نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکار، تقی معرفی آموزش‌های علمی - کاربردی (تکنولوژی) در ایران [دوره 8، شماره 2، 1371، صفحه 21-24]
 • اعتمادی، سید محمد دانشگاه‌های کشور در آینه آزمون‌های کارشناسی ارشد [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 30-33]

ب

 • برقعی، مهدی بررسی فاضلاب‌های صنعتی ایران و نحوه تصفیه‌پذیری آن‌ها [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 57-58]

ت

 • توکل، محمد انتقال تکنولوژی و جنبه‌های اجتماعی آن [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 16-19]

ح

 • حاج فتحعلی‌‌ها، عباس فعالیت‌های توسعه تکنولوژی در بخش صنعت سنگین [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 51-54]
 • حجت، یوسف فعالیت‌های توسعه تکنولوژی در بخش صنعت سنگین [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 51-54]

د

 • دوامی، پرویز جوانه‌زنی تاخیری فولاد‌های میکرو آلیاژی [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 58-59]
 • دوامی، پرویز آموزش مهندسی (هدف و پیشینه) [دوره 8، شماره 2، 1371، صفحه 26-30]

ر

ش

 • شافعی، غلامرضا تجربه ایران در انتقال تکنولوژی [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 12-15]
 • شولنبرگ، مایکل سازمان ملل متحد و انتقال تکنولوژی "گزارش رشد و تحول انسان" [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 55-56]

ع

ف

 • فلامکی، منصور درون و برون دانشگاه‌های امروز ما [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 16-17]

ک

گ

 • گلابی، سیاوش نگرشی جامع و نظام‌گرا به امر تحقیق و توسعه [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 24-29]

م

 • محقق، مهدی کمبود‌های حاکم بر نظام آموزش و پژوهش [دوره 8، شماره 1، 1371، صفحه 8-10]
 • مکنون، رضا تکنولوژی سبز و توسعه پایدار [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 46-50]

ن

 • نجفی، محمدعلی گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گامی در جهت دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و مفید [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 40-42]
 • نعمت‌زاده، محمدرضا انتقال تکنولوژی و رابطه آن با توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1371، صفحه 9-11]