کلیدواژه‌ها = پویایی سیستم
مدل سازی پویا نیاز به نیروی کار در پروژه های ساخت

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 69-79

10.24200/j30.2018.2152.2115

شاهین دبیریان؛ سروش عباس پور؛ مصطفی خانزادی


پیش‌بینی بهره‌وری نیروی انسانی و بررسی تأثیر آن در نحوه‌ی عملکرد پروژه

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 101-110

فرناد نصیرزاده؛ پویا نوجه دهی


شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 3-11

فرناد نصیرزاده؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار