نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مغناطیسی رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC [36.2، 4.2، 1399، صفحه 133-142]
 • آتش‌سوزی پس از زلزله تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن آرمه ی در معرض آتش سوزی پس از زلزله نسبت به پارامترهای طراحی و بارگذاری [36.2، 3.1، 1399، صفحه 97-106]
 • آثار شهر بررسی تأثیر فاصله ی ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند [36.2، 4.1، 1399، صفحه 141-152]
 • آرایش آرماتورها بررسی آزمایشگاهی تأثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش [36.2، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • آرایش شمع بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 39-47]
 • آرام‌سازی ترافیک تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان [36.2، 1.2، 1399، صفحه 153-160]
 • آرماتور یکپارچگی استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت [36.2، 4.1، 1399، صفحه 71-80]
 • آرماتورهای غیرپیش‌تنیده بررسی آزمایشگاهی تأثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش [36.2، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • آزمایش بیرون‌کشش چندمرحله‌یی مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌یی یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 35-46]
 • آزمایش سه‌محوری مطالعه ی اثر ناهمسانی ذاتی در رفتار خاک‌های ریزدانه ی منطقه ی شمال تبریز [36.2، 1.1، 1399، صفحه 117-126]
 • آزمایش سه‌محوری بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک - دانه‌های EPS مسلح با ژئوتکستایل محصور در لنز ماسه‌یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 57-68]
 • آزمایش فرسایش حفره‌یی مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس [36.2، 4.2، 1399، صفحه 143-150]
 • آسیب‌پذیری مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [36.2، 2.2، 1399، صفحه 81-91]
 • آسیب‌پذیری تحلیل آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A‌L‌P‌R‌I‌F‌T بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 85-96]
 • آسیب‌پذیری لرزه‌یی ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله‌ها [36.2، 4.2، 1399، صفحه 121-132]
 • آلیاژ حافظه‌دار شکلی بررسی رفتار غیر خطی دیوار بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در ترازهای مختلف تحت اثر زلزله [36.2، 4.1، 1399، صفحه 81-92]
 • آلودگی نفتی شیب خاکی بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز [36.2، 2.2، 1399، صفحه 151-158]
 • آلودگی هوا مروری بر آثار آلودگی هوا در نرخ ابتلا به ویروس COVID-19 و مرگ ناشی از آن [36.2، 2.2، 1399، صفحه 127-138]
 • آنالیز دینامیکی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزه یی پل های مورب با استفاده از مدل دینامیکی ساده شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 21-32]

ا

 • اتصال پیچی بررسی آزمایشگاهی اندرکنش دیوار برشی فولادی و قاب بتنی با اتصالات پیچی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 63-71]
 • اتصال تیر با مقطع کاهش‌یافته‌ی R‌B‌S برآورد ظرفیت نهایی اتصالات RBS تحت بار یکنواخت و سیکلی با استفاده از مکانیزم شکست شکل پذیر [36.2، 1.2، 1399، صفحه 143-152]
 • اتصال ستون بتن مسلح دایره‌یی به پی مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P [36.2، 1.2، 1399، صفحه 75-83]
 • اتصال سرد ارائه ی مدل عددی پیشنهادی برای شبیه‌سازی مود بازشدگی مکانیک شکست اتصال سرد بتنی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 61-70]
 • اتیلن وی۵نیل استات بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف [36.2، 3.2، 1399، صفحه 135-145]
 • اثرات ثانویه مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • اثرات زیست‌محیطی بررسی تأثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کف پوش های بتنی ترافیکی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 25-33]
 • اثر باریک‌شوندگی پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (UKF) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 97-108]
 • اثر دوران مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران [36.2، 1.1، 1399، صفحه 127-136]
 • اثر زلزله بررسی رفتار غیر خطی دیوار بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در ترازهای مختلف تحت اثر زلزله [36.2، 4.1، 1399، صفحه 81-92]
 • ادومتر مکش کنترل ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • ارتعاش آزاد ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند بر بستر ارتجاعی دو پارامتری با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر [36.2، 1.1، 1399، صفحه 137-143]
 • ارتعاش آزاد تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته ی حاوی سیال ویسکوکشسان مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 49-65]
 • ارتعاش آزاد تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد عرضی بر بستر دو پارامتری پاسترناک [36.2، 4.1، 1399، صفحه 15-27]
 • ارزیابی لرزه‌یی بررسی عملکرد لرزیی سیستم نوین پیشنهادی دیوار برشی فولادی مرکب از ورق ‏‏های صاف و موج ‏دار [36.2، 2.2، 1399، صفحه 3-12]
 • ارزش دارایی مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [36.2، 2.2، 1399، صفحه 81-91]
 • استایرن اکریلیک بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف [36.2، 3.2، 1399، صفحه 135-145]
 • استایرن بوتادین رابر بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف [36.2، 3.2، 1399، صفحه 135-145]
 • استخرهای تعدیل ارائه‌ی یک مدل تلفیقی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای بهسازی شبکه‌ی کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی : حوضه‌ی سیل‌برگردان شرق تهران) [36.2، 2.1، 1399، صفحه 49-60]
 • استهلاک انرژی بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان‌های ذوزنقه‌یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری [36.2، 2.1، 1399، صفحه 119-128]
 • اصلاح طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دو جهت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 69-77]
 • اطلاعات بهنگام ادغام خودکار مدل سازی اطلاعات ساختمان و داده های بهنگام حس گر به منظور ارتقای مدیریت تسهیلات ساختمان [36.2، 4.2، 1399، صفحه 63-72]
 • اعتبارسنجی چندلایه شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند [36.2، 2.2، 1399، صفحه 93-103]
 • اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی دایره‌یی روی سطوح شیب‌دار با شیب معکوس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 37-47]
 • افت تراز انرژی بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان فوق‌بحرانی در شیب‌شکن قائم با کانال دایره یی در بالادست [36.2، 4.2، 1399، صفحه 101-109]
 • افت سطح آب زیرزمینی تحلیل آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A‌L‌P‌R‌I‌F‌T بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 85-96]
 • افزودنی مطالعه‌ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی‌های حاوی دوده‌ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک [36.2، 2.2، 1399، صفحه 13-25]
 • افزودنی آهک تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 145-151]
 • افزودنی بنتونیت تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 145-151]
 • اکسیداسیون پیشرفته تصفیه ی تکمیلی شیرابه با استفاده از فرآیند مایکروویو - فنتون به روش تحلیل تک ‌فاکتوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 51-59]
 • الیاف بسپاری مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر رطوبت و زاویه‌ی برش در مشخصات فصل مشترک خاک و ورقه‌ی الیاف بسپاری [36.2، 4.2، 1399، صفحه 91-99]
 • الیاف پلاستیکی بازیافتی(P‌E‌T) بررسی تأثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کف پوش های بتنی ترافیکی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 25-33]
 • الیاف پلیمری ماکرو مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن [36.2، 1.1، 1399، صفحه 11-19]
 • الیاف شیشه تأثیر استفاده ی توأمان الیاف شیشه و پلیمر بر خواص مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 67-76]
 • الیاف فولادی مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن [36.2، 1.1، 1399، صفحه 11-19]
 • الیاف فولادی بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد [36.2، 3.2، 1399، صفحه 109-123]
 • الگوی خرابی کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 47-61]
 • الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی محاسبه ی بازگشتی مدول کشسانی لایه‌های روسازی به روش ترکیبی دیفرانسیل کوادرچر و الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 37-45]
 • الگوریتم دلفین باینری بهینه سازی تحلیل خمیری قاب های خمشی با ارائه ی الگوریتم مکان یابی پژواکی دلفین باینری [36.2، 2.2، 1399، صفحه 47-62]
 • الگوریتم کرم شب‌تاب تخمین آب‌شستگی در مجاورت پایه‌های پل جفت توسط مدل بهینه A‌N‌F‌I‌S ـ کرم شب‌تاب [36.2، 4.2، 1399، صفحه 15-24]
 • الگوریتم نیوتن شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • المان ذوزنقه‌یی بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان‌های ذوزنقه‌یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری [36.2، 2.1، 1399، صفحه 119-128]
 • ایمنی تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان [36.2، 1.2، 1399، صفحه 153-160]
 • ایمنی ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 39-47]
 • ایمنی ترافیک داده‌کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 153-161]
 • امواج رایلی ارزیابی تأثیر پارامترهای برداشت در وضوح تصاویر پراکنش در روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 3-13]
 • امواج مایکروویو تصفیه ی تکمیلی شیرابه با استفاده از فرآیند مایکروویو - فنتون به روش تحلیل تک ‌فاکتوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 51-59]
 • انتخاب مقصد تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد: نمونه‌ی موردی سفرهای خرید شهر قزوین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 77-86]
 • انتشار مطالعه‌ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی‌های حاوی دوده‌ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک [36.2، 2.2، 1399، صفحه 13-25]
 • انتشار امواج زلزله بررسی تأثیر فاصله ی ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند [36.2، 4.1، 1399، صفحه 141-152]
 • انحنای شکل مود شناسایی آسیب در اتصال‌های صلب قاب‌های خمشی فولادی در ارتفاع و پلان سازه با استفاده از روش انحنای مودی اصلاح شده [36.2، 1.2، 1399، صفحه 111-122]
 • اندرکنش بررسی آزمایشگاهی اندرکنش دیوار برشی فولادی و قاب بتنی با اتصالات پیچی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 63-71]
 • اندرکنش چندگانه‌ی سازه - خاک - سازه بررسی تأثیر فاصله ی ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند [36.2، 4.1، 1399، صفحه 141-152]
 • اندرکنش سازه و سیال ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود ـ المان محدود [36.2، 1.2، 1399، صفحه 133-141]
 • اندرکنش سیال و سازه مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشاء بادشونده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 49-60]
 • اندرکنش شهر - ساختگاه بررسی تأثیر فاصله ی ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند [36.2، 4.1، 1399، صفحه 141-152]
 • اندرکنش لنگر خمشی و نیروی برشی ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها [36.2، 2.2، 1399، صفحه 73-80]
 • اندرکنش و افت‌وخیز ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه یی غیر چسبنده ی لایه ی اساس روسازی آسفالتی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 3-14]
 • انرژی تلف شده مطالعه ی آزمایشگاهی و تحلیلی میرا گر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه یی آن [36.2، 3.1، 1399، صفحه 107-115]
 • انعطاف‌پذیری طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 33-44]

