کلیدواژه‌ها = پایش سلامت سازه
مطالعه آزمایشگاهی تشخیص آسیب در پل خرپایی تحت بار متحرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62521.3229

سیاوش شاه محمدی؛ موسی محمودی صاحبی


آنالیز مودال عملیاتی خودکار سه مرحله‌ای با استفاده از حذف مودهای ریاضی به روش خوشه‌بندی بر اساس چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1403

10.24200/j30.2024.63122.3258

احمد شوشتری؛ امیر سالار مهرآباد


شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود

دوره 38.2، شماره 4.2، اسفند 1401، صفحه 53-62

10.24200/j30.2022.60873.3129

محتشم خان احمدی؛ مجید پورامینیان؛ حمید محمدی گرفمی؛ بهزاد دژکام