نمایه نویسندگان

ا

 • اخوان نیاکی، سیدتقی یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 70-78]
 • اسداله‌فردی، غلامرضا مروری بر روش شاخص‌های کیفی آب‌های سطحی و کاربرد ان در پهنه‌بندی قسمتی از رودخانه‌ی کارون [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 77-87]
 • اسمعیل پوراستکانچی، همایون پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 30-38]
 • اصغرزاده، حامد سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]
 • اصفهانی، مجتبی ارزیابی اثر تغیرات تراز آب مخزن بر پاسخ دینامیکی سدهای سنگریز با رویه‌ی بتنی [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 3-9]
 • اعظمی، محمود سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]
 • افشار، عباس شبیه‌سازی عملکرد مخازن برقابی به روش پویایی سیستم [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 59-69]
 • افشار، عباس مروری بر روش شاخص‌های کیفی آب‌های سطحی و کاربرد ان در پهنه‌بندی قسمتی از رودخانه‌ی کارون [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 77-87]
 • افلاکی، اسماعیل مطالعات ژئوتکنیکی رسوبات کف دریاچه‌ی ارومیه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 46-58]

ج

 • جاویدروزی، مهیار پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 30-38]
 • جعفری، مهدی مطالعه ی شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر تولید نفت سنگین از مخرن ترکدار موند به روش ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار (SAGD) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 54-60]
 • جلالی، محمدرضا شبیه‌سازی عملکرد مخازن برقابی به روش پویایی سیستم [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 59-69]
 • جنود، سیما بررسی مشاهدات میکروسکوپی در فرایند نیترات و ازت‌سازی در سیستم‌های بستر بیوفیلمی متحرک (MBBR) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 43-48]

ح

 • حاجی نوروزی، شادی یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 70-78]
 • حافظ حقیقت، سیدمسعود پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 29-37]
 • حائری، سیدمحسن ارزیابی اثر تغیرات تراز آب مخزن بر پاسخ دینامیکی سدهای سنگریز با رویه‌ی بتنی [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 3-9]
 • حقیقی، منوچهر مطالعه ی شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر تولید نفت سنگین از مخرن ترکدار موند به روش ریزش ثقلی به کمک تزریق بخار (SAGD) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 54-60]

خ

 • خالصی‌زاده، سیدموسی بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 65-69]
 • خمامی‌زاده، فرزاد مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 38-42]

ذ

س

 • سبزواری، تورج طرح زهکشی تکیه‌گاه نفوذ‌پذیر سد‌های خاکی [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 70-76]
 • سیدوکیلی، سیدعلیرضا حل مسئله‌ی تخصیص هواپیما به پرواز با روش (SA) [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 10-18]
 • سعیدی‌نیا، سعید بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • سعید‌ی‌نیا، حسن بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • سیم چی، عبدالرضا سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 3-14]

ش

 • شبستری، سعید بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 15-21]
 • شیخستانی، نسرین مروری بر روش شاخص‌های کیفی آب‌های سطحی و کاربرد ان در پهنه‌بندی قسمتی از رودخانه‌ی کارون [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 77-87]
 • شمسایی، ابوالفضل طرح زهکشی تکیه‌گاه نفوذ‌پذیر سد‌های خاکی [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 70-76]

ص

 • صفائیه، محمدرضا فرایند تحقق پروژه‌ها از ایده تا کاربری [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 79-85]

ع

 • عادلی، فرامرز بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • عسکری‌ فر، کاظم بهبود بهره‌وری سیستم حمل و نقل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 92-100]
 • عشقی، کورش بهبود بهره‌وری سیستم حمل و نقل با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ریاضی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 92-100]

ق

 • قاسمی، علیرضا مطالعه‌ کمی و کیفی ریزساختار الیاژ ریختگی 356 A آلومینیم و تاثیر ان بر خواص مکانیکی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 38-42]
 • قراط، خدیجه بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]

ک

 • کاظمی، محمدتقی پایداری قاب‌های با مهاربندی دروازه‌یی با در نظر گرفتن امکان کمانش خارج از صفحه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 39-45]
 • کاظمینی، محمد ساخت و ارزیابی کاتالیزور مورد نیاز فرایند سولفوناسیون در صنایع شوینده [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 49-53]
 • کیانفر، کیاوش سیستمی کارا به منظور مدیریت تامین قطعات اولیه در واحدهای صنعت خودروی ایران [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 101-115]
 • کرمانشاه، محمد نقش محل سکونت، ساعت روز، و تاریخچه‌ی سفر در انتخاب مقصد سفر‌های هیچ سرخانه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 19-29]
 • کریمی طاهری، علی پیش‌بینی رشد دانه در آلومینیم خالص به روش مونت کارلو [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 29-37]
 • کوکبی، امیرحسین بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]

م

 • مختار، علیرضا شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 86-91]
 • مقصودی، ویدا بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]
 • موسی‌پور، موسی پایداری قاب‌های با مهاربندی دروازه‌یی با در نظر گرفتن امکان کمانش خارج از صفحه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 39-45]

ن

 • ناصحی، آیدین فرایند تحقق پروژه‌ها از ایده تا کاربری [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 79-85]
 • نعمت‌زاده، فردین بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • نورانی، محمد هادی بازیابی اطلاعات از محیط های کنترل پروژه [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 65-69]

و

 • وثوقی، منوچهر بررسی مشاهدات میکروسکوپی در فرایند نیترات و ازت‌سازی در سیستم‌های بستر بیوفیلمی متحرک (MBBR) [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 43-48]
 • وفائی، ابوالحسن پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه [دوره 20، شماره 27، 1383، صفحه 30-38]

ه

 • هادوی، سیدمحمدمهدی بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 22-28]
 • هوشمند، محمود شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 86-91]

ی

 • یغمایی، سهیلا بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن [دوره 20، شماره 28، 1383، صفحه 61-64]