نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی‌جزنی، روح‌الله بررسی ظرفیت چشمه‌ی اتصال از نقطه نظر مبنای مقاومتی با شرایط هندسی متفاوت [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 35-46]
 • استکانچی، همایون ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل خطی قاب‌های فولادی دوبعدی، در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 47-55]
 • استکانچی، همایون کاربرد شاخص‌های خرابی در تحلیل غیر خطی قاب‌های فولادی به روش زمان دوام [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 13-21]
 • اعتمادزاده، سید منصور استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 77-88]
 • افشار، محمد هادی کاربرد برنامه‌ریزی غیرخطی در بهینه‌سازی طراحی شبکه‌های فاضلاب [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 3-11]
 • امیرشاه‌کرمی، سیدعبدالعظیم تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش" [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 45-53]
 • امینی، افشین رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 23-29]

ب

 • باقری، مهدی اصلاح محیط معادل سیتارام و مقایسه‌ی تحلیل ان با نتایج حاصل از تحلیل محیط ناپیوسته [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 67-76]
 • برقعی، سیدمحمود الگو‌های جریان دوفازی آب و هوا در تونل‌های آب بر افقی و با شیب کم [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 13-21]

پ

 • پاک، علی طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 55-65]
 • پشنگ‌پیشه، یداله روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 77-83]

ت

 • تجریشی، مسعود طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 55-65]

ج

 • جمالی، میرمصدق مقایسه‌ی الگوهای Lax - Wend roff و NOC در حل مسئله‌ی تبادل جریان دولایه از بین یک تنگ‌شدگی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 57-64]
 • جمالی، میر مصدق مدل دوبعدی توزیع آلودگی در رودخانه‌ها در سیستم منحنی الخط [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 37-43]
 • جوکارنیاسر، وحید مدل ‌سازی و بررسی آلودگی نیترات درمحیط غیر اشباع تهران: تلفیق روش پارامتر متمرکز و تعادل جرم [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 3-11]

ح

 • حیدرزاده، محمد استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 77-88]
 • حسینی هاشمی، بهرخ بررسی ظرفیت چشمه‌ی اتصال از نقطه نظر مبنای مقاومتی با شرایط هندسی متفاوت [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 35-46]

ذ

س

 • ستوده، محمد هادی کاربرد برنامه‌ریزی غیرخطی در بهینه‌سازی طراحی شبکه‌های فاضلاب [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 3-11]
 • سعیدی، محمد حسن الگو‌های جریان دوفازی آب و هوا در تونل‌های آب بر افقی و با شیب کم [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 13-21]

ش

 • شبیری، هومن تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش" [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 45-53]

ص

 • صبوری شرق، زینب مقایسه‌ی الگوهای Lax - Wend roff و NOC در حل مسئله‌ی تبادل جریان دولایه از بین یک تنگ‌شدگی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 57-64]

ط

 • طاهری شهرآئینی، حمید طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 55-65]

ع

 • عطایی آشتیانی، بهزاد مدل ‌سازی و بررسی آلودگی نیترات درمحیط غیر اشباع تهران: تلفیق روش پارامتر متمرکز و تعادل جرم [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 3-11]

ف

 • فرمانبر، محمدرضا روش سریع برای محاسبه‌ی تقریبی ضریب بار بحرانی قاب‌های مستوی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 65-75]
 • فهیمی‌فر، احمد تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش" [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 45-53]

ق

 • قزوینیان، عبدالهادی اصلاح محیط معادل سیتارام و مقایسه‌ی تحلیل ان با نتایج حاصل از تحلیل محیط ناپیوسته [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 67-76]

ک

 • کیانفر، احسان کاربرد شاخص‌های خرابی در تحلیل غیر خطی قاب‌های فولادی به روش زمان دوام [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 13-21]
 • کاوه، علی روش سریع برای محاسبه‌ی تقریبی ضریب بار بحرانی قاب‌های مستوی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 65-75]
 • کبیری سامانی، عبدالرضا الگو‌های جریان دوفازی آب و هوا در تونل‌های آب بر افقی و با شیب کم [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 13-21]

گ

 • گنجیان، نوید روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 77-83]

م

 • میرقاسمی، علی‌اصغر استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 77-88]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 77-83]
 • میرمحمد حسینی، سیدمجدالدین رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 23-29]
 • مشفق مجرد، مازیار محاسبه‌ی شاخص خطر تصادفات در تقاطع‌های شهری و راه‌های برون‌شهری ایران [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 23-33]
 • مظلومی، احسان تابع زمان تاخیر برای تقاطع‌های با چراغ راهنمایی [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 31-36]

ن

 • نصیری، حیب‌الله محاسبه‌ی شاخص خطر تصادفات در تقاطع‌های شهری و راه‌های برون‌شهری ایران [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 23-33]

و

 • والامنش، وحید ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل خطی قاب‌های فولادی دوبعدی، در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 47-55]
 • وفائی، ابوالحسن ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل خطی قاب‌های فولادی دوبعدی، در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی [دوره 22، شماره 35، 1385، صفحه 47-55]
 • وفائی، ابوالحسن کاربرد شاخص‌های خرابی در تحلیل غیر خطی قاب‌های فولادی به روش زمان دوام [دوره 22، شماره 33، 1385، صفحه 13-21]