اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 490
تعداد پذیرش 218
تعداد عدم پذیرش 204

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 159
تعداد مشاهده مقاله 31989
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11238
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 148 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 227 روز
درصد پذیرش 44 %