نمایه نویسندگان

آ

 • آقا‌زاده، جمشید بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 31-40]

ا

 • اعلم، نیما طراحی جبران‌کننده پیش بین درکنترل سیستم‌های دارای محدودیت روی ورودی [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 23-29]
 • اکرامی، علی اکبر تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 25-30]

ب

 • باباخانی، بنفشه تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 25-30]
 • بیات، مرتضی توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های آن [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 7-11]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 57-64]

پ

 • پاینده، علی بهبود کارایی سیستم مخابراتی انتقال داده در ماهواره‌های سنجش از دورLEO براساس کنترل توان و نرخ ارسال [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 31-40]

ت

 • تیموری فعال، حسین توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های آن [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 7-11]
 • توفیقی، جعفر مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 65-75]

ج

 • جواهریان، عبدالرحیم تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 57-64]

ح

 • حافظی، مسعود الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]
 • حائری، محمد طراحی جبران‌کننده پیش بین درکنترل سیستم‌های دارای محدودیت روی ورودی [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 23-29]
 • حصارکی، محمود بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 3-6]
 • حنایی، کاظم تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]

خ

 • خاکی صدیق، علی تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • خمامی‌زاده، فرزاد مطالعه تاثیر جهت نورد سرد بر نحوه گسترش بافت مکعبی در ورق‌های مغناطیسی نرم آهن - سیلیسیم با بافت اولیه‌ی گوس [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 11-16]
 • خمامی‌زاده، فرزاد تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]
 • خوشخویی، شیوا تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]

ر

 • رافتی جاویدان، مهدی تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 41-48]
 • رشیدی، فرزان تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]

س

 • سالاری، حسین روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • سبا، علیرضا بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • سیدریحانی، سیدمرتضی اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 17-23]

ش

 • شبستری، سعید نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 3-10]
 • شولائی، عباس تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 41-49]

ص

 • صدرعاملی، مجتبی مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 65-75]
 • صفرخانیان، محمدعلی اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 17-23]
 • صنمی، مهرشاد نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319 [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 3-10]

ع

 • عارف، محمدرضا بهبود کارایی سیستم مخابراتی انتقال داده در ماهواره‌های سنجش از دورLEO براساس کنترل توان و نرخ ارسال [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • عبدی، جواد تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • عسگری، طاهره مدل‌سازی تشکیل کک و اثر آن بر غیر فعال شدن کاتالیزور مونومر استایرن [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 65-75]

غ

 • غفوری فرد، حسن مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 51-63]

ف

 • فرشاد، محسن مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 51-63]
 • فلاح، نرگس الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]

ل

 • لوکس، کارو تلفیق همبافت و یادگیری عاطفی تفاوت زمانی در مهندسی کنترل [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 13-21]
 • لوکس، کارو مدل‌سازی موتور SR: بهبود مدل میلر [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 51-63]

م

 • مرتضوی، علی تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 57-64]
 • میرزایی، فاطمه بررسی اثر بار‌گذاری بدون ترتیب بر عمر خستگی فولاد ساختمانی [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 31-40]
 • میرسپاسی، محمد رضا تحلیل پایداری ولتاژ و توان در حالت‌های مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 41-49]
 • مفرح، الهام الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]
 • مقدس، سید مهرداد بررسی یک مدل انتقال بیماری در یک محیط باز [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 3-6]
 • ملک‌پور، مجید مطالعه تاثیر جهت نورد سرد بر نحوه گسترش بافت مکعبی در ورق‌های مغناطیسی نرم آهن - سیلیسیم با بافت اولیه‌ی گوس [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 11-16]
 • مهری، بهمن توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های آن [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 7-11]
 • مولوی کاخکی، محمد روش جدید برای محاسبه ی تابع چگالی احتمال عمق نفوذ یون‌های پرتاب شده در نیمه هادی‌ها [دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، 1384، صفحه 65-75]

ن

 • ناصرنژاد، بهرام الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]

و

 • ورهرام، ناصر اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 17-23]
 • وهابزاده، فرزانه الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای [دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، 1384، صفحه 49-56]