کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه‌ی سست مقاوم‌شده با لایه‌ی ماسه‌ی مسلح

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 73-79

رضا پورحسینی؛ سید نوید حسینی ناوی


مطالعه‌ی میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌یی کوبشی (R‌A‌P‌s) نسبت به تغییر قطر

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 95-103

حمیدرضا رزاقی؛ بهمن نیرومند؛ حسین غیاثیان؛ سید محمد منصورزاده


اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌یی مسلح به ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 39-47

سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی


معرفی سطوح گسیختگی انتقالی ـ دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 21-31

فرج اله عسگری؛ نوید گنجیان؛ اورنگ فرزانه


تحلیل عددی اثر حفره‌ی دایره‌یی بر ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاک دانه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 29-35

سید ناصر مقدس تفرشی؛ امین شریف پور؛ علی قنبری


دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه‌گیری‌های دینامیکی با استفاده از روش P‌D‌A

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 73-84

محمدمهدی خوشبخت مروی؛ علی فاخر؛ محمدصادق معرفت