ب

 • بار تکراری بررسی آزمایشگاهی رفتار پیِ رینگی مستقر بر خاک مسلح شده با خرده‌لاستیک دانه‌یی و ژئوگرید تحت بار تکراری [36.2، 1.1، 1399، صفحه 45-55]
 • بار خارج از مرکز مطالعه‌ی پارامتریک عوامل مؤثر در ظرفیت باربری ستون‌های بتنی مسلح شده با فولاد(S‌R‌C) تحت بار خارج از مرکز [36.2، 3.2، 1399، صفحه 3-17]
 • بارگذاری استاتیکی بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد [36.2، 3.2، 1399، صفحه 109-123]
 • بارگذاری انفجار بررسی آثار ناشی از انفجار بر ساختمان‌های دارای سیستم دیوار‌برشی‌ فولادی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر بارهای متعارف لرزه یی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 117-129]
 • بارگذاری دوره‌یی مطالعه ی آزمایشگاهی و تحلیلی میرا گر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه یی آن [36.2، 3.1، 1399، صفحه 107-115]
 • بارگذاری سیکلی برآورد ظرفیت نهایی اتصالات RBS تحت بار یکنواخت و سیکلی با استفاده از مکانیزم شکست شکل پذیر [36.2، 1.2، 1399، صفحه 143-152]
 • بارگذاری یکنواخت برآورد ظرفیت نهایی اتصالات RBS تحت بار یکنواخت و سیکلی با استفاده از مکانیزم شکست شکل پذیر [36.2، 1.2، 1399، صفحه 143-152]
 • بار گسیختگی بررسی آزمایشگاهی تأثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش [36.2، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • بارهای دینامیکی مدل‌سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 27-35]
 • بازتوزیع میرایی بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه ی تنش در تحلیل لرزه یی غیرخطی سدهای بتنی وزنی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 119-130]
 • بتن بررسی تأثیر افزایش دما در خصوصیات مکانیکی و ریزساختار بتن حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره [36.2، 1.1، 1399، صفحه 107-116]
 • بتن مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن [36.2، 1.1، 1399، صفحه 11-19]
 • بتن الیافی بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد [36.2، 3.2، 1399، صفحه 109-123]
 • بتن توانمند بررسی تأثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میل‌گردهای مدفون در بتن [36.2، 4.2، 1399، صفحه 81-90]
 • بتن خودتراکم بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 91-104]
 • برآورد هزینه‌ی پروژه مقایسه برآورد هزینه ی پروژه با روش متداول و مدل پویا و هوشمند بر بستر BIM بر مبنای فهرست بهای ابنیه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 141-150]
 • برخورد پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 85-97]
 • برخورد هواپیما کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 47-61]
 • برداشت امواج ارزیابی تأثیر پارامترهای برداشت در وضوح تصاویر پراکنش در روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 3-13]
 • برش منگنه‌یی رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC [36.2، 4.2، 1399، صفحه 133-142]
 • بسامد غالب بررسی ارتباط بسامد طبیعی سازه و بسامدهای زلزله در حوزه‌ی بسامد با استفاده از موجک گسسته [36.2، 2.2، 1399، صفحه 105-113]
 • بسامدهای طبیعی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزه یی پل های مورب با استفاده از مدل دینامیکی ساده شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 21-32]
 • بستر ارتجاعی پاسترناک تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد عرضی بر بستر دو پارامتری پاسترناک [36.2، 4.1، 1399، صفحه 15-27]
 • بلوک صلب اصلاح شده مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران [36.2، 1.1، 1399، صفحه 127-136]
 • بهره‌برداری و انتقال مدل همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه موردی) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 147-157]
 • بهره‌وری تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا [36.2، 3.1، 1399، صفحه 29-42]
 • به‌روزرسانی شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • بهسازی خاک ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 131-139]
 • بهسازی سریع و ساده ساختمان‌های موجود بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود با استفاده از سیستم ستون‌های پیوندیافته [36.2، 3.1، 1399، صفحه 55-65]
 • بهینه‌یابی مقید شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • بهینه‌سازی ارائه‌ی یک مدل تلفیقی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای بهسازی شبکه‌ی کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی : حوضه‌ی سیل‌برگردان شرق تهران) [36.2، 2.1، 1399، صفحه 49-60]

پ

 • پارامتر شکل تحلیل اجزاء محدود مسائل ویسکوکشسان خطی با استفاده از توابع شکل پیشنهادی گاوسین - فوریه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 103-117]
 • پارامترهای دینامیکی رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 67-76]
 • پایش سلامت پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (UKF) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 97-108]
 • پایه‌ی کج پل مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 123-132]
 • پایه‌های پل جفت تخمین آب‌شستگی در مجاورت پایه‌های پل جفت توسط مدل بهینه A‌N‌F‌I‌S ـ کرم شب‌تاب [36.2، 4.2، 1399، صفحه 15-24]
 • پردازش تصویر ارزیابی تأثیر ماده‌ی افزودنی نانورس بر فرسایش داخلی در خاک‌ریز با پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 141-150]
 • پردازش تصویر ارزیابی تأثیر تراکم بر روند فرسایش ناشی از روگذری جریان در خاک ریز با استفاده از پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 77-84]
 • پرسش‌نامه‌ی رفتار رانندگی رانندگان داده‌کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 153-161]
 • پرش هیدرولیکی بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان‌های ذوزنقه‌یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری [36.2، 2.1، 1399، صفحه 119-128]
 • پی رینگی بررسی آزمایشگاهی رفتار پیِ رینگی مستقر بر خاک مسلح شده با خرده‌لاستیک دانه‌یی و ژئوگرید تحت بار تکراری [36.2، 1.1، 1399، صفحه 45-55]
 • پروژه‌های ساخت تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا [36.2، 3.1، 1399، صفحه 29-42]
 • پروژه‌های عمومی تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی - مناقصه - ساخت در کشور [36.2، 1.1، 1399، صفحه 3-10]
 • پس‌کشیدگی ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 93-105]
 • پیکره‌بندی واحد بررسی مقایسه‌یی شرایط ماتریس سختی در روش‌های آنالیز اجزای محدود با المان ویژه، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژئومتریک در مسئله‌ی شکست [36.2، 3.1، 1399، صفحه 43-54]
 • پلی‌اترسولفون اصلاح غشای پلی‌اترسولفون (P‌E‌S) با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن عامل‌دار شده با گروه آمینی به منظور نانوفیلتراسیون پساب حاوی رنگزای ۱۹R‌G [36.2، 3.1، 1399، صفحه 151-157]
 • پلیمر تأثیر استفاده ی توأمان الیاف شیشه و پلیمر بر خواص مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 67-76]
 • پل مورب بزرگراهی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزه یی پل های مورب با استفاده از مدل دینامیکی ساده شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 21-32]
 • پی نواری بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز [36.2، 2.2، 1399، صفحه 151-158]
 • پویایی سیستم تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا [36.2، 3.1، 1399، صفحه 29-42]
 • پویایی سیستم بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 13-28]
 • پوسته‌ی استوانه‌یی دارای مواد هدفمند تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان [36.2، 3.2، 1399، صفحه 125-133]
 • پیوندهای برشی بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود با استفاده از سیستم ستون‌های پیوندیافته [36.2، 3.1، 1399، صفحه 55-65]

