نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، اسماعیل مدل پیش‌بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه‌های ریلی - جاده‌یی ایران [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 3-11]

ا

 • ابریشمی، سعید اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]
 • ایرانی، فریدون تحلیل دقیق تنش‌های میان‌رویه در تیر بتن مسلح تقویت‌شده با ورق پیشانی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 13-26]
 • ارجمندی، رضا استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 89-97]
 • استکانچی، همایون بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 115-125]
 • اسلامی، ابوالفضل زمین‌لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت ـ قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 119-127]
 • اسماعیلی، مرتضی ارائه‌ی گراف‌های طراحی به‌منظور به‌کارگیری ستون‌های سنگی جهت تثبیت خاکریز راه‌آهن متکی بر بستر رسی نرم [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 141-149]
 • اصفهانی، محمدرضا اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 3-12]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره‌ی آب [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 105-113]
 • افشار، عباس مدل چند معیاره‌ی ارزیابی موفقیت ایده‌آل پروژه‌های B‌O‌T، ساختار و کاربرد مدل [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 45-55]
 • اکرامی راد، سیدعبدالله زمین‌لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت ـ قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 119-127]
 • امیدوار، بابک اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفیدرود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه‌ی چند دامنه [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • اوحدی، وحیدرضا مطالعه‌ی پایداری خصوصیات مهندسی و رئولوژیکی بنتونیت بر اثر تغییرات درجه حرارت در دفن سطرجدید زباله‌های اتمی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 89-93]

ب

 • بخشی، علی تحلیل پارامتریک خطوط لوله‌ی فولادی مدفون در تقاطع گسل‌های فعال [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 99-107]
 • بخشیانی، عباس تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره‌ی مهندسی در ایران براساس مدل رقابتی پورتر [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 13-19]
 • برزویی، جمال الدین کنترل پیچش ساختمان‌های یک‌طبقه‌ی نامتقارن جرمی توسط میراگرهای اصطکاکی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]
 • برقعی، مهدی استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 89-97]
 • برگی، خسرو تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 79-88]
 • بلوردی، وهاب تحلیل پارامتریک خطوط لوله‌ی فولادی مدفون در تقاطع گسل‌های فعال [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 99-107]
 • بنی هاشمی، محمدرضا تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر روی ضریب رفتار سازه‌ی فلزی با شکل‌پذیری متوسط [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 47-57]
 • بهار، امید قابلیت تبدیل ارتقاء یافته در مقایسه با تبدیل کلاسیک هیلبرت ـ هوآنگ [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 29-38]

پ

 • پارسائیان، سید مهدی ارزیابی ضریب $C_1$ در رابطه‌ی تغییرمکان هدف نشریه‌ی ۳۶۰ برای سازه‌های روی خاک سخت و دور از گسل براساس شتاب‌نگاشت‌های ایران [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 139-146]
 • پور تقی، افشین تعیین ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده‌شده در خاک‌های غیرچسبنده با رویکرد شبکه‌ی عصبی موجکی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 137-145]

ت

 • تتنکابنی، محمد تحلیل پارامتریک خطوط لوله‌ی فولادی مدفون در تقاطع گسل‌های فعال [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 99-107]
 • تجدد، گلناز استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 89-97]
 • ترکمان زاده، میثم تأثیر نواقص اجرایی بر عملکرد خمشی دال‌های مجوف بتنی پیش‌ساخته‌ی پیش‌تنیده [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 99-111]
 • ترکمان زاده، میثم ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیع لنگر و تعیین مقدار (آزمایشگاهی و تئوری) آن در دال‌های سراسری پس‌تنیده با بتن خودمتراکم [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 131-138]
 • ترکمان زاده، میثم حالت نهایی و شکل‌پذیری دال‌های بتن خودمتراکم مجوف پیش‌تنیده‌ی پیش‌ساخته [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 131-140]
 • تقی خانی، تورج طراحی کنترل‌کننده‌ی غیرمتمرکز H_2/L‌Q‌G با سیستم بازخورد بی‌سیم برای یک پل معلق ترکه‌یی تحت بارگذاری لرزه‌یی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 119-130]
 • تهرانی زاده، محسن تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی سیستم دال و دیوار بتنی به‌روش ایستای غیرخطی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]

