دوره و شماره: دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 1-58 

پژوهشی

مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

صفحه 3-8

فرناز امیری؛ سهیلا یغمایی؛ سحر سمیع


بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران

صفحه 9-14

زهرا تویسرکانی؛ جلال الدین شایگان؛ علیرضا صادقی


یادداشت فنی

‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک

صفحه 25-33

سهرابعلی قربانیان؛ سعیدرضا رادپور؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان


سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل

صفحه 47-53

سعید شکری؛ مرتضی تاجریان؛ مهدی محمدی؛ حمید گنجی؛ اشرف دهقانی؛ هومن جواهری زاده