کلیدواژه‌ها = روش انرژی
روش انرژی تعمیم‌ یافته جهت برآورد پاسخ قاب‌های خمشی فولادی تحت تحریک لرزه‌یی

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 107-115

سیدبهرام بهشتی اول؛ سیدجعفر کمالی فیروزآبادی


طراحی لرزه‌یی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 123-131

سیدرسول قادری؛ شهرزاد دستمالچی؛ سیدمهدی زهرائی