ج

 • جعفرزاده، محمد رضا ارزیابی مدل‌های تلاطمی در شبیه‌سازی امواج تیز ایستا در جریان‌های فوق بحرانی کانال‌ها [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • جمالی مقدم، محمد بررسی پارامترهای مؤثر بر توانایی فیلترها درمتوقف کردن فرسایش از میان ترک‌خوردگی سطرجدید هم‌زمان در هسته و فیلتر سدهای خاکی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]
 • جمشیدی چناری، رضا ارزیابی پتانسیل روانگرایی در استان مازندران با کمک مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی با نگاهی بر معیار ایشیهارا [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 127-135]
 • جهانگیر، محمد حسین تحلیل لرزه‌یی سپر مهارشده با پای مفصلی در خاک دانه‌یی به‌روش شبه‌استاتیکی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 39-46]
 • جوانمردی، محمدرضا بررسی مشکلات تحلیلی دال‌های پس‌کشیده‌ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 109-118]
 • جواهرزاده، سعید ضریب رفتـار پیشنهادی برای کاربرد میراگرهای الحاقی ویسکوالاستیک در قاب‌های خمشی سطرجدید ویژه‌ی فولادی و ارزیابی آن [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 65-80]

ح

 • حیدرزاده، هیثم بررسی اثر پارامترهای حالت مختلف در اصلاح یک مدل کشسانی خمیری در قالب مدل‌های با سطح حدی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 57-64]
 • حسینیان، میثم محمد اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 3-12]
 • حسین زاده، یوسف تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 3-13]
 • حسینعلی پور، سید مجتبی نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 123-129]
 • حسینی هاشمی، بهرخ ارزیابی ضریب $C_1$ در رابطه‌ی تغییرمکان هدف نشریه‌ی ۳۶۰ برای سازه‌های روی خاک سخت و دور از گسل براساس شتاب‌نگاشت‌های ایران [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 139-146]

خ

 • خالو، علیرضا بررسی مشکلات تحلیلی دال‌های پس‌کشیده‌ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 109-118]
 • خانزادی، مصطفی مدل چند معیاره‌ی ارزیابی موفقیت ایده‌آل پروژه‌های B‌O‌T، ساختار و کاربرد مدل [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 45-55]
 • خیرالدین، علی ارزیابی پتانسیل خرابی پیش‌رونده در ساختمان‌های فولادی طرح‌شده براساس آیین‌نامه‌ی ایران [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 65-72]
 • خزایی پول، مسعود مطالعه‌ی آزمایشگاهی و تحلیلی سیستم مهاربندی همگرای مرکب با پانل برشی فولادی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 147-154]
 • خزائنی، گرشاسب مدل چند معیاره‌ی ارزیابی موفقیت ایده‌آل پروژه‌های B‌O‌T، ساختار و کاربرد مدل [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 45-55]

د

 • دهقانی، ایوب بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح کربنی(CFRP) [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 59-65]
 • دهقان ابنوی، مجتبی بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب تسلیح‌شده با تریشه‌های موکت به شیوه‌ی توزیع تصادفی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 31-38]

ذ

 • ذاکری سردرودی، جبارعلی مدل پیش‌بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه‌های ریلی - جاده‌یی ایران [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 3-11]

ر

 • رجایی، حسین تحلیل سه بعدی لرزه‌یی نامتقارن لوله‌های مدفون با در نظر گرفتن لغزش لوله نسبت به خاک [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 73-82]
 • رحامی، حسین تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 79-88]
 • رحیمی اصل، مهدی تأثیر میراگرهای لزج بر بهبود رفتار لرزه‌یی سازه و تعیین بهترین دهانه برای قرارگیری میراگر در یک قاب خمشی فولادی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]
 • رحیمیان، محمد اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفیدرود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه‌ی چند دامنه [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]
 • رحیم زاده، فیاض کنترل فعال متمرکز و نامتمرکز مدل‌های سازه‌ی سه‌بعدی با بازخورد جابه‌جایی و سرعت [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 67-80]
 • رحیم زاده، فیاض ضریب رفتـار پیشنهادی برای کاربرد میراگرهای الحاقی ویسکوالاستیک در قاب‌های خمشی سطرجدید ویژه‌ی فولادی و ارزیابی آن [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 65-80]
 • رزاقی، جواد زمین‌لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت ـ قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 119-127]
 • رزاقی، حمیدرضا مطالعه‌ی میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌یی کوبشی (R‌A‌P‌s) نسبت به تغییر قطر [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 95-103]
 • رمضانی، سهیل قابلیت تبدیل ارتقاء یافته در مقایسه با تبدیل کلاسیک هیلبرت ـ هوآنگ [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 29-38]

ز

 • زاهدی، مرتضی کاربرد روش دلفی و شیوه‌ی دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به متغیرهای اثرگذار بر کیفیت سازه‌ها در تهران [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 21-30]
 • زمردیان، سید محمدعلی بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب تسلیح‌شده با تریشه‌های موکت به شیوه‌ی توزیع تصادفی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 31-38]
 • زمردیان، سیدمحمد علی بررسی پارامترهای مؤثر بر توانایی فیلترها درمتوقف کردن فرسایش از میان ترک‌خوردگی سطرجدید هم‌زمان در هسته و فیلتر سدهای خاکی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 113-122]
 • زمردیان، محمد علی بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب خاکی تسلیح‌شده با ژئوگرید [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]

س

 • سرایی، مریم ارائه‌ی گراف‌های طراحی به‌منظور به‌کارگیری ستون‌های سنگی جهت تثبیت خاکریز راه‌آهن متکی بر بستر رسی نرم [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 141-149]
 • سروقدمقدم، عبدالرضا کنترل پیچش ساختمان‌های یک‌طبقه‌ی نامتقارن جرمی توسط میراگرهای اصطکاکی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 9-15]
 • سرو مقدم، عبدالرضا ارزیابی ضریب $C_1$ در رابطه‌ی تغییرمکان هدف نشریه‌ی ۳۶۰ برای سازه‌های روی خاک سخت و دور از گسل براساس شتاب‌نگاشت‌های ایران [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 139-146]
 • سلطانی، زهره تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره‌ی مهندسی در ایران براساس مدل رقابتی پورتر [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 13-19]
 • سلطانی محمدی، مسعود ارزیابی روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان در طرح لرزه‌یی دیوارهای برشی بتن مسلح [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 25-38]

ش

 • شایانفر، محسنعلی مطالعه‌ی اثرات خوردگی آرماتورها در باربری ستون‌های بتن‌آرمه‌ی پل‌ها به‌روش المان محدود غیرخطی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • شابدین، مجتبی ارزیابی روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان در طرح لرزه‌یی دیوارهای برشی بتن مسلح [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 25-38]
 • شکوه عبدی، مهرداد کاربرد روش دلفی و شیوه‌ی دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به متغیرهای اثرگذار بر کیفیت سازه‌ها در تهران [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 21-30]

ص

 • صادقی، حمید بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب خاکی تسلیح‌شده با ژئوگرید [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 89-98]
 • صادقی، علی اصغر مدل پیش‌بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه‌های ریلی - جاده‌یی ایران [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 3-11]
 • صالحی، امیرمسعود بررسی تغییرات مقاومت فشاری و تخلخل در هسته‌ی سازه‌های بتنی حجیم با مقاومت زیاد [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 101-109]
 • صدری، غزاله ارزیابی و مقایسه‌ی شاخص‌های مکان‌یابی خسارت در قاب‌های سه بعدی بتنی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 69-77]
 • صناعی ها، علیرضا اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفیدرود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه‌ی چند دامنه [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]

ع

 • عادلیان بهمنمیری، غلامعلی مطالعه‌ی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و مکانیکی بر روی ضریب نفوذپذیری آب در یک خاک ماسه‌یی رس‌دار با استفاده از دستگاه جدید تعیین نفوذپذیری در خاک‌های غیراشباع [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • عباس نیا، رضا ارزیابی و مقایسه‌ی شاخص‌های مکان‌یابی خسارت در قاب‌های سه بعدی بتنی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 69-77]
 • عبداله زاده، غلامرضا تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر روی ضریب رفتار سازه‌ی فلزی با شکل‌پذیری متوسط [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 47-57]
 • عدالتی، محمود تحلیل دقیق تنش‌های میان‌رویه در تیر بتن مسلح تقویت‌شده با ورق پیشانی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 13-26]
 • عربشاهی، نادر نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 123-129]
 • عزیززاده، شیما تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی سیستم دال و دیوار بتنی به‌روش ایستای غیرخطی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 95-100]
 • عسگری، فرج الله ارائه‌ی روابطی برای تعیین تغییر مکان لرزه‌یی ماندگار شیروانی‌ها، براساس داده‌های لرزه‌خیزی ایران [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]
 • علامتیان، ابراهیم ارزیابی مدل‌های تلاطمی در شبیه‌سازی امواج تیز ایستا در جریان‌های فوق بحرانی کانال‌ها [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 17-27]
 • علوی، عرفان مطالعه‌ی آزمایشگاهی و تحلیلی سیستم مهاربندی همگرای مرکب با پانل برشی فولادی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 147-154]

غ

 • غیاثیان، حسین مطالعه‌ی میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌یی کوبشی (R‌A‌P‌s) نسبت به تغییر قطر [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 95-103]
 • غفری آشتیانی، محسن بررسی آثار برهم‌کنش سینماتیک خاک و سازه در بارگذاری لرزه‌یی سازه‌ها بخش دوم: سطرجدید حرکت‌های ورودی پی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-34]
 • غفوری آشتیانی، محسن بررسی آثار برهم‌کنش سینماتیک خاک و سازه در بارگذاری لرزه‌یی سازه‌ها بخش اول: الگوهای سطرجدید بارگذاری لرزه‌یی سازه‌ها [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-34]

ف

 • فدوی، مهران کنترل فعال متمرکز و نامتمرکز مدل‌های سازه‌ی سه‌بعدی با بازخورد جابه‌جایی و سرعت [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 67-80]
 • فرج پور، محمدرضا تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 3-13]
 • فرزانه، اورنگ ارائه‌ی روابطی برای تعیین تغییر مکان لرزه‌یی ماندگار شیروانی‌ها، براساس داده‌های لرزه‌خیزی ایران [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]
 • فرهادی، افشین بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 115-125]
 • فلامرزشیخ آبادی، محمدرضا بررسی آثار برهم‌کنش سینماتیک خاک و سازه در بارگذاری لرزه‌یی سازه‌ها بخش اول: الگوهای سطرجدید بارگذاری لرزه‌یی سازه‌ها [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-34]
 • فلامرز شیخ آبادی، محمدرضا بررسی آثار برهم‌کنش سینماتیک خاک و سازه در بارگذاری لرزه‌یی سازه‌ها بخش دوم: سطرجدید حرکت‌های ورودی پی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 27-34]

ق

 • قانونی بقا، محمد مطالعه‌ی اثرات خوردگی آرماتورها در باربری ستون‌های بتن‌آرمه‌ی پل‌ها به‌روش المان محدود غیرخطی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 59-68]
 • قدس، امیر صمد بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره‌ی آب [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 105-113]
 • قهرمانی منجقچی، پیمان تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از تحلیل‌های عددی سیستماتیک آزمایش بارگذاری شمع بر مبنای روش تاگوچی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 39-51]

ک

 • کاوه، علی تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 79-88]
 • کیوانی، امیرحسین بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره‌ی آب [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 105-113]
 • کیوانی، جعفر تأثیر میراگرهای لزج بر بهبود رفتار لرزه‌یی سازه و تعیین بهترین دهانه برای قرارگیری میراگر در یک قاب خمشی فولادی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 81-88]

