نویسنده = کاظم برخورداری
ارزیابی عددی ضریب لرزه‏ای افقی برای دیواره‏ های میخ‏ گذاری ‏شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2024.62608.3235

صابر کریمی؛ محمد حاذقیان؛ کاظم برخورداری


مدل‌سازی عددی و مطالعات پارامتریک روان گرایی خاک ناشی از انفجار

دوره 34.2، شماره 1.1، خرداد 1397، صفحه 23-34

10.24200/j30.2018.1321

آرش شیرمحمدی فردانبه؛ کاظم برخورداری


بررسی تأثیر نوع آهک و نحوه ی اختلاط آن در بهسازی خاک های متورم شونده

دوره 33.2، شماره 4.2، اسفند 1396، صفحه 141-146

10.24200/j30.2018.1268

مهیار سجادیان؛ کاظم برخورداری