کلیدواژه‌ها = تثبیت خاک
بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر

دوره 39، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 51-57

10.24200/j30.2023.59981.3092

آتوسا وثیق؛ دانیال معظمی؛ شهرام پوراکبر


بررسی رفتار ماسه ی لای دار تثبیت شده با سیلیس کلوئیدی در مقابل روانگرایی

دوره 38.2، شماره 1.2، خرداد 1401، صفحه 89-98

10.24200/j30.2021.59219.3035

ایمان نوری دلاور؛ رضا نورزاد؛ بهرام طعنه گنبدی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزینی خاکستر خاک‌اره و زئولیت در ماسه ی تثبیت‌شده با سیمان

دوره 37.2، شماره 4.2، اسفند 1400، صفحه 15-25

10.24200/j30.2021.57542.2916

رضا یوسفی؛ امیرعباس عموئی؛ عبدالرضا کریمی؛ مسعود عامل سخی


مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 35-46

10.24200/j30.2020.55217.2712

فرشید ریاحی دهکردی؛ وحید توفیق؛ محمدمحسن توفیق