اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 406
تعداد پذیرش 193
تعداد عدم پذیرش 153

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 122
تعداد مشاهده مقاله 39625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12906
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 126 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 247 روز
درصد پذیرش 48 %