کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
بهینه سازی طراحی قاب های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 127-134

10.24200/j30.2017.4548

علیرضا حبیبی؛ مبین شهریاری؛ حسن رستمی


آنالیز قابلیت اعتماد و حساسیت شمع‌های فولادی و بتنی با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 61-69

10.24200/j30.2017.1290

مهراله رخشانی مهر؛ حامد میرکمالی؛ ناصر شابختی؛ محسن راشکی


ارزیابی پارامترهای موثر در تفرق امواج زلزله های دور از گسل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 13-23

حسین نادرپور؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ احسان قباخلو


ارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه‌ی داده‌های فلات ایران

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 137-146

سحرالسادات راه پیما؛ علیرضا آذربخت


مدل‌سازی آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) بااستفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 41-54

محمد امامی؛ سید شهاب الدین یثربی