نویسنده = امید بهار
تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی برای یک ناحیه‌ی خاص با تبدیل موجک

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 55-64

امید بهار؛ امین محمودیان اقدم


قابلیت تبدیل ارتقاء یافته در مقایسه با تبدیل کلاسیک هیلبرت ـ هوآنگ

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 29-38

سهیل رمضانی؛ امید بهار