نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، بیتا بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]
 • آذربخت، علیرضا اپسیلون به‌عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب‌نگاشت [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 109-115]

ا

 • ابراهیمی، حسن تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات C‌P‌T با استفاده از شبکه‌های عصبی G‌M‌D‌H [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • ابراهیمی بهنام، مرتضی ارزیابی اثرات وابسته به زمان در پل‌های یکپارچه با عرشه‌ی مرکب بتن فولادی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 77-85]
 • ابریشم چی، احمد تصحیح روش بیلان انرژی تاریخی مخزن سد ساوه (الغدیر) با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 115-127]
 • احمدی، حمیدرضا شناسایی مشخصه و تشخیص آسیب در پایه‌های بتنی پل‌ها با استفاده از توابع زمان ـ بسامد مربعی و روش جدید تفاضل ماتریسی اصلاح‌شده [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • احمدی، حمزه مطالعه‌ی آزمایشگاهی و عددی تأثیر مسلح‌سازی خاک در ظرفیت باربری پی نواری در نزدیکی دیوار حائل [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 15-25]
 • احمدی، محمد تقی تعیین بار نهایی گسیختگی پل‌های سنگی قوسی به کمک مدل رفتاری مناسب مصالح [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 3-9]
 • اربابی، فریدون بررسی احتمالاتی رفتار غیرخطی دیوارهای بنّایی با و بدون کلاف [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 73-84]
 • اسکندری قادی، مرتضی توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • اسلامی، ابوالفضل تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات C‌P‌T با استفاده از شبکه‌های عصبی G‌M‌D‌H [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • اسلامی، ابوالفضل عملکرد ژئوتکنیکی سیستم رادیه‌مرکب با ملاحظه‌ی متغیرهای شمع‌های منفصل [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 37-44]
 • اسلامی، ابوالفضل تأثیر افزودن سیمان بر پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های مسئله‌دار واقع در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 97-107]
 • اسلمی، مجتبی فرایند تولید خودکار هندسه‌ی نمونه‌ی دو بعدی بتنی با درنظرگرفتن توزیع تصادفی سنگ‌دانه‌ها و حل آن با روش المان گسسته [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 23-27]
 • اسماعیلی، مرتضی تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-126]
 • اصفهانی، محمدرضا بررسی رفتار تیرهای وصله‌دار مسلح‌شده با میلگردهای G‌F‌R‌P به کمک آزمایش‌های استاتیکی و مودال [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 25-36]
 • اعلایی، سیدرضا بررسی اثر ناهمگونی مقاومت برشی زهکشی‌نشده در پایداری شیب‌های طبیعی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 13-22]
 • افراز حبیبی، مریم تعیین بار نهایی گسیختگی پل‌های سنگی قوسی به کمک مدل رفتاری مناسب مصالح [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 3-9]
 • افشار، عباس بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O) [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 61-69]
 • افشار، عباس الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 87-95]
 • افلاکی، اسماعیل تأثیر افزودن سیمان بر پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های مسئله‌دار واقع در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 97-107]
 • اقبالی، امیرحسین اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری) [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 117-125]
 • ایماشی، نرگس بررسی و مقایسه‌ی روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابه‌جایی و روش نیرویی در طرح لرزه‌یی ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 37-46]
 • امتیازی، گیتی بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

ب

 • باقری، علیرضا بررسی خواص مقاومتی و دوام در برابر نفوذ یون کلرید بتن‌های توانمند سه جزئی حاوی سرباره‌ی کوره‌ی آهن‌گدازی و دوده‌ی سیلیسی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 127-136]
 • برقیان، مجید ارزیابی اثرات وابسته به زمان در پل‌های یکپارچه با عرشه‌ی مرکب بتن فولادی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 77-85]
 • بهار، امید بررسی تأثیر میرایی در کاهش حساسیت سیستم‌های کنترل فعال سازه‌یی به تأخیر زمانی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 99-106]
 • بهار، امید روش جدید تشخیص آسیب بر مبنای تبدیل موجک در قاب‌های خمشی ساختمانی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 127-136]
 • بهار، امید تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی برای یک ناحیه‌ی خاص با تبدیل موجک [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 55-64]
 • بهشتی اول، سیدبهرام روش انرژی تعمیم‌ یافته جهت برآورد پاسخ قاب‌های خمشی فولادی تحت تحریک لرزه‌یی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 107-115]
 • بهمن زاد، علیرضا رفتار سازه‌های فولادی خمشی آئین‌نامه‌یی ایران تحت زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک و ارائه‌ی تغییرمکان نسبی طراحی اصلاح‌شده [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 3-15]
 • بهنام فر، فرهاد رفتار سازه‌های فولادی خمشی آئین‌نامه‌یی ایران تحت زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک و ارائه‌ی تغییرمکان نسبی طراحی اصلاح‌شده [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 3-15]

پ

 • پاکدل لاهیجی، نغمه ارزیابی احتمالاتی اثر کاهش مقاومت درون چرخه در رفتار لرزه‌یی سازه‌های با قاب خمشی فولادی با ارتفاع متوسط [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 39-48]
 • پیکانو، محمد مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]

ت

 • تجریشی، مسعود کاربرد الگوریتم بیلان انرژی (S‌U‌T‌S‌E‌B‌A‌L) در تخمین میزان آب مصرفی در دشت ورامین [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • تجریشی، مسعود تصحیح روش بیلان انرژی تاریخی مخزن سد ساوه (الغدیر) با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 115-127]
 • ترکیان، ایوب بررسی عملکرد راکتور بی‌هوازی هیبرید در تصفیه‌ی بیولوژیکی شیرابه‌ی پسماندهای جامد شهری مطالعه‌ی موردی: محل دفن زباله کهریزک [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 141-148]

ج

 • جبارزاده، محمدجواد بررسی احتمالاتی رفتار غیرخطی دیوارهای بنّایی با و بدون کلاف [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 73-84]
 • جداری، سیروس بررسی خصوصیات تحکیمی خاک‌های رسی آلوده به سیال آلی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 29-35]
 • جمشیدی چناری، رضا بررسی اثر ناهمگونی مقاومت برشی زهکشی‌نشده در پایداری شیب‌های طبیعی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 13-22]

ح

 • حاجی عبدالرزاق، پریسا تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-126]
 • حاجی علیلوی بناب، مسعود مطالعه‌ی آزمایشگاهی و عددی تأثیر مسلح‌سازی خاک در ظرفیت باربری پی نواری در نزدیکی دیوار حائل [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 15-25]
 • حیدری گلفزائی، سارا اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری) [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 117-125]
 • حسنی، امین تصحیح روش بیلان انرژی تاریخی مخزن سد ساوه (الغدیر) با استفاده از اندازه‌گیری‌های میدانی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 115-127]
 • حسین زاده، یوسف مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از مهاربندی کابلی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 95-101]
 • حسینی هاشمی، بهرخ بررسی ضوابط آیین‌نامه برای تیرهای پیوند متوسط در بادبندهای خارج محور [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]
 • حقیقی، علی بررسی اثرات غیرماندگاری افت اصطکاک و شدت جریان گذرا در روش‌های نشت‌یابی با استفاده از روابط انرژی یک بعدی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 149-157]
 • حمیدی، امیر بررسی خصوصیات تحکیمی خاک‌های رسی آلوده به سیال آلی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 29-35]

خ

 • خاکبازان فرد، فائزه کاربرد الگوریتم بیلان انرژی (S‌U‌T‌S‌E‌B‌A‌L) در تخمین میزان آب مصرفی در دشت ورامین [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 85-94]
 • خانزادی، مصطفی بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O) [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 61-69]
 • خانزادی، مصطفی الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 87-95]
 • خانمحمدی، محدرضا ارزیابی تأثیر مشخصات هندسی پی رادیه ـ شمع بر رفتار آن در خاک رس نرم تحت شرایط زهکش‌شده [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 71-76]
 • خیرالدین، علی بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی مسلح الیافی توانمند [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 97-106]
 • خزائنی، گرشاسب بهینه‌یابی تخصیص ریسک در پروژه‌های ساخت؛ با الگوریتم بهینه‌سازی جامعه‌ی مورچگان(A‌C‌O) [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 61-69]
 • خزائنی، گرشاسب الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 87-95]
 • خلیلی، ناصر اندازه‌گیری مکش بافتی اولیه‌ی خاک‌های متراکم‌شده بر روی بازه‌ی ترشدگی منحنی مشخصه‌ی آب ـ خاک با استفاده از روش جابجایی محوری [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 137-144]