گ

 • گرامی، محسن ارزیابی پتانسیل خرابی پیش‌رونده در ساختمان‌های فولادی طرح‌شده براساس آیین‌نامه‌ی ایران [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 65-72]
 • گلی، طیبه بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 115-125]
 • گلشنی، علی اکبر تأثیر تغییر مشخصات لایه‌های خاک بر پاسخ سیستم خاک ـ شمع تحت بار زلزله [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 49-57]
 • گل نرگسی، سیامک اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 3-12]
 • گودرزی، امیر رضا مطالعه‌ی پایداری خصوصیات مهندسی و رئولوژیکی بنتونیت بر اثر تغییرات درجه حرارت در دفن سطرجدید زباله‌های اتمی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 89-93]

ل

 • لطیفی، منوچهر بررسی اثر پارامترهای حالت مختلف در اصلاح یک مدل کشسانی خمیری در قالب مدل‌های با سطح حدی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 57-64]
 • لطف اللهی یقین، محمد علی تعیین ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده‌شده در خاک‌های غیرچسبنده با رویکرد شبکه‌ی عصبی موجکی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 137-145]
 • لطف الهی یقین، محمدعلی تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 3-13]
 • لوکس، کارو تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و ویولت‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 79-88]

م

 • ماکویی، احمد کاربرد روش دلفی و شیوه‌ی دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به متغیرهای اثرگذار بر کیفیت سازه‌ها در تهران [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 21-30]
 • محمدی انایی، مریم تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • محمد کریمی، شهریار نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 123-129]
 • محمود آبادی، احسان شیار طولی به‌عنوان شیوه‌ی جایگزین آماده‌سازی سطحی در نصب کامپوزیت‌های C‌F‌R‌P برای تقویت خمشی تیرهای بتنی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 3-8]
 • میر ابوطالبی، مسعود ارائه‌ی روابطی برای تعیین تغییر مکان لرزه‌یی ماندگار شیروانی‌ها، براساس داده‌های لرزه‌خیزی ایران [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 81-87]
 • میرزایی، علی مطالعه‌ی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و مکانیکی بر روی ضریب نفوذپذیری آب در یک خاک ماسه‌یی رس‌دار با استفاده از دستگاه جدید تعیین نفوذپذیری در خاک‌های غیراشباع [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • میرمحمدحسینی، سید مجدالدین اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 39-47]
 • میر محمد صادقی، صمد تأثیر تغییر مشخصات لایه‌های خاک بر پاسخ سیستم خاک ـ شمع تحت بار زلزله [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 49-57]
 • مستوفی نژاد، داود شیار طولی به‌عنوان شیوه‌ی جایگزین آماده‌سازی سطحی در نصب کامپوزیت‌های C‌F‌R‌P برای تقویت خمشی تیرهای بتنی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 3-8]
 • مستوفی نژاد، داود تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 111-118]
 • مفید، مسعود تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره‌ی مهندسی در ایران براساس مدل رقابتی پورتر [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 13-19]
 • مقدس تفرشی، سیدناصر تحلیل لرزه‌یی سپر مهارشده با پای مفصلی در خاک دانه‌یی به‌روش شبه‌استاتیکی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 39-46]
 • مقصودی، علی اکبر تأثیر نواقص اجرایی بر عملکرد خمشی دال‌های مجوف بتنی پیش‌ساخته‌ی پیش‌تنیده [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 99-111]
 • مقصودی، علی اکبر ضرورت بررسی مفهوم بازتوزیع لنگر و تعیین مقدار (آزمایشگاهی و تئوری) آن در دال‌های سراسری پس‌تنیده با بتن خودمتراکم [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 131-138]
 • مقصودی، علی اکبر حالت نهایی و شکل‌پذیری دال‌های بتن خودمتراکم مجوف پیش‌تنیده‌ی پیش‌ساخته [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 131-140]
 • مقصودی، محمد تأثیر نواقص اجرایی بر عملکرد خمشی دال‌های مجوف بتنی پیش‌ساخته‌ی پیش‌تنیده [دوره 2-28، شماره 2، 1391، صفحه 99-111]
 • مقصودی، محمد حالت نهایی و شکل‌پذیری دال‌های بتن خودمتراکم مجوف پیش‌تنیده‌ی پیش‌ساخته [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 131-140]
 • ملاعباسی، حسین ارزیابی پتانسیل روانگرایی در استان مازندران با کمک مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی با نگاهی بر معیار ایشیهارا [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 127-135]
 • منجمی نژاد، سهیل کنترل فعال متمرکز و نامتمرکز مدل‌های سازه‌ی سه‌بعدی با بازخورد جابه‌جایی و سرعت [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 67-80]
 • منصورزاده، سید محمد مطالعه‌ی میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌یی کوبشی (R‌A‌P‌s) نسبت به تغییر قطر [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 95-103]
 • مهرابی، فرشاد ارزیابی پتانسیل خرابی پیش‌رونده در ساختمان‌های فولادی طرح‌شده براساس آیین‌نامه‌ی ایران [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 65-72]
 • مهین‌روستا، رضا مدل‌سازی اثر ساخت سد خاکی بر روی مقاومت پی آبرفتی در برابر روانگرایی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 53-64]
 • موگوئی، رکسانا استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 89-97]

ن

 • نادری نیا، بهمن تعیین ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده‌شده در خاک‌های غیرچسبنده با رویکرد شبکه‌ی عصبی موجکی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 137-145]
 • ناطقی الهی، فریبرز بررسی آزمایشگاهی مقاوم‌سازی قاب‌های بتنی مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح کربنی(CFRP) [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 59-65]
 • ناطقی الهی، فریبرز مطالعه‌ی آزمایشگاهی و تحلیلی سیستم مهاربندی همگرای مرکب با پانل برشی فولادی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 147-154]
 • نیرومند، بهمن مطالعه‌ی میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌یی کوبشی (R‌A‌P‌s) نسبت به تغییر قطر [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 95-103]
 • نصیرا، یحیی تحلیل سه بعدی لرزه‌یی نامتقارن لوله‌های مدفون با در نظر گرفتن لغزش لوله نسبت به خاک [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 73-82]
 • نقی‌لو، رضا مدل‌سازی اثر ساخت سد خاکی بر روی مقاومت پی آبرفتی در برابر روانگرایی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 53-64]
 • نیلی، محمود بررسی تغییرات مقاومت فشاری و تخلخل در هسته‌ی سازه‌های بتنی حجیم با مقاومت زیاد [دوره 2-28، شماره 1، 1391، صفحه 101-109]
 • نورزاد، اسدالله اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفیدرود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه‌ی چند دامنه [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 83-93]

و

 • واثقی امیری، جواد تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر روی ضریب رفتار سازه‌ی فلزی با شکل‌پذیری متوسط [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 47-57]
 • وثوقی، منوچهر استفاده از روش گیاه‌پالائی در پالایش سزیم پایدار از محلول‌ها [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 89-97]
 • وفائی، ابوالحسن بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 115-125]

ی

 • یثربی، سید شهاب الدین مطالعه‌ی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و مکانیکی بر روی ضریب نفوذپذیری آب در یک خاک ماسه‌یی رس‌دار با استفاده از دستگاه جدید تعیین نفوذپذیری در خاک‌های غیراشباع [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • یزدانی، محمود تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از تحلیل‌های عددی سیستماتیک آزمایش بارگذاری شمع بر مبنای روش تاگوچی [دوره 2-28، شماره 4، 1391، صفحه 39-51]
 • یگانه فلاح، آرش طراحی کنترل‌کننده‌ی غیرمتمرکز H_2/L‌Q‌G با سیستم بازخورد بی‌سیم برای یک پل معلق ترکه‌یی تحت بارگذاری لرزه‌یی [دوره 2-28، شماره 3، 1391، صفحه 119-130]