ت

 • تابع شکل شعاعی مدل‌سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 27-35]
 • تبدیل موجکی بررسی ارتباط بسامد طبیعی سازه و بسامدهای زلزله در حوزه‌ی بسامد با استفاده از موجک گسسته [36.2، 2.2، 1399، صفحه 105-113]
 • تحریک پالس مانند حوزه‌ی نزدیک پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 85-97]
 • تحکیم بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر [36.2، 3.2، 1399، صفحه 19-28]
 • تحلیل اجزاء محدود شناسایی آسیب در اتصال‌های صلب قاب‌های خمشی فولادی در ارتفاع و پلان سازه با استفاده از روش انحنای مودی اصلاح شده [36.2، 1.2، 1399، صفحه 111-122]
 • تحلیل اجزاء محدود بررسی عملکرد لرزیی سیستم نوین پیشنهادی دیوار برشی فولادی مرکب از ورق ‏‏های صاف و موج ‏دار [36.2، 2.2، 1399، صفحه 3-12]
 • تحلیل اجزاء محدود مطالعه‌ی رفتار و شکل‌پذیری اتصال‌های خمشی تیرهای غیرمنشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم [36.2، 2.2، 1399، صفحه 115-125]
 • تحلیل اجزای محدود بررسی آثار ناشی از انفجار بر ساختمان‌های دارای سیستم دیوار‌برشی‌ فولادی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر بارهای متعارف لرزه یی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 117-129]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی توسعه‌ی منحنی شکنندگی برای قاب‌های بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه‌ی آن با تحلیل دینامیکی فزاینده [36.2، 2.1، 1399، صفحه 129-140]
 • تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیرخطی بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه ی تنش در تحلیل لرزه یی غیرخطی سدهای بتنی وزنی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 119-130]
 • تحلیل حرارتی بتن ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن [36.2، 4.1، 1399، صفحه 131-139]
 • تحلیل حرارتی غیرخطی بررسی رفتار و خرابی پیش‌رونده در برابر آتش در قاب خمشی فولادی میان مرتبه [36.2، 2.2، 1399، صفحه 139-149]
 • تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن آرمه ی در معرض آتش سوزی پس از زلزله نسبت به پارامترهای طراحی و بارگذاری [36.2، 3.1، 1399، صفحه 97-106]
 • تحلیل حساسیت مشتق نسبی شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند [36.2، 2.2، 1399، صفحه 93-103]
 • تحلیل خمیری بهینه سازی تحلیل خمیری قاب های خمشی با ارائه ی الگوریتم مکان یابی پژواکی دلفین باینری [36.2، 2.2، 1399، صفحه 47-62]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی - مناقصه - ساخت در کشور [36.2، 1.1، 1399، صفحه 3-10]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دو جهت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 69-77]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله‌ها [36.2، 4.2، 1399، صفحه 121-132]
 • تحلیل دینامیکی فزاینده توسعه‌ی منحنی شکنندگی برای قاب‌های بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه‌ی آن با تحلیل دینامیکی فزاینده [36.2، 2.1، 1399، صفحه 129-140]
 • تحلیل عددی سازه ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود ـ المان محدود [36.2، 1.2، 1399، صفحه 133-141]
 • تحلیل عدم قطعیت تخمین آب‌شستگی در مجاورت پایه‌های پل جفت توسط مدل بهینه A‌N‌F‌I‌S ـ کرم شب‌تاب [36.2، 4.2، 1399، صفحه 15-24]
 • تحلیل غیرخطی بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن [36.2، 1.2، 1399، صفحه 99-109]
 • تحلیل غیرخطی بررسی آثار ناشی از انفجار بر ساختمان‌های دارای سیستم دیوار‌برشی‌ فولادی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر بارهای متعارف لرزه یی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 117-129]
 • تحلیل غیرخطی رابطه‌سازی نوین برای روش رهایی پویای جنبشی بر پایه ی درون‌یابی لاگرانژ [36.2، 4.1، 1399، صفحه 61-69]
 • تحلیل غیرخطی اجزای محدود با A‌N‌S‌Y‌S A‌U‌T‌O‌D‌Y‌N کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 47-61]
 • تحلیل غیرخطی مرحله‌یی ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها [36.2، 2.2، 1399، صفحه 73-80]
 • تخطی هزینه بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 13-28]
 • تخلخل‌سنجی جیوه‌یی (M‌I‌P) ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • تداخل‌سنجی راداری تحلیل آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A‌L‌P‌R‌I‌F‌T بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 85-96]
 • تراکم ارزیابی تأثیر تراکم بر روند فرسایش ناشی از روگذری جریان در خاک ریز با استفاده از پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 77-84]
 • تراکم ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه یی غیر چسبنده ی لایه ی اساس روسازی آسفالتی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 3-14]
 • تیر با مقاطع غیرمنشوری مطالعه‌ی رفتار و شکل‌پذیری اتصال‌های خمشی تیرهای غیرمنشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم [36.2، 2.2، 1399، صفحه 115-125]
 • تیر بتن‌آرمه بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش [36.2، 4.1، 1399، صفحه 107-117]
 • ترک بررسی آزمایشگاهی تأثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش [36.2، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • ترک‌خوردگی بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد [36.2، 3.2، 1399، صفحه 109-123]
 • تیرهای بتنی پیش‌تنیده بررسی آزمایشگاهی تأثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش [36.2، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • تیرهای مدرج هدفمند ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند بر بستر ارتجاعی دو پارامتری با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر [36.2، 1.1، 1399، صفحه 137-143]
 • تیر همبند فولادی ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 93-105]
 • تسلیح بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک - دانه‌های EPS مسلح با ژئوتکستایل محصور در لنز ماسه‌یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 57-68]
 • تشخیص محل آسیب تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان [36.2، 3.2، 1399، صفحه 125-133]
 • تصادف تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان [36.2، 1.2، 1399، صفحه 153-160]
 • تصفیه‌ی شیرابه تصفیه ی تکمیلی شیرابه با استفاده از فرآیند مایکروویو - فنتون به روش تحلیل تک ‌فاکتوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 51-59]
 • تصویرهای میکروسکوپ الکترونی (S‌E‌M) ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • تعادل احتمالی کاربر طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 33-44]
 • تعارضات فضایی برنامه‌ریزی فضاهای اجرای کار منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت بیم (B‌I‌M) [36.2، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • تغییر شکل‌های جانبی معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های خاک مسلح با استفاده از نظریه‌ی خمیری تعمیم یافته‌ی اصلاح شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 91-106]
 • تغییرمکان ماندگار مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران [36.2، 1.1، 1399، صفحه 127-136]
 • تقریب تصادفی رابینز ـ مونرو پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (UKF) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 97-108]
 • تقویت مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • تقویت رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC [36.2، 4.2، 1399، صفحه 133-142]
 • تکنیک دیمتل بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 13-28]
 • تله‌اندازی بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر [36.2، 3.2، 1399، صفحه 19-28]
 • تنش برشی بحرانی بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر [36.2، 3.2، 1399، صفحه 19-28]
 • تنش برشی بستر تدقیق اثر جریان‌های ثانویه در توزیعِ عرضیِ میانگینِ عمقیِ سرعت در کانال مرکب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 151-159]
 • ته‌نشینی بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر [36.2، 3.2، 1399، صفحه 19-28]
 • توابع پایه‌ی شعاعی گاوسین - فوریه تحلیل اجزاء محدود مسائل ویسکوکشسان خطی با استفاده از توابع شکل پیشنهادی گاوسین - فوریه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 103-117]
 • توابع پتانسیل تغییرمکان تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد عرضی بر بستر دو پارامتری پاسترناک [36.2، 4.1، 1399، صفحه 15-27]
 • توابع شکل گاوسین - فوریه تحلیل اجزاء محدود مسائل ویسکوکشسان خطی با استفاده از توابع شکل پیشنهادی گاوسین - فوریه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 103-117]
 • توالی لرزه‌یی ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله‌ها [36.2، 4.2، 1399، صفحه 121-132]
 • تونل‌های کمکی ارائه‌ی یک مدل تلفیقی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای بهسازی شبکه‌ی کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی : حوضه‌ی سیل‌برگردان شرق تهران) [36.2، 2.1، 1399، صفحه 49-60]
 • تئوری تغییرشکل برشی مرتبه‌ی اول تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان [36.2، 3.2، 1399، صفحه 125-133]
 • تئوری حسرت طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 33-44]
 • تئوری خطوط تسلیم مطالعه‌ی رفتار و شکل‌پذیری اتصال‌های خمشی تیرهای غیرمنشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم [36.2، 2.2، 1399، صفحه 115-125]
 • تئوری کینماتیک بهینه سازی تحلیل خمیری قاب های خمشی با ارائه ی الگوریتم مکان یابی پژواکی دلفین باینری [36.2، 2.2، 1399، صفحه 47-62]
 • تئوری موج با دامنه‌ی کوتاه مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشاء بادشونده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 49-60]

ج

 • جداسازی لرزه‌یی پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 85-97]
 • جداساز لرزه‌یی لاستیکی با هسته‌ی سربی تأثیر جداساز لرزه‌یی لاستیکی با هسته ی سربی بر پتانسیل خرابی پیش رونده ی قاب‌های خمشی فولادی تحت بار لرزه یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 79-90]
 • جریان فوق‌بحرانی بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان فوق‌بحرانی در شیب‌شکن قائم با کانال دایره یی در بالادست [36.2، 4.2، 1399، صفحه 101-109]
 • جریان‌های ثانویه تدقیق اثر جریان‌های ثانویه در توزیعِ عرضیِ میانگینِ عمقیِ سرعت در کانال مرکب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 151-159]
 • جمع‌شدگی مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن [36.2، 1.1، 1399، صفحه 11-19]

چ

 • چرخش تنش‌های اصلی ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 87-96]
 • چگالی نسبی بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ی اشباع انزلی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • چگالی نسبی بررسی آزمایشگاهی آثار چگالی نسبی و میزان ریزدانه‌ی غیرخمیری در پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه‌ی اشباع [36.2، 1.2، 1399، صفحه 25-36]

ح

 • حذف رنگ اصلاح غشای پلی‌اترسولفون (P‌E‌S) با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن عامل‌دار شده با گروه آمینی به منظور نانوفیلتراسیون پساب حاوی رنگزای ۱۹R‌G [36.2، 3.1، 1399، صفحه 151-157]
 • حرارت‌زایی سیمان ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن [36.2، 4.1، 1399، صفحه 131-139]
 • حرکت یکنواخت حل بسته برای میدان‌های کشسانی حاصل از حرکت یک نابجایی پیچی دارای سرعت ثابت بر روی مسیری به شکل خط مستقیم با راستایی دلخواه [36.2، 4.2، 1399، صفحه 73-80]
 • حلقه‌ی مقید مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن [36.2، 1.1، 1399، صفحه 11-19]
 • حل‌گر سیالاتی C‌F‌X شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 27-35]
 • حمل‌ونقل بار و کالا داده‌کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 153-161]
 • حوضچه‌ی آرامش دایره‌یی پرش هیدرولیکی دایره‌یی روی سطوح شیب‌دار با شیب معکوس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 37-47]

خ

 • خاک غیراشباع ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • خاک کربناته ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • خاک مارن مطالعه ی اثر ناهمسانی ذاتی در رفتار خاک‌های ریزدانه ی منطقه ی شمال تبریز [36.2، 1.1، 1399، صفحه 117-126]
 • خاک ماسه‌یی بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 39-47]
 • خاک واگرا تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 145-151]
 • خرابی پیش‌رونده بررسی رفتار و خرابی پیش‌رونده در برابر آتش در قاب خمشی فولادی میان مرتبه [36.2، 2.2، 1399، صفحه 139-149]
 • خرابی پیش‌رونده‌ی لرزه‌یی تأثیر جداساز لرزه‌یی لاستیکی با هسته ی سربی بر پتانسیل خرابی پیش رونده ی قاب‌های خمشی فولادی تحت بار لرزه یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 79-90]
 • خرده آجر ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 131-139]
 • خرده بتن ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 131-139]
 • خرده‌لاستیک بررسی آزمایشگاهی رفتار پیِ رینگی مستقر بر خاک مسلح شده با خرده‌لاستیک دانه‌یی و ژئوگرید تحت بار تکراری [36.2، 1.1، 1399، صفحه 45-55]
 • خشک شدن مقایسه ی عملکرد الیاف پلیمری ماکرو و الیاف فولادی به لحاظ کنترل ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خشک شدن بتن [36.2، 1.1، 1399، صفحه 11-19]
 • خصوصیات مکانیکی بررسی تأثیر افزایش دما در خصوصیات مکانیکی و ریزساختار بتن حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره [36.2، 1.1، 1399، صفحه 107-116]
 • خواص رئولوژیکی بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 91-104]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 91-104]
 • خواص مکانیکی بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف [36.2، 3.2، 1399، صفحه 135-145]
 • خوردگی میل‌گرد بررسی تأثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میل‌گردهای مدفون در بتن [36.2، 4.2، 1399، صفحه 81-90]

د

 • داده‌های حس‌گر ادغام خودکار مدل سازی اطلاعات ساختمان و داده های بهنگام حس گر به منظور ارتقای مدیریت تسهیلات ساختمان [36.2، 4.2، 1399، صفحه 63-72]
 • دال بتنی رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC [36.2، 4.2، 1399، صفحه 133-142]
 • دال تخت استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت [36.2، 4.1، 1399، صفحه 71-80]
 • دال توپُر بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 29-37]
 • دال مجوف دوطرفه بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 29-37]
 • دانش‌آموز محدوده‌ی مدارس تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان [36.2، 1.2، 1399، صفحه 153-160]
 • درز لرزه‌یی پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 85-97]
 • درون‌یابی لاگرانژ رابطه‌سازی نوین برای روش رهایی پویای جنبشی بر پایه ی درون‌یابی لاگرانژ [36.2، 4.1، 1399، صفحه 61-69]
 • دستگاه بیرون‌کشش مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودنی منبسط شونده بر مقاومت بیرون کشش میخ- در خاک ماسه یی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 71-77]
 • دستگاه بیرون‌کشش مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌یی یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 35-46]
 • دستگاه پیچش استوانه‌ی توخالی ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 87-96]
 • دستگاه صفحه‌ی فشار ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • دستور جریان ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها [36.2، 2.2، 1399، صفحه 73-80]
 • دشت مرند تحلیل آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A‌L‌P‌R‌I‌F‌T بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 85-96]
 • دما بررسی تأثیر افزایش دما در خصوصیات مکانیکی و ریزساختار بتن حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره [36.2، 1.1، 1399، صفحه 107-116]
 • دینامیک سیالات محاسباتی ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود ـ المان محدود [36.2، 1.2، 1399، صفحه 133-141]
 • دیوار بتن مسلح بررسی رفتار غیر خطی دیوار بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در ترازهای مختلف تحت اثر زلزله [36.2، 4.1، 1399، صفحه 81-92]
 • دیواربرشی فولادی بررسی آثار ناشی از انفجار بر ساختمان‌های دارای سیستم دیوار‌برشی‌ فولادی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر بارهای متعارف لرزه یی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 117-129]
 • دیوار برشی فولادی بررسی آزمایشگاهی اندرکنش دیوار برشی فولادی و قاب بتنی با اتصالات پیچی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 63-71]
 • دیوار برشی فولادی سخت نشده بررسی عملکرد لرزیی سیستم نوین پیشنهادی دیوار برشی فولادی مرکب از ورق ‏‏های صاف و موج ‏دار [36.2، 2.2، 1399، صفحه 3-12]
 • دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 13-25]
 • دیوار برشی فولادی مرکب (S‌S‌W-C-F‌C‌S) بررسی عملکرد لرزیی سیستم نوین پیشنهادی دیوار برشی فولادی مرکب از ورق ‏‏های صاف و موج ‏دار [36.2، 2.2، 1399، صفحه 3-12]
 • دیوار برشی فولادی موج‌دار بررسی عملکرد لرزیی سیستم نوین پیشنهادی دیوار برشی فولادی مرکب از ورق ‏‏های صاف و موج ‏دار [36.2، 2.2، 1399، صفحه 3-12]
 • دیوار خاک مسلح معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های خاک مسلح با استفاده از نظریه‌ی خمیری تعمیم یافته‌ی اصلاح شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 91-106]
 • دیوار همبسته‌ی دوگانه ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 93-105]
 • دوام مطالعه‌ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی‌های حاوی دوده‌ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک [36.2، 2.2، 1399، صفحه 13-25]