د

 • دانشجو، فرهاد شناسایی مشخصه و تشخیص آسیب در پایه‌های بتنی پل‌ها با استفاده از توابع زمان ـ بسامد مربعی و روش جدید تفاضل ماتریسی اصلاح‌شده [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • دانشمند، اردشیر بررسی ضوابط آیین‌نامه برای تیرهای پیوند متوسط در بادبندهای خارج محور [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 27-36]
 • درخشندی، مهدی مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 47-54]
 • درویشان، احسان ارزیابی احتمالاتی اثر کاهش مقاومت درون چرخه در رفتار لرزه‌یی سازه‌های با قاب خمشی فولادی با ارتفاع متوسط [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 39-48]
 • دهنوی، علی بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

ذ

 • ذاکری، جبارعلی تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 117-126]

ر

 • رجبی، الهام بررسی تأثیرات خطای همانندسازی ساختار چرخشی در تحلیل جریان در کانال با روش شبیه‌سازی مستقیم D‌N‌S [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-12]
 • رجبی، بهروز بررسی تأثیر میرایی در کاهش حساسیت سیستم‌های کنترل فعال سازه‌یی به تأخیر زمانی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 99-106]
 • رحمانی، ایرج برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 81-90]
 • رحیمیان، محمد توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • رئوفی، فردین روش جدید تشخیص آسیب بر مبنای تبدیل موجک در قاب‌های خمشی ساختمانی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 127-136]

ز

 • زارعی فرد، محمدرضا تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن نیروهای تراوش [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 65-76]
 • زین الدینی، مصطفی مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]
 • زنگنه، حامد بررسی خواص مقاومتی و دوام در برابر نفوذ یون کلرید بتن‌های توانمند سه جزئی حاوی سرباره‌ی کوره‌ی آهن‌گدازی و دوده‌ی سیلیسی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 127-136]

س

 • سیف، سعیده رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 91-96]
 • سنگکی، امیر حسین بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 129-139]

ش

 • شاملو، حمید بررسی اثرات غیرماندگاری افت اصطکاک و شدت جریان گذرا در روش‌های نشت‌یابی با استفاده از روابط انرژی یک بعدی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 149-157]
 • شاه بیک، شریف بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 61-70]
 • شاه کرمی، سید عبدالعظیم مطالعه و مدل‌سازی اثرات همبسته‌ی هیدرومکانیک در علل و مراحل خرابی کتیبه‌ی بیستون [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 11-17]
 • شربتدار، محمدکاظم بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی مسلح الیافی توانمند [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 97-106]
 • شهروزی، محسن رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 91-96]
 • شوشتری، محمد ارتقاء سطح عملکرد سازه‌ها با استفاده از کنترل فعال بهینه‌ی‌لحظه‌یی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]

ص

 • صادقی، مهرداد مطالعه عددی اثر اندازه‌ی پی گسترده‌ی دایره‌یی در متوسط ضریب عکس‌العمل بستر خاک‌های سیمانته‌شده‌ی تهران [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 31-37]
 • صالحی ملکشاه، سعید عملکرد ژئوتکنیکی سیستم رادیه‌مرکب با ملاحظه‌ی متغیرهای شمع‌های منفصل [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 37-44]
 • صدیقی، پویا تأثیر افزودن سیمان بر پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های مسئله‌دار واقع در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 97-107]
 • صفائیان آملی، روزبه برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 81-90]

ط

 • طاهری، مهیار محاسبه‌ی تحلیلی اثر سربار در فشار فعال خاک در دیوارهای حائل با استفاده از روش قطعات افقی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 107-115]
 • طاهر شمسی، احمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر پایه‌ی استوانه‌یی شکل در جریان‌های ناشی از شکست سد [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]

ع

 • عباس نیا، رضا فرایند تولید خودکار هندسه‌ی نمونه‌ی دو بعدی بتنی با درنظرگرفتن توزیع تصادفی سنگ‌دانه‌ها و حل آن با روش المان گسسته [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 23-27]
 • عشتاقی، وحید بررسی تأثیر اشباع شدن خاک دانه‌یی بر مقاومت و نشست ناگهانی آن در آزمایش برش مستقیم [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 103-114]
 • علیایی، محمد بررسی رفتار لرزه‌یی دیوارهای حایل خاکی مسلح‌شده با ژئوسینتتیک‌ها جهت پیشنهاد ضریب شتاب افقی معادل زلزله برای مدل [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 49-59]
 • علیایی، محمد ارزیابی رفتار غیرخطی تونل‌های دایروی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 45-53]

