کلیدواژه‌ها = پایش سلامت سازه‌ها
استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس

دوره 38.2، شماره 4.2، اسفند 1401، صفحه 25-36

10.24200/j30.2022.60471.3105

سید امیر حسین اصفهانی؛ هاشم شریعتمدار؛ علیرضا انتظامی