اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 522
تعداد پذیرش 229
تعداد عدم پذیرش 217

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 176
تعداد مشاهده مقاله 41876
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15158
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 232 روز
درصد پذیرش 44 %