کلیدواژه‌ها = بهسازی خاک
تزریق پذیری محلول نانو سیلیس کلوئیدی در ماسه ی کربناته ی بوشهر با درصد لای مختلف

دوره 39.2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-38

10.24200/j30.2022.60975.3135

احسان آذینی؛ رضا ضیایی مؤید؛ سید ابوالحسن نائینی


کنترل کمی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک بهسازی شده با استفاده از نتایج CPT و CPTu

دوره 25، شماره 51.1، دی 1388، صفحه 49-59

ابوالفضل اسلامی؛ میرعبدالحمید مهرداد؛ محمدتقی خسروی


مدل‌سازی دیوارهای خاکی مسلح‌شده با نوارهای فلزی به‌روش اجزاء مجزا

دوره 25، شماره 48.1، تیر 1388، صفحه 3-13

غلامحسین رودی؛ علی اصغر میرقاسمی