کلیدواژه‌ها = رفتار خمشی
بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 29-37

10.24200/j30.2019.53041.2523

محسن عموشاهی؛ مهران زینلیان؛ محمود هاشمی؛ داوود مستوفی نژاد؛ فرهنگ فرحبد؛ حامد اسداللهی


تأثیر مقاومت بتن و چسبندگی F‌R‌P در رفتار تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت‌شده با F‌R‌P

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 87-96

محمود نادری؛ شهریار وجدانی طباطبایی