نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیا شاهگلی، حبیب بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 93-101]
 • آقاجان عبداله، مسعود تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 85-92]
 • آل مراد جبدرقی، محمود پیش‌بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل‌ونقل ایران در افق زمانی ۱۴۰۴ با استفاده از مدل A‌R‌I‌M‌A [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 67-72]

ا

 • ابراهیمی، محسن پیش‌بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل‌ونقل ایران در افق زمانی ۱۴۰۴ با استفاده از مدل A‌R‌I‌M‌A [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 67-72]
 • احمدزاده، سمیه برآورد تابع خسارت برای ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در منطقه‌ی زرند [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 13-19]
 • اخوان حجازی، فاطمه سادات طراحی لرزه‌یی بهینه‌ی قاب‌های خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد به‌کمک روش انرژی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 23-29]
 • اردکانیان، رضا ساخت و کاربرد مدل تخصیص بلندمدت آب در ارزیابی اثرات سیاست‌های آبی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 95-105]
 • اژدری، محسن پیش‌بینی مقاومت برشی خاک‌های غیراشباع در حالت کرنش صفحه‌یی با استفاده از روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 77-84]
 • اسدالهی پژوه، مژده مطالعه‌ی اثرات ساختگاه در آبرفت‌های مجاور بندر ماهشهر [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 43-53]
 • اسعدی، آزیتا روشی نوین برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت پاکت و سطرجدید شبکه‌های عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 65-74]
 • اسلامی، ابوالفضل کاربرد عملی نتایج C‌P‌T در ارزیابی نشست پی‌ها [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-85]
 • اسماعیلی، حجت تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 85-92]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی تأثیر استفاده از آسفالت به عنوان لایه ی جاذب ارتعاش در خط راه آهن [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 101-106]
 • اسمعیلی اقدم، یدالله استفاده از میراگر و کابل‌های پیش‌تنیده با مسیر بهینه‌شده برای سیستم مقاوم جانبی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • اصفهانی، محمدرضا پیوستگی بین آرماتور و بتن‌های بازیافتی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 93-99]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 55-64]
 • افتخار، محمدرضا اثرات آرایش میلگرد بر فواصل و عرض ترک‌های خمشی در تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت‌شده با صفحات C‌F‌R‌P [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 31-41]
 • افشار، عباس تصمیم‌گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک‌پارچه منابع آب [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 123-131]
 • الادینی، کاوه بهینه‌سازی طراحی دیوارهای خاکی مسلح‌شده با تسمه‌های فلزی با استفاده از الگوریتم P‌S‌O [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 15-21]
 • امامی، محمد مدل‌سازی آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) بااستفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 41-54]
 • امجدیان، محسن رفتار غیرخطی پل‌های مورب بزرگراهی در زمین‌لرزه‌های بزرگ(مطالعه‌ی موردی پل مورب فوت‌هیل در زمین‌لرزه‌ی ۹ فوریه ۱۹۷۱ سان‌فرناندو) [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 3-14]
 • امیری، علی بررسی روند ترک‌خوردگی و نیروهای طراحی شناژها در پی‌های سطحی با اختلاف تراز [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 65-76]
 • امیرپور، سمانه بررسی نحوه‌ی شبیه‌سازی زمین‌لغزه‌ها به‌کمک روش اتومات سلولی (مورد خاص: شیروانی کیلومتر ۳۲ بزرگراه جم ـ طاهری) [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 55-64]

ب

 • باقری، عبداله روشی نوین برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت پاکت و سطرجدید شبکه‌های عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 65-74]
 • برقیان، مجید استفاده از میراگر و کابل‌های پیش‌تنیده با مسیر بهینه‌شده برای سیستم مقاوم جانبی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 85-91]
 • برمکی، افشین ارزیابی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های بخش حمل‌ونقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 3-16]
 • برومند، پارمیدا طرح عملکردی سازه‌های جداسازی شده قاب خمشی فولادی بااهمیت متوسط در حوزه نزدیک به گسل [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 87-94]

پ

 • پاشانجاتی، سیدروح اله عنوان تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌یی ساختمان‌های بنایی با استفاده از طیف ظرفیت در روش سطرجدید تحلیل حدی جنبشی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 103-109]
 • پیرایش، سید محسن اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 55-64]
 • پورزاهدی، حسین نگاهی کوتاه به همایش ابعاد اقتصادی حمل و نقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 2-3]

ت

 • تهرانی زاده، محسن طرح عملکردی سازه‌های جداسازی شده قاب خمشی فولادی بااهمیت متوسط در حوزه نزدیک به گسل [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 87-94]
 • تهرانی زاده، محسن عوامل مؤثر بر طیف طراحی در حوزه‌ی نزدیک گسل و طیف پیشنهادی با استفاده از رکوردهای دارای پالس جهت‌پذیری [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 107-113]
 • تهرانی زاده، محسن طراحی لرزه‌یی بهینه‌ی قاب‌های خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد به‌کمک روش انرژی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 23-29]

ث

 • ثبوتی، هومن اثرات نامطلوب ورودی‌های شهر در ایران و ضرورت اصلاح آن‌ها [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 53-65]

ج

 • جلالی نائینی، احمدرضا تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 41-51]
 • جمشیدی چناری، رضا مدل‌سازی ناهمگونی تغییر شکل‌پذیری نهشته‌های طبیعی به‌کمک نظریه‌ی فضای تصادفی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 75-83]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]

ح

 • حاجی علیلوی بناب، مسعود بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 93-101]
 • حاکمی، امین پیوستگی بین آرماتور و بتن‌های بازیافتی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 93-99]
 • حبیبیان، میقات «چندسیاستی» رویکردی نوین در مدیریت تقاضای حمل‌ونقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • حجازی طاقانکی، سیدرضا تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 85-92]
 • حسینی، محمود تهیه‌ی منحنی‌های شکنندگی برای ساختمان‌های فولادی منظم با قاب‌های دارای مهاربندی ضربدری به‌کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-150]
 • حسینی، محمود مقایسه‌ی اثر جانمایی مهاربندهای ضربدری در رفتار لرزه‌یی ساختمان‌های فولادی براساس مفاهیم شکنندگی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • حمیدی پور، محی الدین اثر هیدرومکانیکی توده‌سنگ پی بر پایداری سدهای بتنی وزنی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 3-12]

خ

 • خاکساری، علی برآورد قیمت سایه‌یی آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 83-91]
 • خیرالدین، علی بررسی روند ترک‌خوردگی و نیروهای طراحی شناژها در پی‌های سطحی با اختلاف تراز [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 65-76]
 • خشایی پور، مرتضی نقش اتوبوس‌های تندرو(B‌R‌T) در کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 33-40]

د

 • دبیری، علی مدل المان الیافی برای مدل‌سازی رفتار لرزه‌یی ساختمان‌های بتن مسلح قدیمی با آرماتور ساده [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]
 • دستمالچی، شهرزاد طراحی لرزه‌یی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 123-131]

ر

 • رشیدی، ژوان نقش اتوبوس‌های تندرو(B‌R‌T) در کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 33-40]
 • رضایی، حمید برآورد فشار موج تنهای در حال شکست بر موج‌شکن صندوقی شناور مهارشده، با استفاده از سطرجدید روش کسر حجمی سیال [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 111-122]
 • رضایی ارجرودی، عبدالرضا برآورد قیمت سایه‌یی آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 83-91]
 • رهایی، علیرضا ارزیابی تیرهای فلزی تقویت‌شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]

ز

 • زرفام، پنام ارزیابی روش تحلیل استاتیکی فزاینده‌ی غیرخطی مودی برای قاب‌های خمشی فولادی با اتصالات نیمه‌صلب [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 115-122]
 • زین‌الدینی، مصطفی مدل المان الیافی برای مدل‌سازی رفتار لرزه‌یی ساختمان‌های بتن مسلح قدیمی با آرماتور ساده [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]
 • زهرائی، سیدمهدی طراحی لرزه‌یی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 123-131]

س

 • ساسانیان، سینا مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • سحاب، محمدقاسم بررسی ضوابط طراحی برج‌های مخابراتی خودایستا و تعیین هندسه‌ی بهینه آن‌ها [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 133-143]
 • سروش، عباس مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • سعیدی نیا، رضا ارزیابی روش تحلیل استاتیکی فزاینده‌ی غیرخطی مودی برای قاب‌های خمشی فولادی با اتصالات نیمه‌صلب [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 115-122]
 • سلطانی جیقه، حسین مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 65-74]
 • سیما، یلدا اثرات نامطلوب ورودی‌های شهر در ایران و ضرورت اصلاح آن‌ها [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 53-65]

ش

 • شاه محمدی، بهنام اثر عمق قرارگیری تونل بر رفتار سازه‌ی تونل‌های شهری تحت اثر حرکت قوی زمین [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 117-126]
 • شیردل، مهدی تعیین ظرفیت باربری پی‌های نواریِ واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]
 • شریف زاده، مصطفی تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]
 • شهریار، کورش تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]

ص

 • صادقی، لیلا پیش‌بینی مقاومت برشی خاک‌های غیراشباع در حالت کرنش صفحه‌یی با استفاده از روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 77-84]
 • صالحی، فریماه نقش اتوبوس‌های تندرو(B‌R‌T) در کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 33-40]
 • صفارزاده، محمود ارزیابی اقتصادی تأمین زیرساخت‌های حمل و نقل در کریدورهای متراکم شهری (مطالعه‌ی موردی: بزرگراه صدر) [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 73-81]

ط

 • طالب بیدختی، ناصر مدل عددی آب کم‌عمق برای شبیه‌سازی بالاروی امواج بلند [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 107-115]
 • طاهری، حامد عوامل مؤثر بر طیف طراحی در حوزه‌ی نزدیک گسل و طیف پیشنهادی با استفاده از رکوردهای دارای پالس جهت‌پذیری [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 107-113]

ع

 • عباس نیا، رضا بررسی عوامل مؤثر بر ضربه‌ی ایجادشده در قاب‌های خمشی فولادی دوبعدی با بادبندهای لق هم‌گرا [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 127-132]
 • عسگری، فرج اله معرفی سطوح گسیختگی انتقالی ـ دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-31]
 • علیمرادی، مهرداد تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 41-51]
 • علومی دودران، رامین مدل‌سازی ناهمگونی تغییر شکل‌پذیری نهشته‌های طبیعی به‌کمک نظریه‌ی فضای تصادفی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 75-83]

غ

 • غیاثیان، حسین بهینه‌سازی طراحی دیوارهای خاکی مسلح‌شده با تسمه‌های فلزی با استفاده از الگوریتم P‌S‌O [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 15-21]
 • غفاری، سیدحامد ارزیابی تیرهای فلزی تقویت‌شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 15-19]

ف

 • فرزانه، اورنگ معرفی سطوح گسیختگی انتقالی ـ دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-31]
 • فشارکی، محمد بررسی تأثیر استفاده از آسفالت به عنوان لایه ی جاذب ارتعاش در خط راه آهن [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 101-106]
 • فلاح زاده، ایوب بررسی ضوابط طراحی برج‌های مخابراتی خودایستا و تعیین هندسه‌ی بهینه آن‌ها [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 133-143]
 • فهیمی فر، احمد بررسی نحوه‌ی شبیه‌سازی زمین‌لغزه‌ها به‌کمک روش اتومات سلولی (مورد خاص: شیروانی کیلومتر ۳۲ بزرگراه جم ـ طاهری) [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 55-64]

ق

 • قادری، سیدرسول طراحی لرزه‌یی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 123-131]
 • قائمقامیان، محمدرضا برآورد تابع خسارت برای ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در منطقه‌ی زرند [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 13-19]
 • قدرتی امیری، غلامرضا روش‌های مدل‌سازی بهینه‌ی دیوارهای برشی فولادی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 133-138]
 • قدرتی امیری، غلامرضا روشی نوین برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت پاکت و سطرجدید شبکه‌های عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 65-74]
 • قنبری، علی تعیین ظرفیت باربری پی‌های نواریِ واقع بر خاک مسلح با استفاده از روش قطعات افقی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 45-53]

ک

 • کبیری سامانی، عبدالرضا تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 85-92]
 • کتابداری، محمدجواد برآورد فشار موج تنهای در حال شکست بر موج‌شکن صندوقی شناور مهارشده، با استفاده از سطرجدید روش کسر حجمی سیال [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 111-122]
 • کرباسی، عبدالرضا نقش اتوبوس‌های تندرو(B‌R‌T) در کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 33-40]
 • کریمی، اکبر ساخت و کاربرد مدل تخصیص بلندمدت آب در ارزیابی اثرات سیاست‌های آبی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 95-105]
 • کرمانشاه، محمد «چندسیاستی» رویکردی نوین در مدیریت تقاضای حمل‌ونقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 23-31]
 • کلانتری، افشین رفتار غیرخطی پل‌های مورب بزرگراهی در زمین‌لرزه‌های بزرگ(مطالعه‌ی موردی پل مورب فوت‌هیل در زمین‌لرزه‌ی ۹ فوریه ۱۹۷۱ سان‌فرناندو) [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 3-14]
 • کمک پناه، علی اثر عمق قرارگیری تونل بر رفتار سازه‌ی تونل‌های شهری تحت اثر حرکت قوی زمین [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 117-126]
 • کیوانی، جعفر مدل المان الیافی برای مدل‌سازی رفتار لرزه‌یی ساختمان‌های بتن مسلح قدیمی با آرماتور ساده [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 29-40]

گ

 • گنجیان، نوید معرفی سطوح گسیختگی انتقالی ـ دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 21-31]

م

 • میان آبادی، حجت تصمیم‌گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک‌پارچه منابع آب [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 123-131]
 • ماهپور، علیرضا اثرسنجی اقتصادیِ استفاده از دورتحصیلی به‌عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • مجتهدزاده، مینا تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 41-51]
 • مجد، محمود تهیه‌ی منحنی‌های شکنندگی برای ساختمان‌های فولادی منظم با قاب‌های دارای مهاربندی ضربدری به‌کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 3-150]
 • مجد، محمود مقایسه‌ی اثر جانمایی مهاربندهای ضربدری در رفتار لرزه‌یی ساختمان‌های فولادی براساس مفاهیم شکنندگی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 55-63]
 • محصل، محمدحسین بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 93-101]
 • محمود آبادی، عباس ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی برای تغییر رفتار کودکان و نوجوانان در رویارویی با تهدیدهای ترافیکی [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 93-97]
 • محمودزاده، محمود برآورد قیمت سایه‌یی آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 83-91]
 • میربها، بابک ارزیابی اقتصادی تأمین زیرساخت‌های حمل و نقل در کریدورهای متراکم شهری (مطالعه‌ی موردی: بزرگراه صدر) [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 73-81]
 • میرحسینی، سیده سپیده ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی برای تغییر رفتار کودکان و نوجوانان در رویارویی با تهدیدهای ترافیکی [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 93-97]
 • میرزایی، نوربخش برآورد تابع خسارت برای ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در منطقه‌ی زرند [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 13-19]
 • میرمحمدحسینی، سیدمجدالدین مطالعه‌ی اثرات ساختگاه در آبرفت‌های مجاور بندر ماهشهر [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 43-53]
 • میرمیران، بهروز روش‌های مدل‌سازی بهینه‌ی دیوارهای برشی فولادی [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 133-138]
 • مستوفی نژاد، داود اثرات آرایش میلگرد بر فواصل و عرض ترک‌های خمشی در تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت‌شده با صفحات C‌F‌R‌P [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 31-41]
 • مسعودی، محمد مصطفی اثرسنجی اقتصادیِ استفاده از دورتحصیلی به‌عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • مفید، مسعود ارزیابی روش تحلیل استاتیکی فزاینده‌ی غیرخطی مودی برای قاب‌های خمشی فولادی با اتصالات نیمه‌صلب [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 115-122]
 • ملک دوست پیشکناری، مینا کاربرد عملی نتایج C‌P‌T در ارزیابی نشست پی‌ها [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 75-85]
 • ممدوحی، امیررضا اثرسنجی اقتصادیِ استفاده از دورتحصیلی به‌عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 17-22]
 • ممدوحی، امیررضا تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 41-51]
 • منصور کیایی، عادل ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های آموزشی برای تغییر رفتار کودکان و نوجوانان در رویارویی با تهدیدهای ترافیکی [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 93-97]
 • مهدوی، علی مدل عددی آب کم‌عمق برای شبیه‌سازی بالاروی امواج بلند [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 107-115]
 • مهرجویی، مجتبی تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 21-28]
 • مهین روستا، رضا اثر هیدرومکانیکی توده‌سنگ پی بر پایداری سدهای بتنی وزنی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 3-12]
 • موسوی، میرحسین برآورد قیمت سایه‌یی آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 83-91]

ن

 • نعیمی فر، امید بررسی نقش عوامل تأثیرگذار در مشخصات رفتاری ماسه‌های رس‌دار [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • نهنگی، محمد پیش‌بینی مقاومت برشی خاک‌های غیراشباع در حالت کرنش صفحه‌یی با استفاده از روش شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 77-84]

و

ه

 • هادی زنوز، بهروز ارزیابی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های بخش حمل‌ونقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران [دوره 2-27، شماره 3، 1390، صفحه 3-16]
 • هیزجی، روح اله بررسی عوامل مؤثر بر ضربه‌ی ایجادشده در قاب‌های خمشی فولادی دوبعدی با بادبندهای لق هم‌گرا [دوره 2-27، شماره 2، 1390، صفحه 127-132]
 • همامی، پیمان عنوان تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌یی ساختمان‌های بنایی با استفاده از طیف ظرفیت در روش سطرجدید تحلیل حدی جنبشی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 103-109]

ی

 • یثربی، سیدشهاب الدین بررسی نقش عوامل تأثیرگذار در مشخصات رفتاری ماسه‌های رس‌دار [دوره 2-27، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • یثربی، سید شهاب الدین مدل‌سازی آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) بااستفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 2-27، شماره 4، 1390، صفحه 41-54]