موضوعات = اندرکنش خاک و سازه
مطالعه آزمایشگاهی رفتار دینامیکی سازه‌های لاغر واقع بر شالوده مرکب در راستای طراحی بر مبنای عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j30.2023.61540.3181

مجید حسینی معتمد؛ علی کمک پناه


اصلاح مدلسازی خاک و بکارگیری آن در مدل استخوان ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1403

10.24200/j30.2023.62829.3244

امیرحسین جعفریه؛ حر خسروی؛ طاها فاضلی فر