نویسنده = فریبرز ناطقی الهی
کنترل سلامت اعضا ی سازه ای به روش توموگرافی اشعه ایکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2023.63074.3254

فریبرز ناطقی الهی؛ سید سجاد کمالی


بررسی تاثیر نسبت ارتفاع تیر به عرض مقطع ستون بر حالت شکست و عرض موثر دال در قاب های خمشی بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2024.63024.3269

علی خلیلی؛ فریبرز ناطقی الهی


مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای و اصلاح ناحیه شکست وصله مکانیکی میلگردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اسفند 1403

10.24200/j30.2024.63880.3292

مححمدرضا شکرزاده؛ فریبرز ناطقی الهی


رفتار گسیختگی و برآورد ظرفیت برشی شاه‌تیرهای مرکب بتنی-فولادی با سخت‌کننده قطری

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 37-46

ایوب دهقانی؛ علی اکبر حیات داودی؛ فریبرز ناطقی الهی


معرفی اتصال خمشی تیر به ستون قوطی فولادی بااستفاده از صفحات کناری

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-20

فریبرز ناطقی الهی؛ زهرا طباطبائی