ر

 • رانندگان ناوگان باری داده‌کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 153-161]
 • رتبه‌بندی ریسک ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 39-47]
 • ریزدانه‌ی غیرخمیری بررسی آزمایشگاهی آثار چگالی نسبی و میزان ریزدانه‌ی غیرخمیری در پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه‌ی اشباع [36.2، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • ریزشمع تزریقی بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ی اشباع انزلی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • رژیم‌های جریان شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 27-35]
 • ریسک مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [36.2، 2.2، 1399، صفحه 81-91]
 • رفتار ارتعاش آزاد تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان [36.2، 3.2، 1399، صفحه 125-133]
 • رفتار برشی مطالعه ی آزمایشگاهی و تحلیلی میرا گر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه یی آن [36.2، 3.1، 1399، صفحه 107-115]
 • رفتار چرخه‌یی مطالعه‌ی رفتار و شکل‌پذیری اتصال‌های خمشی تیرهای غیرمنشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم [36.2، 2.2، 1399، صفحه 115-125]
 • رفتار خمشی مطالعه ی آزمایشگاهی و تحلیلی میرا گر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه یی آن [36.2، 3.1، 1399، صفحه 107-115]
 • رفتار خمشی بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 29-37]
 • رفتار دینامیکی معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های خاک مسلح با استفاده از نظریه‌ی خمیری تعمیم یافته‌ی اصلاح شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 91-106]
 • رفتار زهکشی نشده مطالعه ی اثر ناهمسانی ذاتی در رفتار خاک‌های ریزدانه ی منطقه ی شمال تبریز [36.2، 1.1، 1399، صفحه 117-126]
 • رفتار غیرخطی بررسی رفتار غیر خطی دیوار بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی در ترازهای مختلف تحت اثر زلزله [36.2، 4.1، 1399، صفحه 81-92]
 • رفتار ناهمسان ماسه ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 87-96]
 • روابط رفتاری R‌H‌T برای بتن کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 47-61]
 • روانگرایی بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ی اشباع انزلی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • روانگرایی بررسی آزمایشگاهی آثار چگالی نسبی و میزان ریزدانه‌ی غیرخمیری در پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه‌ی اشباع [36.2، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • روزنه‌ی جانبی شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند [36.2، 2.2، 1399، صفحه 93-103]
 • روسازی آسفالتی ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه یی غیر چسبنده ی لایه ی اساس روسازی آسفالتی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 3-14]
 • روش اجزاء محدود تحلیل اجزاء محدود مسائل ویسکوکشسان خطی با استفاده از توابع شکل پیشنهادی گاوسین - فوریه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 103-117]
 • روش اجزاء محدود ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن [36.2، 4.1، 1399، صفحه 131-139]
 • روش اجزاء منفصل شبیه‌سازی سه بعدی مصالح دانه‌یی به روش اجزاء منفصل با در نظر گرفتن اثر شکست ذرات [36.2، 2.1، 1399، صفحه 79-90]
 • روش اجزای محدود بررسی مقایسه‌یی شرایط ماتریس سختی در روش‌های آنالیز اجزای محدود با المان ویژه، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژئومتریک در مسئله‌ی شکست [36.2، 3.1، 1399، صفحه 43-54]
 • روش اجزای محدود توسعه‌یافته بررسی مقایسه‌یی شرایط ماتریس سختی در روش‌های آنالیز اجزای محدود با المان ویژه، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژئومتریک در مسئله‌ی شکست [36.2، 3.1، 1399، صفحه 43-54]
 • روش آنالیز ایزوژئومتریک بررسی مقایسه‌یی شرایط ماتریس سختی در روش‌های آنالیز اجزای محدود با المان ویژه، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژئومتریک در مسئله‌ی شکست [36.2، 3.1، 1399، صفحه 43-54]
 • روش بدون شبکه مدل‌سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 27-35]
 • روش ترک اندود بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه ی تنش در تحلیل لرزه یی غیرخطی سدهای بتنی وزنی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 119-130]
 • روش دیفرانسیل کوادریچر ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند بر بستر ارتجاعی دو پارامتری با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر [36.2، 1.1، 1399، صفحه 137-143]
 • روش رهایی پویای جنبشی رابطه‌سازی نوین برای روش رهایی پویای جنبشی بر پایه ی درون‌یابی لاگرانژ [36.2، 4.1، 1399، صفحه 61-69]
 • روش شیونو و نایت تدقیق اثر جریان‌های ثانویه در توزیعِ عرضیِ میانگینِ عمقیِ سرعت در کانال مرکب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 151-159]
 • روش طراحی ـ مناقصه ـ ساخت تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی - مناقصه - ساخت در کشور [36.2، 1.1، 1399، صفحه 3-10]
 • روش عددی تفاضل مرکزی مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشاء بادشونده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 49-60]
 • روش محفظه‌ی استوانه‌یی مطالعه‌ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی‌های حاوی دوده‌ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک [36.2، 2.2، 1399، صفحه 13-25]
 • روش میخ‌کوبی مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودنی منبسط شونده بر مقاومت بیرون کشش میخ- در خاک ماسه یی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 71-77]
 • روش نوار محدود اسپلاین تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته ی حاوی سیال ویسکوکشسان مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 49-65]
 • روگذری جریان ارزیابی تأثیر تراکم بر روند فرسایش ناشی از روگذری جریان در خاک ریز با استفاده از پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 77-84]
 • روند کسب مقاومت ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن [36.2، 4.1، 1399، صفحه 131-139]

ز

 • زاویه‌ی برش مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر رطوبت و زاویه‌ی برش در مشخصات فصل مشترک خاک و ورقه‌ی الیاف بسپاری [36.2، 4.2، 1399، صفحه 91-99]
 • زیرساخت مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP [36.2، 2.2، 1399، صفحه 81-91]
 • زلزله بررسی ارتباط بسامد طبیعی سازه و بسامدهای زلزله در حوزه‌ی بسامد با استفاده از موجک گسسته [36.2، 2.2، 1399، صفحه 105-113]
 • زلزله‌ی حوزه‌ی نزدیک و دور از گسل ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله‌ها [36.2، 4.2، 1399، صفحه 121-132]
 • زلزله‌های ایران مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران [36.2، 1.1، 1399، صفحه 127-136]
 • زوال سختی و مقاومت پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (UKF) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 97-108]

ژ

 • ژئوتکستایل بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک - دانه‌های EPS مسلح با ژئوتکستایل محصور در لنز ماسه‌یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 57-68]
 • ژئوگرید مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌یی یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 35-46]

س

 • ساخت مدل همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه موردی) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 147-157]
 • ساختمان پیچشی طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دو جهت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 69-77]
 • سازمان‌های پروژه‌محور تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا [36.2، 3.1، 1399، صفحه 29-42]
 • سازه‌ی خروجی لوله بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان فوق‌بحرانی در شیب‌شکن قائم با کانال دایره یی در بالادست [36.2، 4.2، 1399، صفحه 101-109]
 • سازه‌ی فولادی دوگانه شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • سازه‌ی محافظ بتنی کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 47-61]
 • سازه‌های بتن‌آرمه بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش [36.2، 4.1، 1399، صفحه 107-117]
 • سیال ویسکوکشسان مغناطیسی تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته ی حاوی سیال ویسکوکشسان مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 49-65]
 • سامانه‌ی کنترل سیلاب شهری ارائه‌ی یک مدل تلفیقی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای بهسازی شبکه‌ی کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی : حوضه‌ی سیل‌برگردان شرق تهران) [36.2، 2.1، 1399، صفحه 49-60]
 • ستون تشدید اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید [36.2، 3.2، 1399، صفحه 159-169]
 • ستون دایروی مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • ستون سنگی ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 131-139]
 • ستون لاغر بتن آرمه مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • ستون مربعی مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • ستون مرکب مطالعه‌ی پارامتریک عوامل مؤثر در ظرفیت باربری ستون‌های بتنی مسلح شده با فولاد(S‌R‌C) تحت بار خارج از مرکز [36.2، 3.2، 1399، صفحه 3-17]
 • سختی بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 13-25]
 • سختی اولیه مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P [36.2، 1.2، 1399، صفحه 75-83]
 • سخت‌شوندگی کرنشی بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن [36.2، 1.2، 1399، صفحه 99-109]
 • سد بتنی وزنی بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه ی تنش در تحلیل لرزه یی غیرخطی سدهای بتنی وزنی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 119-130]
 • سرریز سیفونی شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 27-35]
 • سرریز نیلوفری ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود ـ المان محدود [36.2، 1.2، 1399، صفحه 133-141]
 • سیستم ستون‌های پیوندیافته بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود با استفاده از سیستم ستون‌های پیوندیافته [36.2، 3.1، 1399، صفحه 55-65]
 • سیستم شناسایی خودکار (A‌I‌S) ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناور‌ها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم [36.2، 4.2، 1399، صفحه 111-119]
 • سیستم‌های باربر جانبی بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود با استفاده از سیستم ستون‌های پیوندیافته [36.2، 3.1، 1399، صفحه 55-65]
 • سقوط از ارتفاع ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 39-47]
 • سیمان مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس [36.2، 4.2، 1399، صفحه 143-150]
 • سیمان پرتلند تأثیر استفاده ی توأمان الیاف شیشه و پلیمر بر خواص مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 67-76]
 • سیمان کلسیم آلومینات تأثیر استفاده ی توأمان الیاف شیشه و پلیمر بر خواص مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 67-76]
 • سناریوهای آتش بررسی رفتار و خرابی پیش‌رونده در برابر آتش در قاب خمشی فولادی میان مرتبه [36.2، 2.2، 1399، صفحه 139-149]
 • سنگ‌دانه‌ی بازیافتی بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 91-104]
 • سنگ‌دانه‌ی بازیافتی بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد [36.2، 3.2، 1399، صفحه 109-123]

ش

 • شاخص خمیری تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 145-151]
 • شیب خاکی مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران [36.2، 1.1، 1399، صفحه 127-136]
 • شیب‌شکن قائم بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان فوق‌بحرانی در شیب‌شکن قائم با کانال دایره یی در بالادست [36.2، 4.2، 1399، صفحه 101-109]
 • شبیه‌سازی عددی معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های خاک مسلح با استفاده از نظریه‌ی خمیری تعمیم یافته‌ی اصلاح شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 91-106]
 • شبیه‌سازی عددی شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 27-35]
 • شبیه‌سازی عددی ارائه‌ی یک مدل تلفیقی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی برای بهسازی شبکه‌ی کنترل سیلاب شهری (مطالعه موردی : حوضه‌ی سیل‌برگردان شرق تهران) [36.2، 2.1، 1399، صفحه 49-60]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند [36.2، 2.2، 1399، صفحه 93-103]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناور‌ها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم [36.2، 4.2، 1399، صفحه 111-119]
 • شرایط تنش‌های اولیه ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 87-96]
 • شرایط عمومی پیمان نارسایی‌های شرایط عمومی پیمان در پروژه‌های ساخت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 61-73]
 • شعاع‌های مزدوج پرش هیدرولیکی دایره‌یی روی سطوح شیب‌دار با شیب معکوس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 37-47]
 • شکست ذرات شبیه‌سازی سه بعدی مصالح دانه‌یی به روش اجزاء منفصل با در نظر گرفتن اثر شکست ذرات [36.2، 2.1، 1399، صفحه 79-90]
 • شکل‌پذیری بررسی آزمایشگاهی تأثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش [36.2، 2.1، 1399، صفحه 3-11]
 • شکل‌پذیری مطالعه‌ی رفتار و شکل‌پذیری اتصال‌های خمشی تیرهای غیرمنشوری با استفاده از تئوری خطوط تسلیم [36.2، 2.2، 1399، صفحه 115-125]
 • شکل مقطع شمع بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 39-47]
 • شناسایی آسیب شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • شناسایی آسیب شناسایی آسیب در اتصال‌های صلب قاب‌های خمشی فولادی در ارتفاع و پلان سازه با استفاده از روش انحنای مودی اصلاح شده [36.2، 1.2، 1399، صفحه 111-122]
 • شناورهای غیرکنوانسیونی ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناور‌ها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم [36.2، 4.2، 1399، صفحه 111-119]
 • شیوه‌ی تکرار توانی رابطه‌سازی نوین برای روش رهایی پویای جنبشی بر پایه ی درون‌یابی لاگرانژ [36.2، 4.1، 1399، صفحه 61-69]

