نویسنده = علی فاخر
تحلیل عملکرد دیواره میخ کوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری‌های عمیق بر اساس سطوح خرابی سازه‌های مجاور گود

دوره 31.2، شماره 4.2، اسفند 1394، صفحه 123-131

ابراهیم نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ علی فاخر؛ علی اکبر گلشنی


دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه‌گیری‌های دینامیکی با استفاده از روش P‌D‌A

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 73-84

محمدمهدی خوشبخت مروی؛ علی فاخر؛ محمدصادق معرفت