نویسنده = حسن بخشنده امنیه
ارزیابی و تحلیل ریسک مخاطرات پروژه‌ی حفاری مکانیزه‌ی تونل‌ خط 7 متروی تهران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 81-88

10.24200/j30.2017.1105

سعید سلطانی محمدی؛ محمدصابر زمزم؛ حسن بخشنده امنیه؛ سیداحسان موسوی؛ هادی مختاری


تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 41-48

حسن بخشنده امنیه؛ عبدالرحیم جواهریان؛ کاظم نجم


تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان