نویسنده = سیدناصر مقدس تفرشی
حفاظت از لوله مدفون با استفاده از کیسه‌ خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62766.3241

سید ناصر مقدس تفرشی؛ امیرفرهنگ احمدیان


بررسی رفتار بار - نشست مخلوط خاک و خرده لاستیک

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.2116.2093

رضا ذاکری؛ سید ناصر مقدس تفرشی


تحلیل تنش قائم وارد بر مجاری مدفون در خاک مسلح

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 51-62

سیدناصر مقدس تفرشی؛ ندا افشارکاوه


بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی و اقع بر بستر مسلح با ژئوسل

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 63-72

سیدناصر مقدس تفرشی؛ طاهره شقاقی


بررسی رفتار مخلوط خاک و خرده‏پلاستیک با استفاده از آزمایش‏های سه‏ محوری و CBR

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 73-81

سیدناصر مقدس تفرشی؛ ام لیلا نجف زاده شوکی


تحلیل لرزه‌یی سپر مهارشده با پای مفصلی در خاک دانه‌یی به‌روش شبه‌استاتیکی

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 39-46

محمد حسین جهانگیر؛ سیدناصر مقدس تفرشی


تحلیل عددی اثر حفره‌ی دایره‌یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 29-35

سید ناصر مقدس تفرشی؛ امین شریف پور؛ علی قنبری