نویسنده = تقی ابتکار
نقش سوخت‌های میان تقطیر در کاهش آلودگی هوای‌ تهران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 55-57

تقی ابتکار


توسعه تکنولوژی و آموزش‌های علمی کاربردی

دوره 12، شماره 12، فروردین 1375، صفحه 73-75

تقی ابتکار


وسایط نقلیه موتوری و هوای پاک

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 37-41

تقی ابتکار