کلیدواژه‌ها = آنالیز مودال
بررسی رفتار محوری ستون‌های بتنی محصورشده با دولایه داخلی و خارجی GFRP

دوره 35.2، شماره 1.1، خرداد 1398، صفحه 111-118

10.24200/j30.2018.1992.2055

اصغر وطنی اسکویی؛ علی مشاطان؛ حسن آقابراتی


کشف آسیب در سازه‌ها توسط آنالیز موجک با استفاده از داده‌های آنالیز مودال

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 111-121

یونس فولاد قدم؛ حمیدرضا غفوری