ص

 • صفحات مستطیلی ضخیم تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد عرضی بر بستر دو پارامتری پاسترناک [36.2، 4.1، 1399، صفحه 15-27]
 • صنعت آزادراهی ایران مدل همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه موردی) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 147-157]

ض

 • ضرایب نفوذپذیری مطالعه‌ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی‌های حاوی دوده‌ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک [36.2، 2.2، 1399، صفحه 13-25]
 • ضریب اصطکاک ظاهری بیشینه مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌یی یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 35-46]
 • ضریب دبی شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند [36.2، 2.2، 1399، صفحه 93-103]
 • ضریب رفتار بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 13-25]

ط

 • طراحی آزمایش مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 123-132]
 • طراحی بر اساس تغییر مکان طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دو جهت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 69-77]
 • طراحی شبکه‌ی حمل‌ونقل طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 33-44]
 • طیف پراکنش ارزیابی تأثیر پارامترهای برداشت در وضوح تصاویر پراکنش در روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 3-13]
 • طیف توان بررسی ارتباط بسامد طبیعی سازه و بسامدهای زلزله در حوزه‌ی بسامد با استفاده از موجک گسسته [36.2، 2.2، 1399، صفحه 105-113]
 • طیف فوریه بررسی ارتباط بسامد طبیعی سازه و بسامدهای زلزله در حوزه‌ی بسامد با استفاده از موجک گسسته [36.2، 2.2، 1399، صفحه 105-113]
 • طول آرایه ارزیابی تأثیر پارامترهای برداشت در وضوح تصاویر پراکنش در روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 3-13]
 • طول پرش پرش هیدرولیکی دایره‌یی روی سطوح شیب‌دار با شیب معکوس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 37-47]

ظ

 • ظرفیت اتلاف انرژی مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P [36.2، 1.2، 1399، صفحه 75-83]
 • ظرفیت باربری بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز [36.2، 2.2، 1399، صفحه 151-158]
 • ظرفیت باربری مطالعه‌ی پارامتریک عوامل مؤثر در ظرفیت باربری ستون‌های بتنی مسلح شده با فولاد(S‌R‌C) تحت بار خارج از مرکز [36.2، 3.2، 1399، صفحه 3-17]
 • ظرفیت نهایی برآورد ظرفیت نهایی اتصالات RBS تحت بار یکنواخت و سیکلی با استفاده از مکانیزم شکست شکل پذیر [36.2، 1.2، 1399، صفحه 143-152]

ع

 • عدد فرود مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 123-132]
 • عمق آب‌شستگی تخمین آب‌شستگی در مجاورت پایه‌های پل جفت توسط مدل بهینه A‌N‌F‌I‌S ـ کرم شب‌تاب [36.2، 4.2، 1399، صفحه 15-24]
 • عمل‌آوری ارزیابی تأثیر ماده‌ی افزودنی نانورس بر فرسایش داخلی در خاک‌ریز با پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 141-150]
 • عملکرد لرزه‌یی پاسخ سازه های جداسازی شده با درز لرزه یی ناکافی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 85-97]

ف

 • فاصله با پوشش بتنی بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 13-25]
 • فاصله‌ی گیرنده‌ها ارزیابی تأثیر پارامترهای برداشت در وضوح تصاویر پراکنش در روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 3-13]
 • فراآب مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 123-132]
 • فرایند فنتون تصفیه ی تکمیلی شیرابه با استفاده از فرآیند مایکروویو - فنتون به روش تحلیل تک ‌فاکتوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 51-59]
 • فرسایش داخلی ارزیابی تأثیر ماده‌ی افزودنی نانورس بر فرسایش داخلی در خاک‌ریز با پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 141-150]
 • فرسایش داخلی مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس [36.2، 4.2، 1399، صفحه 143-150]
 • فرونشست زمین تحلیل آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت مرند با استفاده از روش A‌L‌P‌R‌I‌F‌T بر اثر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 85-96]
 • فشار تزریق مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودنی منبسط شونده بر مقاومت بیرون کشش میخ- در خاک ماسه یی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 71-77]
 • فیلتر کالمن بی‌رد پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (UKF) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 97-108]
 • فلوم دایره‌یی بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر [36.2، 3.2، 1399، صفحه 19-28]
 • فهرست بهای ابنیه مقایسه برآورد هزینه ی پروژه با روش متداول و مدل پویا و هوشمند بر بستر BIM بر مبنای فهرست بهای ابنیه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 141-150]

ق

 • قاب بتنی بررسی آزمایشگاهی اندرکنش دیوار برشی فولادی و قاب بتنی با اتصالات پیچی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 63-71]
 • قاب بتن‌آرمه تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن آرمه ی در معرض آتش سوزی پس از زلزله نسبت به پارامترهای طراحی و بارگذاری [36.2، 3.1، 1399، صفحه 97-106]
 • قاب خمشی شناسایی آسیب در اتصال‌های صلب قاب‌های خمشی فولادی در ارتفاع و پلان سازه با استفاده از روش انحنای مودی اصلاح شده [36.2، 1.2، 1399، صفحه 111-122]
 • قاب خمشی بهینه سازی تحلیل خمیری قاب های خمشی با ارائه ی الگوریتم مکان یابی پژواکی دلفین باینری [36.2، 2.2، 1399، صفحه 47-62]
 • قاب خمشی بتنی بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن [36.2، 1.2، 1399، صفحه 99-109]
 • قاب خمشی فولادی بررسی رفتار و خرابی پیش‌رونده در برابر آتش در قاب خمشی فولادی میان مرتبه [36.2، 2.2، 1399، صفحه 139-149]
 • قاب خمشی فولادی متوسط تأثیر جداساز لرزه‌یی لاستیکی با هسته ی سربی بر پتانسیل خرابی پیش رونده ی قاب‌های خمشی فولادی تحت بار لرزه یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 79-90]
 • قاب دوبعدی شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • قابلیت بقا طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 33-44]
 • قاب‌های بتن مسلح پیش‌ساخته توسعه‌ی منحنی شکنندگی برای قاب‌های بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه‌ی آن با تحلیل دینامیکی فزاینده [36.2، 2.1، 1399، صفحه 129-140]
 • قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرا ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله‌ها [36.2، 4.2، 1399، صفحه 121-132]
 • قرارداد نارسایی‌های شرایط عمومی پیمان در پروژه‌های ساخت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 61-73]
 • قرارداد همسان تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی - مناقصه - ساخت در کشور [36.2، 1.1، 1399، صفحه 3-10]
 • قوس‌زدگی تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 145-151]

ک

 • کامپوزیت تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته ی حاوی سیال ویسکوکشسان مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 49-65]
 • کامپوزیت F‌R‌P مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • کامپوزیت‌های سیمانی الیافی توانمند بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن [36.2، 1.2، 1399، صفحه 99-109]
 • کانال مرکب تدقیق اثر جریان‌های ثانویه در توزیعِ عرضیِ میانگینِ عمقیِ سرعت در کانال مرکب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 151-159]
 • کیج‌های فولادی بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 29-37]
 • کرنش ویژه حل بسته برای میدان‌های کشسانی حاصل از حرکت یک نابجایی پیچی دارای سرعت ثابت بر روی مسیری به شکل خط مستقیم با راستایی دلخواه [36.2، 4.2، 1399، صفحه 73-80]
 • کف‌پوش بتنی بررسی تأثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کف پوش های بتنی ترافیکی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 25-33]
 • کوپلر بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش [36.2، 4.1، 1399، صفحه 107-117]

گ

 • گروه شمع بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 39-47]
 • گسیختگی پانچینگ استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت [36.2، 4.1، 1399، صفحه 71-80]
 • گوی لهیده بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 29-37]

ل

 • لایه‌ی اساس ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه یی غیر چسبنده ی لایه ی اساس روسازی آسفالتی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 3-14]
 • لایه‌های سیمکن بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن [36.2، 1.2، 1399، صفحه 99-109]
 • لنز ماسه‌یی بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک - دانه‌های EPS مسلح با ژئوتکستایل محصور در لنز ماسه‌یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 57-68]
 • لوجیت ترکیبی تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد: نمونه‌ی موردی سفرهای خرید شهر قزوین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 77-86]

م

 • ماتریس سختی بررسی مقایسه‌یی شرایط ماتریس سختی در روش‌های آنالیز اجزای محدود با المان ویژه، اجزای محدود توسعه یافته و روش آنالیز ایزوژئومتریک در مسئله‌ی شکست [36.2، 3.1، 1399، صفحه 43-54]
 • ماسه بررسی آزمایشگاهی رفتار پیِ رینگی مستقر بر خاک مسلح شده با خرده‌لاستیک دانه‌یی و ژئوگرید تحت بار تکراری [36.2، 1.1، 1399، صفحه 45-55]
 • ماسه رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 67-76]
 • ماسه مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر رطوبت و زاویه‌ی برش در مشخصات فصل مشترک خاک و ورقه‌ی الیاف بسپاری [36.2، 4.2، 1399، صفحه 91-99]
 • ماسه‌ی اشباع بررسی آزمایشگاهی آثار چگالی نسبی و میزان ریزدانه‌ی غیرخمیری در پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه‌ی اشباع [36.2، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • ماسه‌ی انزلی بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ی اشباع انزلی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • ماسه‌ی فیروزکوه ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده [36.2، 3.2، 1399، صفحه 87-96]
 • میانگین عمقی سرعت تدقیق اثر جریان‌های ثانویه در توزیعِ عرضیِ میانگینِ عمقیِ سرعت در کانال مرکب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 151-159]
 • متره‌ی ساختمان مقایسه برآورد هزینه ی پروژه با روش متداول و مدل پویا و هوشمند بر بستر BIM بر مبنای فهرست بهای ابنیه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 141-150]
 • متغیر تصادفی تحلیل حساسیت زمان گسیختگی قاب بتن آرمه ی در معرض آتش سوزی پس از زلزله نسبت به پارامترهای طراحی و بارگذاری [36.2، 3.1، 1399، صفحه 97-106]
 • محاسبات معکوس محاسبه ی بازگشتی مدول کشسانی لایه‌های روسازی به روش ترکیبی دیفرانسیل کوادرچر و الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی هارمونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 37-45]
 • مخلوط ماسه - دانه‌های E‌P‌S بررسی آزمایشگاهی رفتار مخلوط خاک - دانه‌های EPS مسلح با ژئوتکستایل محصور در لنز ماسه‌یی [36.2، 1.1، 1399، صفحه 57-68]
 • میدان کشسانی حل بسته برای میدان‌های کشسانی حاصل از حرکت یک نابجایی پیچی دارای سرعت ثابت بر روی مسیری به شکل خط مستقیم با راستایی دلخواه [36.2، 4.2، 1399، صفحه 73-80]
 • مدیریت تسهیلات (F‌M) ادغام خودکار مدل سازی اطلاعات ساختمان و داده های بهنگام حس گر به منظور ارتقای مدیریت تسهیلات ساختمان [36.2، 4.2، 1399، صفحه 63-72]
 • مدیریت فضای اجرای کار برنامه‌ریزی فضاهای اجرای کار منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت بیم (B‌I‌M) [36.2، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • مدیریت هزینه بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 13-28]
 • مدل اجزاء محدود شناسایی آسیب‌های پراکنده در قاب‌های دوبعدی فولادی با کمک روش ارتقا یافته ی به‌روز رسانی مدل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 3-14]
 • مدل تیر ساده‌ی سه‌نقطه‌یی خمشی بتنی ارائه ی مدل عددی پیشنهادی برای شبیه‌سازی مود بازشدگی مکانیک شکست اتصال سرد بتنی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 61-70]
 • مدل دوفازی معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های خاک مسلح با استفاده از نظریه‌ی خمیری تعمیم یافته‌ی اصلاح شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 91-106]
 • مدل رفتاری طراحی شبکه ی حمل‌ونقل بر اساس معیار انعطاف‌پذیری شبکه و تئوری حسرت [36.2، 1.1، 1399، صفحه 33-44]
 • مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره داده‌کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 153-161]
 • مدل ساده‌ی پل مورب پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزه یی پل های مورب با استفاده از مدل دینامیکی ساده شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 21-32]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر [36.2، 4.1، 1399، صفحه 39-47]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (B‌I‌M) مقایسه برآورد هزینه ی پروژه با روش متداول و مدل پویا و هوشمند بر بستر BIM بر مبنای فهرست بهای ابنیه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 141-150]
 • مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (B‌I‌M) ادغام خودکار مدل سازی اطلاعات ساختمان و داده های بهنگام حس گر به منظور ارتقای مدیریت تسهیلات ساختمان [36.2، 4.2، 1399، صفحه 63-72]
 • مدل‌سازی سه‌بعدی شبیه‌سازی سه بعدی مصالح دانه‌یی به روش اجزاء منفصل با در نظر گرفتن اثر شکست ذرات [36.2، 2.1، 1399، صفحه 79-90]
 • مدل‌سازی عددی ارائه ی مدل عددی پیشنهادی برای شبیه‌سازی مود بازشدگی مکانیک شکست اتصال سرد بتنی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 61-70]
 • مدل نیمه‌تحلیلی مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران [36.2، 1.1، 1399، صفحه 127-136]
 • مدل‌های پنج‌بعدی کد برنامه‌ریزی فضاهای اجرای کار منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت بیم (B‌I‌M) [36.2، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • مدول برشی رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 67-76]
 • مدول برشی اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید [36.2، 3.2، 1399، صفحه 159-169]
 • میرایی رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 67-76]
 • میرایی رایلی مدل‌سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 27-35]
 • میرایی رایلی بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه ی تنش در تحلیل لرزه یی غیرخطی سدهای بتنی وزنی [36.2، 4.1، 1399، صفحه 119-130]
 • مراکز آموزشی ـ پژوهشی نارسایی‌های شرایط عمومی پیمان در پروژه‌های ساخت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 61-73]
 • میراگر اصطکاکی ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 93-105]
 • میراگر تسلیمی مطالعه ی آزمایشگاهی و تحلیلی میرا گر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه یی آن [36.2، 3.1، 1399، صفحه 107-115]
 • مرکزگرایی ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 93-105]
 • میزان سختی خاک بررسی تأثیر فاصله ی ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند [36.2، 4.1، 1399، صفحه 141-152]
 • میزلرزه بررسی آزمایشگاهی اثر ریزشمع در پتانسیل روانگرایی ماسه ی اشباع انزلی [36.2، 1.2، 1399، صفحه 15-24]
 • میزلرزه بررسی آزمایشگاهی آثار چگالی نسبی و میزان ریزدانه‌ی غیرخمیری در پتانسیل روانگرایی و نشست ماسه‌ی اشباع [36.2، 1.2، 1399، صفحه 25-36]
 • مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی مدل همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه موردی) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 147-157]
 • مشتق‌های شکل‌های مودی تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان [36.2، 3.2، 1399، صفحه 125-133]
 • مشخصات دوام بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف [36.2، 3.2، 1399، صفحه 135-145]
 • مشخصات مکانیکی و دوام بررسی تأثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کف پوش های بتنی ترافیکی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 25-33]
 • مصالح بازیافتی ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 131-139]
 • مصالح دانه‌یی شبیه‌سازی سه بعدی مصالح دانه‌یی به روش اجزاء منفصل با در نظر گرفتن اثر شکست ذرات [36.2، 2.1، 1399، صفحه 79-90]
 • مصالح دانه‌یی ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه یی غیر چسبنده ی لایه ی اساس روسازی آسفالتی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 3-14]
 • مطالعه‌ی آزمایشگاهی مطالعه‌ی آزمایشگاهی ستون لاغر بتن آرمه با مقاطع دایروی و مربعی تقویت شده باکامپوزیت C‌F‌R‌P با روش شیارزنی تحت بار دارای خروج از مرکزیت [36.2، 3.1، 1399، صفحه 3-11]
 • مطالعه‌ی عددی بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز [36.2، 2.2، 1399، صفحه 151-158]
 • مفصل مرکب ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها [36.2، 2.2، 1399، صفحه 73-80]
 • مقاومت بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب [36.2، 2.1، 1399، صفحه 13-25]
 • مقاومت الکتریکی بررسی تأثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میل‌گردهای مدفون در بتن [36.2، 4.2، 1399، صفحه 81-90]
 • مقاومت برشی مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر رطوبت و زاویه‌ی برش در مشخصات فصل مشترک خاک و ورقه‌ی الیاف بسپاری [36.2، 4.2، 1399، صفحه 91-99]
 • مقاومت بیرون‌کشش پساتناوبی مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌یی یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی [36.2، 4.2، 1399، صفحه 35-46]
 • مقاومت پس پانچینگ استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت [36.2، 4.1، 1399، صفحه 71-80]
 • مقاومت جانبی بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی [36.2، 3.2، 1399، صفحه 39-47]
 • مقاوم‌سازی مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P [36.2، 1.2، 1399، صفحه 75-83]
 • مقدار حدی با ناهمسانی واریانس تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد: نمونه‌ی موردی سفرهای خرید شهر قزوین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 77-86]
 • مقطع I شکل فولادی ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها [36.2، 2.2، 1399، صفحه 73-80]
 • مقطع واگرا بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان‌های ذوزنقه‌یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری [36.2، 2.1، 1399، صفحه 119-128]
 • مکانیک شکست بتن ارائه ی مدل عددی پیشنهادی برای شبیه‌سازی مود بازشدگی مکانیک شکست اتصال سرد بتنی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 61-70]
 • میکروسیلیس بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودمتراکم بازیافتی و تقویت آن با میکروسیلیس [36.2، 2.1، 1399، صفحه 91-104]
 • ملات منبسط‌شونده مطالعه ی آزمایشگاهی اثر افزودنی منبسط شونده بر مقاومت بیرون کشش میخ- در خاک ماسه یی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 71-77]
 • منابع انسانی تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان های پروژه محور با رویکرد سیستم های پویا [36.2، 3.1، 1399، صفحه 29-42]
 • منابع ساخت برنامه‌ریزی فضاهای اجرای کار منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت بیم (B‌I‌M) [36.2، 1.2، 1399، صفحه 37-50]
 • منحنی شکنندگی توسعه‌ی منحنی شکنندگی برای قاب‌های بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی و مقایسه‌ی آن با تحلیل دینامیکی فزاینده [36.2، 2.1، 1399، صفحه 129-140]
 • منحنی شکنندگی ارزیابی سازه های فولادی دارای سیستم دوگانه ی قاب خمشی و مهاربندی همگرا تحت تأثیر تکرار زلزله‌ها [36.2، 4.2، 1399، صفحه 121-132]
 • منحنی مشخصه‌ی آب ـ خاک (S‌W‌C‌C) ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته ی جزیره ی هرمز [36.2، 4.1، 1399، صفحه 29-38]
 • منحنی‌های تنش - کرنش فشاری و کششی بتن ارائه ی مدل عددی پیشنهادی برای شبیه‌سازی مود بازشدگی مکانیک شکست اتصال سرد بتنی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 61-70]
 • مواجهه‌های نزدیک به تصادم ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناور‌ها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم [36.2، 4.2، 1399، صفحه 111-119]
 • مواد متخلخل مدل‌سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی [36.2، 2.1، 1399، صفحه 27-35]
 • موج‌شکن لاستیکی مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشاء بادشونده [36.2، 4.1، 1399، صفحه 49-60]
 • مود سازه‌یی بررسی آثار ناشی از انفجار بر ساختمان‌های دارای سیستم دیوار‌برشی‌ فولادی طراحی‌شده برای مقاومت در برابر بارهای متعارف لرزه یی [36.2، 3.1، 1399، صفحه 117-129]
 • مودهای دورانی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزه یی پل های مورب با استفاده از مدل دینامیکی ساده شده [36.2، 1.1، 1399، صفحه 21-32]

ن

 • نابجایی پیچی حل بسته برای میدان‌های کشسانی حاصل از حرکت یک نابجایی پیچی دارای سرعت ثابت بر روی مسیری به شکل خط مستقیم با راستایی دلخواه [36.2، 4.2، 1399، صفحه 73-80]
 • نارسایی نارسایی‌های شرایط عمومی پیمان در پروژه‌های ساخت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [36.2، 1.2، 1399، صفحه 61-73]
 • نانوذرات $F‌e_{3}O_{4}$ اصلاح غشای پلی‌اترسولفون (P‌E‌S) با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن عامل‌دار شده با گروه آمینی به منظور نانوفیلتراسیون پساب حاوی رنگزای ۱۹R‌G [36.2، 3.1، 1399، صفحه 151-157]
 • نانوذرات سیلیس بررسی تأثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میل‌گردهای مدفون در بتن [36.2، 4.2، 1399، صفحه 81-90]
 • نانورس ارزیابی تأثیر ماده‌ی افزودنی نانورس بر فرسایش داخلی در خاک‌ریز با پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 141-150]
 • نانورس مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس [36.2، 4.2، 1399، صفحه 143-150]
 • نانوفیلتراسیون اصلاح غشای پلی‌اترسولفون (P‌E‌S) با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن عامل‌دار شده با گروه آمینی به منظور نانوفیلتراسیون پساب حاوی رنگزای ۱۹R‌G [36.2، 3.1، 1399، صفحه 151-157]
 • نانولوله‌ی کربنی چندجداره بررسی تأثیر افزایش دما در خصوصیات مکانیکی و ریزساختار بتن حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره [36.2، 1.1، 1399، صفحه 107-116]
 • ناهمسانی ذاتی مطالعه ی اثر ناهمسانی ذاتی در رفتار خاک‌های ریزدانه ی منطقه ی شمال تبریز [36.2، 1.1، 1399، صفحه 117-126]
 • ناهمگونی افراد تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد: نمونه‌ی موردی سفرهای خرید شهر قزوین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 77-86]
 • ناهمگونی میان گزینه‌ها تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد: نمونه‌ی موردی سفرهای خرید شهر قزوین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 77-86]
 • نرم‌افزار A‌N‌S‌Y‌S شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی [36.2، 2.2، 1399، صفحه 27-35]
 • نرم‌افزار O‌p‌e‌n‌F‌O‌A‌M بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان فوق‌بحرانی در شیب‌شکن قائم با کانال دایره یی در بالادست [36.2، 4.2، 1399، صفحه 101-109]
 • نرم‌افزار O‌p‌e‌n‌S‌e‌e‌s بررسی رفتار و خرابی پیش‌رونده در برابر آتش در قاب خمشی فولادی میان مرتبه [36.2، 2.2، 1399، صفحه 139-149]
 • نسبت اعماق بررسی آزمایشگاهی تاثیر بستر زبر با المان‌های ذوزنقه‌یی غیرممتد در مشخصات پرش گسسته در کانال مستطیلی غیر منشوری [36.2، 2.1، 1399، صفحه 119-128]
 • نسبت تنگ‌شدگی مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل [36.2، 1.2، 1399، صفحه 123-132]
 • نسبت میرایی اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید [36.2، 3.2، 1399، صفحه 159-169]
 • نسبت منافذ اسکلت رفتار دینامیکی خاک‌های دانه‌یی از نقطه نظر نسبت منافذ اسکلت معادل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 67-76]
 • نشست پی بررسی آزمایشگاهی رفتار پیِ رینگی مستقر بر خاک مسلح شده با خرده‌لاستیک دانه‌یی و ژئوگرید تحت بار تکراری [36.2، 1.1، 1399، صفحه 45-55]
 • نظام فنی و اجرایی تحلیل دینامیکی ساختار اجرای پروژه‌های عمرانی عمومی تحویل شده به روش طراحی - مناقصه - ساخت در کشور [36.2، 1.1، 1399، صفحه 3-10]
 • نظریه برشی مرتبه‌ی اول ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند بر بستر ارتجاعی دو پارامتری با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر [36.2، 1.1، 1399، صفحه 137-143]
 • نفوذپذیری مطالعه‌ی مقاومت و ضرایب انتشار و نفوذپذیری بتنی‌های حاوی دوده‌ی سیلیسی، خاکستر بادی، زئولیت و پودر سنگ آهک [36.2، 2.2، 1399، صفحه 13-25]
 • نمودار بار - نشست بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز [36.2، 2.2، 1399، صفحه 151-158]
 • نمودار علت و معلولی بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل [36.2، 3.1، 1399، صفحه 13-28]
 • نمونه‌ی دست‌خورده اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید [36.2، 3.2، 1399، صفحه 159-169]
 • نمونه‌ی دست‌نخورده اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید [36.2، 3.2، 1399، صفحه 159-169]

و

 • ورق ساندویچی تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته ی حاوی سیال ویسکوکشسان مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین [36.2، 3.2، 1399، صفحه 49-65]
 • ویژگی‌های مکانیکی بررسی تأثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میل‌گردهای مدفون در بتن [36.2، 4.2، 1399، صفحه 81-90]
 • ویسکوکشسانی تحلیل اجزاء محدود مسائل ویسکوکشسان خطی با استفاده از توابع شکل پیشنهادی گاوسین - فوریه [36.2، 2.1، 1399، صفحه 103-117]
 • وصله‌ی مکانیکی بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش [36.2، 4.1، 1399، صفحه 107-117]
 • وصله‌ی میلگرد بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش [36.2، 4.1، 1399، صفحه 107-117]
 • وصله‌ی میلگردهای کششی بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد [36.2، 3.2، 1399، صفحه 109-123]

ه

 • هدکات ارزیابی تأثیر تراکم بر روند فرسایش ناشی از روگذری جریان در خاک ریز با استفاده از پردازش تصویر [36.2، 3.1، 1399، صفحه 77-84]
 • هیسترتیک غیرخطی پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (UKF) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 97-108]
 • همسانگرد عرضی تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد عرضی بر بستر دو پارامتری پاسترناک [36.2، 4.1، 1399، صفحه 15-27]
 • همکاری مدل همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه موردی) [36.2، 3.2، 1399، صفحه 147-157]