نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکار، تقی وسایط نقلیه موتوری و هوای پاک [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 37-41]
 • احمدی، ناصر کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 28-32]

ب

 • بهادری نژاد، مهدی استفاده از انرژی خوشیدی [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 51-58]

پ

 • پورجعفری، محمدرضا خورشید بهترین جایگزین برای انرژی است [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 59-61]

د

 • دولتخواه، شهروز سمینار اولویت‌های تحقیقات انرژی کشور [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 38-39]
 • دولتخواه، شهروز امنیت ملی، ثبات اقتصادی و سطح زندگی هر ملتی در گرو انرژی است [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 36-36]

ز

 • زروانی، رامش تاثیر انرژی بر محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 42-49]

س

 • سبوحی، یدالله دورنمای توسعه بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 10-29]
 • سبوحی، یدالله سازماندهی مطالعات انرژی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 13-20]
 • سهراب‌پور، مصطفی مرکز تابش گاما معرفی خدمات پرتودهی کنترل کیفی و تحقیقات [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 54-60]

ص

 • صدیقی، کورش کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 28-32]
 • صمیمی، جلال پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 46-50]

ع

 • عرشی، علی اصغر دور نمای تحولات بازار نفت در دهه 90 (2) [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 21-28]

ک

 • کمالی، جمشید تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (2) [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 50-54]

گ

 • گل نبی، حسین استفاده از انرژی نورانی لیزرهای پرقدرت [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 62-64]

م

 • میر محمد حسینی، سیدمجدالدین الگوی فعلی مصرف و تولید انرژی و روش‌های اصلاح آن [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 30-37]
 • معینی شاد، مهرداد کاربرد ترکیبات اکسیژنه و سوخت‌های گازی در خودرو‌ها به عنوان منابع انرژی قابل استفاده در بخش حمل و نقل [دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، 1373، صفحه 28-32]
 • مهراد، جعفر سیاستگذاری علوم و تکنولوژی - برنامه‌ریزی و اجراء [دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، 1373، صفحه 67-73]