نویسنده = نادر هاتف
شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 117-123

هاجر حسینی؛ نادر هاتف؛ ناصر طالب بیدختی


تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-63

سیدمحمد بینش؛ نادر هاتف؛ ارسلان قهرمانی


تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 3-11

نادر هاتف؛ محمد حاجی عزیزی؛ ارسلان قهرمانی