A1°/°5Ti [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 44-49]
 • نثیر، اصغر تحلیل تنش‌های برون صفحه‌یی در تیر مرکب دوار [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 24-31]
 • نظری علوی، علیرضا حذف رنگ فاضلاب صنایع تخمیری از ملاس به روش تالابی با سطح آزاد [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 46-49]

و

 • وفایی، ابوالحسن تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های بتنی با بادبند فولادی [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 33-43]
 • ولی قزوینی، حسین الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 54-61]

ه

 • هاشمیان، سیدجمال الدین حذف رنگ فاضلاب صنایع تخمیری از ملاس به روش تالابی با سطح آزاد [دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، 1380، صفحه 46-49]
 • هوشیاری، بهنام تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و آبخیزداری در ایران [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 22-32]
 • هوشمند، محمود کاربرد روش تصمیم‌گیری گروهی با معیار کیفی در ارزیابی سیستم‌های انعطاف‌پذیر تولید "FMS" [دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، 1380، صفحه 70-80]