نویسنده = مهراله رخشانی مهر
آنالیز قابلیت اعتماد و حساسیت شمع‌های فولادی و بتنی با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 61-69

10.24200/j30.2017.1290

مهراله رخشانی مهر؛ حامد میرکمالی؛ ناصر شابختی؛ محسن راشکی


بررسی رفتار اتصالات خورجینی تحت تاثیر مداوم بار ثقلی و جانبی

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 73-80

10.24200/j30.2017.1289

حسین بخشی؛ فاطمه فقیه خراسانی؛ مهراله رخشانی مهر


اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق توانمند (U‌H‌P‌C)

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 63-72

مهراله رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سید روح الله موسوی