اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 569
تعداد پذیرش 255
تعداد عدم پذیرش 230

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 205
تعداد مشاهده مقاله 69886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24364
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 242 روز
درصد پذیرش 45 %