کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
ارزیابی و تحلیل ریسک مخاطرات پروژه‌ی حفاری مکانیزه‌ی تونل‌ خط 7 متروی تهران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 81-88

10.24200/j30.2017.1105

سعید سلطانی محمدی؛ محمدصابر زمزم؛ حسن بخشنده امنیه؛ سیداحسان موسوی؛ هادی مختاری


شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 3-11

فرناد نصیرزاده؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-95

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار