کلیدواژه‌ها = تونل
تحلیل سه بعدی اثر مشخصات هندسی سگمنت های بتنی در حفاری تونل به روش EPB TBM در نشست سطح زمین

دوره 34.2، شماره 1.1، خرداد 1397، صفحه 107-114

10.24200/j30.2018.1453

حسن شرفی؛ امین فلاحی؛ الهه مرادی؛ محمد حاجی عزیزی


مکانیزم دیوار جداکننده در یک تونل سطحی واقع در خاک مستعد روان‌گرایی

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 121-131

توحید دوستی؛ علی اکبر گلشنی


تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن نیروهای تراوش

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 65-76

احمد فهیمی فر؛ محمدرضا زارعی فرد


ارزیابی تغییر شرایط محیطی خاک روان‌گرا بر تونل‌های پوشش‌دار

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 11-20

محمد آزادی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی