کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
انتگرال گیری مستقیم نیمه‌صریح با پایداری نامشروط بر پایه ی روش آلفای تعمیم‌یافته

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 135-145

10.24200/j30.2021.55958.2792

امیرحسین نمدچی؛ جواد علامتیان؛ حمید محمدالهی اره‌کمر


ارزیابی و تحلیل تغییرشکل های سد گتوند علیا به هنگام وقوع زلزله

دوره 35.2، شماره 3.1، آذر 1398، صفحه 99-111

10.24200/j30.2018.1915.2044

لیلا شاهوردی طرخورانی؛ سید مجدالدین میرمحمدحسینی


مقاومت در برابر خرابی پیش‌رونده ساختمان‌های بتنی با شکل‌پذیری‌های مختلف

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 3-10

رضا عباس نیا؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری


تأثیر سختی کلاهک در رفتار گروه شمع تحت اثر بار زلزله

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 25-34

محمد علیایی؛ کمیل خاکپور


تأثیر تغییر مشخصات لایه‌های خاک بر پاسخ سیستم خاک ـ شمع تحت بار زلزله

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 49-57

صمد میر محمد صادقی؛ علی اکبر گلشنی