غ

ف

 • فخاریان، کاظم ارزیابی تأثیر مشخصات هندسی پی رادیه ـ شمع بر رفتار آن در خاک رس نرم تحت شرایط زهکش‌شده [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 71-76]
 • فخاریان، کاظم مطالعه عددی اثر اندازه‌ی پی گسترده‌ی دایره‌یی در متوسط ضریب عکس‌العمل بستر خاک‌های سیمانته‌شده‌ی تهران [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 31-37]
 • فخاریان، کاظم اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری) [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 117-125]
 • فراتی، میثم توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 55-64]
 • فرج پور، محمدرضا مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از مهاربندی کابلی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 95-101]
 • فیضی خانکندی، اتابک بررسی آزمایشگاهی تأثیر پایه‌ی استوانه‌یی شکل در جریان‌های ناشی از شکست سد [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 49-59]
 • فهیمی فر، احمد تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن نیروهای تراوش [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 65-76]

ق

 • قدرتی امیری، غلامرضا تعیین طول مفصل خمیری ستون‌های بتن‌آرمه تحت اثر زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل حاوی اثر پرتابی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 19-30]
 • قدرتی امیری، غلامرضا ارزیابی احتمالاتی اثر کاهش مقاومت درون چرخه در رفتار لرزه‌یی سازه‌های با قاب خمشی فولادی با ارتفاع متوسط [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 39-48]
 • قربانی، علی تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات C‌P‌T با استفاده از شبکه‌های عصبی G‌M‌D‌H [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 71-80]
 • قنبری، علی محاسبه‌ی تحلیلی اثر سربار در فشار فعال خاک در دیوارهای حائل با استفاده از روش قطعات افقی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 107-115]

ک

 • کاتبی، هوشنگ مطالعه‌ی آزمایشگاهی و عددی تأثیر مسلح‌سازی خاک در ظرفیت باربری پی نواری در نزدیکی دیوار حائل [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 15-25]
 • کاویانپور، محمدرضا بررسی تأثیرات خطای همانندسازی ساختار چرخشی در تحلیل جریان در کانال با روش شبیه‌سازی مستقیم D‌N‌S [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 3-12]
 • کبیر، محمدزمان بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 129-139]
 • کریم نیا، مهدی مطالعه و مدل‌سازی اثرات همبسته‌ی هیدرومکانیک در علل و مراحل خرابی کتیبه‌ی بیستون [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 11-17]
 • کمالیان، محسن برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 81-90]
 • کمالی فیروزآبادی، سیدجعفر روش انرژی تعمیم‌ یافته جهت برآورد پاسخ قاب‌های خمشی فولادی تحت تحریک لرزه‌یی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 107-115]
 • کمک پناه، علی تعیین ضریب شبه استاتیکی خاک میخکوبی شده در آبرفت‌های شهر تهران براساس سطوح عملکرد لرزه‌یی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-13]
 • کیوانی، جعفر رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 91-96]

گ

 • گلی، طیبه بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 129-139]
 • گلدسته، محمد برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 81-90]
 • گنجی دوست، حسین بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 65-72]

م

 • مبتکر، قادر شناسایی مشخصه و تشخیص آسیب در پایه‌های بتنی پل‌ها با استفاده از توابع زمان ـ بسامد مربعی و روش جدید تفاضل ماتریسی اصلاح‌شده [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • محمدزاده، براتعلی بررسی رفتار تیرهای وصله‌دار مسلح‌شده با میلگردهای G‌F‌R‌P به کمک آزمایش‌های استاتیکی و مودال [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 25-36]
 • محمودیان اقدم، امین تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی برای یک ناحیه‌ی خاص با تبدیل موجک [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 55-64]
 • مرتضایی، علی تعیین طول مفصل خمیری ستون‌های بتن‌آرمه تحت اثر زمین‌لرزه‌های نزدیک گسل حاوی اثر پرتابی [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 19-30]
 • میرزایی، علی اندازه‌گیری مکش بافتی اولیه‌ی خاک‌های متراکم‌شده بر روی بازه‌ی ترشدگی منحنی مشخصه‌ی آب ـ خاک با استفاده از روش جابجایی محوری [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 137-144]
 • میرفندرسکی، گلنازالسادات کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان در فرامدل‌سازی به منظور استفاده در بهینه‌سازی تخصیص منابع آب حوضه‌یی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 107-116]
 • میر محمدحسینی، سید مجدالدین مقایسه‌ی اثر نوع ریزدانه‌ها بر خصوصیات فشار آب حفره‌یی ماسه‌های اشباع [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 47-54]
 • معتمدی، محمد مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 17-24]
 • معصومی، علی بررسی و مقایسه‌ی روش طراحی عملکردی براساس کنترل جابه‌جایی و روش نیرویی در طرح لرزه‌یی ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 37-46]
 • معصومی، علی ارتقاء سطح عملکرد سازه‌ها با استفاده از کنترل فعال بهینه‌ی‌لحظه‌یی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • معلمی، محمدمهدی بررسی خواص مقاومتی و دوام در برابر نفوذ یون کلرید بتن‌های توانمند سه جزئی حاوی سرباره‌ی کوره‌ی آهن‌گدازی و دوده‌ی سیلیسی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 127-136]
 • منصوری، مهدیه ارتقاء سطح عملکرد سازه‌ها با استفاده از کنترل فعال بهینه‌ی‌لحظه‌یی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 77-85]
 • مهتدی، مهرداد بررسی عملکرد راکتور بی‌هوازی هیبرید در تصفیه‌ی بیولوژیکی شیرابه‌ی پسماندهای جامد شهری مطالعه‌ی موردی: محل دفن زباله کهریزک [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 141-148]
 • مهدوی، ابوذر مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای رفتار شکننده‌ی توده‌سنگ‌های سخت در تغییرمکان دیواره و گسترش ناحیه‌ی خمیری اطراف تونل‌های عمیق [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • مهین روستا، رضا بررسی تأثیر اشباع شدن خاک دانه‌یی بر مقاومت و نشست ناگهانی آن در آزمایش برش مستقیم [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 103-114]
 • موسوی، سیدجمشید کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان در فرامدل‌سازی به منظور استفاده در بهینه‌سازی تخصیص منابع آب حوضه‌یی [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 107-116]
 • موسوی، سید روح الله بررسی رفتار تیرهای وصله‌دار مسلح‌شده با میلگردهای G‌F‌R‌P به کمک آزمایش‌های استاتیکی و مودال [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 25-36]
 • موسوی، مهدی اپسیلون به‌عنوان شاخصی از شکل طیف شتاب‌نگاشت [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 109-115]
 • موسوی فرد، سیده مریم بررسی اثرات غیرماندگاری افت اصطکاک و شدت جریان گذرا در روش‌های نشت‌یابی با استفاده از روابط انرژی یک بعدی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 149-157]

ن

 • نعیمی فر، امید ارزیابی رفتار غیرخطی تونل‌های دایروی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 45-53]

و

 • وفایی، ابوالحسن بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 61-70]
 • وفائی، ابوالحسن بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 129-139]

ه

 • هاشمیان، سیدجمال الدین بررسی عملکرد راکتور بی‌هوازی هیبرید در تصفیه‌ی بیولوژیکی شیرابه‌ی پسماندهای جامد شهری مطالعه‌ی موردی: محل دفن زباله کهریزک [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 141-148]
 • همتی، علی بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی مسلح الیافی توانمند [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 97-106]

ی

 • یثربی، سید شهاب الدین اندازه‌گیری مکش بافتی اولیه‌ی خاک‌های متراکم‌شده بر روی بازه‌ی ترشدگی منحنی مشخصه‌ی آب ـ خاک با استفاده از روش جابجایی محوری [دوره 2-29، شماره 4، 1392، صفحه 137-144]
 • یزدی، مریم بررسی رفتار لرزه‌یی دیوارهای حایل خاکی مسلح‌شده با ژئوسینتتیک‌ها جهت پیشنهاد ضریب شتاب افقی معادل زلزله برای مدل [دوره 2-29، شماره 3، 1392، صفحه 49-59]
 • یزدانی، محمود مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای رفتار شکننده‌ی توده‌سنگ‌های سخت در تغییرمکان دیواره و گسترش ناحیه‌ی خمیری اطراف تونل‌های عمیق [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 87-98]
 • یزداندوست، مجید تعیین ضریب شبه استاتیکی خاک میخکوبی شده در آبرفت‌های شهر تهران براساس سطوح عملکرد لرزه‌یی [دوره 2-29، شماره 1، 1392، صفحه 3-13]
 • یعقوبی، محمدرضا بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن [دوره 2-29، شماره 2، 1392، صفحه 61-70]