دوره و شماره: دوره 33.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، آذر 1396، صفحه 1-146 
کلرزنی بهینه ی شبکه‌های توزیع‌آب شهری با در نظر گرفتن کلر باقیمانده و THM تشکیل شده

صفحه 21-29

10.24200/j30.2017.20073

عبداله اردشیر؛ کوروش بهزادیان؛ محمدعلی محمدنژاد؛ فاطمه جلیل ثانی؛ حسین فروتن علیزادگان


بررسی مشخصه های دوام و مقاومت روسازی بتن غلتکی

صفحه 39-45

10.24200/j30.2017.20075

سید حسام مدنی؛ علیرضا پورخورشیدی؛ طیبه پرهیزکار؛ جعفر سبحانی