نمایه نویسندگان

ا

 • ایران‌نو، سعید بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 111-117]
 • اردکانیان، رضا اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 99-109]
 • ارشدنژاد، شبیر تحلیل پایداری تونل، ترانشه ورودی و گوه‌های داخل تونل راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی کیلومتر 400+47، با استفاده از استریونت و شبیه‌سازی رایانه‌یی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 31-39]
 • اعظمی، محمود اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 61-66]
 • افشین همت‌یار، علی محمد تحلیل حساسیت سیستم پیش خور برای خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های مایکروویو نسبت به خطای دامنه و فاز اجزای آن  [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 103-108]
 • افضل‌زاده، رضا آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 21-29]
 • اکبرزاده، عباس تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 19-24]
 • اکرامی، علی اکبر اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 5-9]
 • الیاسی، شیما بررسی تأثیر متقابل حفاری تونل‌های کم‌عمق شهری و گودبرداری سازه‌های بزرگ سطحی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 61-69]
 • امامی، محمد رضا تخمین فشار در فرایند شکل‌دهی هیدرولیکی ورق‌های فلزی با روش تحلیل کران بالا [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 71-79]
 • امیدوار، بابک بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]
 • انوشه‌پور، فرید بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]

ب

 • بابامیر، سید مرتضی توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) رویکردی برای ساخت خودکار راستی‌آزمای رفتار حین اجرای نرم افزار‌های حساس به ایمنی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 81-101]
 • بخشیانی، عباس تحلیل ریسک وقوع زلزله در پروژه‌های ساخت برای نقاط مختلف ایران با استفاده از رگرسیون‌های درجه دوم و خطی G‌L‌S و کمک از تست‌های آماری و مدل آماری پواسن [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 13-17]
 • بخشعلی‌پورکلخوران، علی بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 49-58]
 • بهداری، محسن معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 31-41]
 • بهنیا، فریدون تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 67-74]

پ

 • پوراستکانچی، همایون اسمعیل بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 27-33]
 • پوراستکانچی، همایون اسمعیل محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 43-50]
 • پورفتح، مهدی کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD) [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 109-113]

ت

 • تجرشی، مسعود بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 13-20]

ج

 • جلالی، علی تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 67-74]
 • جلیلی، سعید توصیف مبتنی بر رخداد (EBV) رویکردی برای ساخت خودکار راستی‌آزمای رفتار حین اجرای نرم افزار‌های حساس به ایمنی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 81-101]
 • جمالی، میر مصدق اثرات غیرخطی ضعیف جریان سیال لایه‌یی بر روی حرکت امواج برشی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 71-75]

ح

 • حاجتی مدارایی، عطاله تأثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام‌بتن‌های متداول [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 51-59]
 • حاجی عزیزی، محمد تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 3-11]
 • حیدری، محمد مهدی مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 37-48]
 • حسنی، حسین تحلیل پایداری تونل، ترانشه ورودی و گوه‌های داخل تونل راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی کیلومتر 400+47، با استفاده از استریونت و شبیه‌سازی رایانه‌یی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 31-39]
 • حسین بابایی، فرامرز آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 21-29]
 • حسینی گلگو، سید محسن آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 21-29]
 • حسن‌نیا، سید حسین بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]

خ

 • خاتمی، حمید رضا محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 101-106]
 • خرمی، مرتضی تأثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام‌بتن‌های متداول [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 51-59]
 • خویی، امیر رضا کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 21-27]
 • خویی، یگانه سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP) [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 75-85]

د

 • دادو، علی مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 11-17]
 • داریوندی، ندا بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]
 • دانش‌کارآراسته، پیمان بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 13-20]
 • دهقانی اسکویی، صمد بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 27-33]
 • دهقانیان، چنگیز تأثیر جایگزینی سیمان و سنگدانه با لاستیک در مقاومت فشاری و دوام‌بتن‌های متداول [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 51-59]
 • دهقانیان، چنگیز بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]

ر

 • رحمانی، حمید بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • رحیمیان، محمد بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]
 • رضائیان، تهمینه اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • رنجبر، محمد محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 101-106]
 • روان‌بد، حسین تعیین اطلاعات مورد نیاز در تصویربرداری از خوردگی‌های لوله‌های نفت [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 67-74]

ز

 • زنجانی زاده، وحید مدل‌سازی اجزاء محدود ستون‌های مستطیلی بتن مسلح تقویت شده با FRP [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 19-26]

س

 • ساداتی، سیدحسین کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 51-58]
 • سالاری، مهدی تاثیر پارامتر‌های ترمومکانیکی بربافت و ان‌ایزوتروپی ورق برنج 10-90 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 19-24]
 • سبزه‌پرور، مهدی کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 51-58]
 • ستاری، مهران بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 59-69]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 3-11]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 49-58]
 • سلماسی‌زاده، محمود معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 31-41]
 • سیم‌چی، عبدالرضا اثر چرخه‌های عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد کم آلیاژ تولیدی به روش تف جوشی لیزی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 61-66]
 • سیم‌چی، عبدالرضا سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP) [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 75-85]
 • سودبخش، دامون اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]

ش

 • شفیعی، مهین محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 101-106]
 • شکرالهی مغانی، جواد ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 43-50]
 • شکری قصبه، مرتضی تحلیل ریسک وقوع زلزله در پروژه‌های ساخت برای نقاط مختلف ایران با استفاده از رگرسیون‌های درجه دوم و خطی G‌L‌S و کمک از تست‌های آماری و مدل آماری پواسن [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 13-17]

ص

 • صیادی، مهدی عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 107-114]
 • صادق آذر، مجید محاسبه‌ی ضریب رفتار سازه‌های مهاربندی‌شده‌ی هم‌محور فولادی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 35-42]
 • صارمی، محسن پایش ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش (SCC) در نمونه‌های آلیاژی فولاد زنگ نزن 304 و برنج به روش نوسان‌های الکتروشیمیایی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 25-30]
 • صبور روح اقدم، علیرضا بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]
 • صدقیانی، محمدحسین بررسی تأثیر متقابل حفاری تونل‌های کم‌عمق شهری و گودبرداری سازه‌های بزرگ سطحی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 61-69]

ض

 • ضرغامی، مهدی اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 99-109]

ط

 • طاهری، پیمان بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]

ع

 • عاصم‌پور، احمد تخمین فشار در فرایند شکل‌دهی هیدرولیکی ورق‌های فلزی با روش تحلیل کران بالا [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 71-79]
 • عباسی، محمود بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • عسکری سیدشکری، فرشید بررسی اثرات زبری بر کارایی آئرودینامیکی مقطع پره تور بین باد [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 49-58]
 • عسگری، محمد استخراج مکان حسگر‌ها در آرایه‌های با قدرت تفکیک زیاد به کمک حد کرامر - راو [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 11-19]
 • عشقی، ساسان مدل‌سازی اجزاء محدود ستون‌های مستطیلی بتن مسلح تقویت شده با FRP [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 19-26]
 • علی‌اف خضرایی، محمود بررسی عوامل موثر بر ((مقاومت به خوردگی)) ناشی از فرایند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 67-73]

غ

 • غفوری، مهدی محاسبه‌ی ضریب رفتار سازه‌های مهاربندی‌شده‌ی هم‌محور فولادی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 35-42]

ف

 • فاتحی، حسام‌الدین تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 89-97]
 • فائز، رحیم شبیه‌سازی گاز دوبعدی در ALGaN / GaN HEMT و بررسی ولتاژ شکست آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 3-9]
 • فائز، رحیم کاربرد روش مونته‌کارلوی تصحیح شده کوانتومی برای یک دیود تونلی تشدیدی (RTD) [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 109-113]
 • فرزانه، فروهر تحلیل حساسیت سیستم پیش خور برای خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های مایکروویو نسبت به خطای دامنه و فاز اجزای آن  [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 103-108]
 • فرشچی، حمید رضا مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 3-11]
 • فرشچی، محمد تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 89-97]
 • فرقانی، علیرضا کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 21-27]
 • فرهانیه، بیژن مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 37-48]
 • فرهمند، فرزام اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • فقیهی ثانی، محمد علی ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 41-46]
 • فلاح چولابی، اسماعیل ارائه‌ی روشی جدید در مدل کردن اثرات دینامیکی میدان مغناطیس بر مواد فرومغناطیس، با روش اجزاو محدود [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 43-50]

ق

 • قبدیان، محسن محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 43-50]
 • قلی‌پور، مجید اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • قهرمانی، ارسلان تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 3-11]

ک

 • کاظمی، محمد تقی کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 21-27]
 • کاظمی‌نژاد، محسن تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 47-51]
 • کاوه‌ای، امید ارائه‌ی الگوریتم نوین ساده‌سازی DCVS بر پایه‌ی قانون جدید تزویج سطوح [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 59-66]
 • کتابچی، مصطفی بررسی و مقایسه‌ی نحوه‌ی توزیع کرنش در ورق‌های ضخیم فولادی میکروآلیاژی و ساده کربنی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 87-92]
 • کریمی، محمود بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 59-69]
 • کریمی طاهری، علی تعیین میدان کرنش و پخش جانبی در فرایند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 47-51]
 • کریمی طاهری، علی بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 53-59]
 • کوثری، فرشاد بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 111-117]

م

 • محمدظاهری، مرتضی بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 111-117]
 • مختارزاده سلماسی، حسین اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • مداح حسینی، سیدحمیدرضا مطالعه‌ی اثر برخی از عناصر آلیاژی برمقاومت خوردگی آلیاژ های مغناطیسی Nd-Fe-B تف جوشی شده [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 11-17]
 • مدرس یزدی، محمد اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 99-109]
 • مرتضوی، علی تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 93-100]
 • میرحسینی، سیدحسین سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP) [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 75-85]
 • مردانی، محمد تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 75-80]
 • میرلطیفی، مجید بررسی اثر سرعت وزش باد برتبخیر از سطح مخزن چاه نیمه سیستان به روش دالتونی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 13-20]
 • مشکسار، محمدمحسن عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 107-114]
 • مفید، مسعود تحلیل ریسک وقوع زلزله در پروژه‌های ساخت برای نقاط مختلف ایران با استفاده از رگرسیون‌های درجه دوم و خطی G‌L‌S و کمک از تست‌های آماری و مدل آماری پواسن [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 13-17]
 • مقصودلو، حسام اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • منهاج، محمدباقر کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 51-58]
 • مهاجری، جواد معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 31-41]
 • مهرجو، حبیب‌اله تعیین تجربی مشخصات آکوستیکی محفظه‌ی احتراق موتور‌های راکت سوخت مایع [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 89-97]
 • موبد، محمد تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 75-80]
 • موحدی، مجتبی بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 53-59]

ن

 • نادری، داود بازیابی یک بازوی مکانیک ماهر متحرک واژگون‌شده به کمک سیستم بینایی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 59-69]
 • نیامنش، هادی بررسی اثر ارتعاش قالب بر ریز ساختار حالت نیمه جامد آلیاژ AL7075 تولید شده به روش سطح شیب‌دار [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 53-59]
 • ناوی، کیوان ارائه‌ی الگوریتم نوین ساده‌سازی DCVS بر پایه‌ی قانون جدید تزویج سطوح [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 59-66]
 • نریمانی، رویا اندازه‌گیری و مقایسه‌ی گشتاور‌های برآیند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعت متفاوت [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 81-88]
 • نعمتی، زیارت علی ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 41-46]
 • نیکدین، هیمن اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 5-9]
 • نیکوبین، تورج ارائه‌ی الگوریتم نوین ساده‌سازی DCVS بر پایه‌ی قانون جدید تزویج سطوح [دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، 1386، صفحه 59-66]
 • نوائی الوار، حسن ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 41-46]
 • نوری دلاور، اکرم پایش ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش (SCC) در نمونه‌های آلیاژی فولاد زنگ نزن 304 و برنج به روش نوسان‌های الکتروشیمیایی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 25-30]
 • نورزاد، اسدالله بررسی اندرکنش ترک‌ها تحت اثر امواج طولی [دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، 1386، صفحه 29-35]

و

 • وفائی، ابوالحسن بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 27-33]
 • وفائی، ابوالحسن محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 43-50]
 • ولی پورشکوهی، صمد تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 93-100]

ه

 • هاتف، نادر تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه [دوره 23، 40.1، 1386، صفحه 3-11]
 • هوشیارفرد، محمدعلی ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی [دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، 1386، صفحه 41-46]