نویسنده = حسین تقدس
ارتقاء برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت خط لوله گاز

دوره 37.2، شماره 3.1، آذر 1400، صفحه 3-9

10.24200/j30.2021.54796.2680

مریم معظمی؛ حسین تقدس؛ مهران محمودی؛ آریوبرزن عباسی


بهبود فرآیند ساخت بر مبنای مفاهیم تولید ناب و استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

دوره 37.2، شماره 2.1، شهریور 1400، صفحه 39-49

10.24200/j30.2020.55765.2773

خشایار آسیداسمعیلی؛ حسین تقدس؛ محمد سعید کریمی


ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 39-47

10.24200/j30.2020.53198.2539

محمد رسولی منش؛ حسین تقدس؛ فرزاد چوکان؛ مصطفی داداشی حاجی؛ محمدحسین تمنایی فر


بررسی دقت متره و برآورد در نرم‌افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان

دوره 34.2، شماره 4.1، اسفند 1397، صفحه 145-152

10.24200/j30.2019.1437

عرفان شفقت؛ حسین تقدس؛ بهنام شرافت