نویسنده = سیدحسام مدنی
بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 135-145

10.24200/j30.2019.53636.2565

هادی چهرازی سفید دشتی؛ سید حسام مدنی؛ علی سعیدی کیا


بررسی عملکرد نانوذرات اکسیدروی بر مشخصات مهندسی مواد پایه ی سیمانی

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 65-74

10.24200/j30.2019.1445

امیر خاقانی بروجنی؛ سیدحسام مدنی


بررسی مشخصات بتن‌های حاوی حجم بالای توف آتشفشانی و دوده سیلیسی

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 87-98

10.24200/j30.2018.1346

محمدناصر نوروزی فر؛ سیدحسام مدنی


بررسی مشخصه های دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 39-45

10.24200/j30.2017.20075

سید حسام مدنی؛ علیرضا پورخورشیدی؛ طیبه پرهیزکار؛ جعفر سبحانی