تعداد مقالات: 1950
101. نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان؛ احمد جعفری


104. اثر هیدرومکانیکی توده‌سنگ پی بر پایداری سدهای بتنی وزنی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 3-12

رضا مهین روستا؛ محی الدین حمیدی پور


105. اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 3-12

محمدرضا اصفهانی؛ سیامک گل نرگسی؛ میثم محمد حسینیان


106. تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 3-13

یوسف حسین زاده؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ محمدرضا فرج پور


107. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 3-3


108. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 3-3


112. مطالعه آزمایشگاهی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن حاوی ریزدانه و درشت دانه تایر بازیافتی به همراه دوده سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j30.2019.51631.2422

مسعود سعادت خوش؛ محمد صادق دهقان؛ فرزین بهلولی؛ مهدی آرزومندی؛ مجتبی کریمائی طبرستانی


113. فهرست مقالات

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 1-1


114. فهرست مقالات

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 1-1


115. فهرست مقالات

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 1-1


116. فهرست مقالات

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 1-1


117. فهرست مقالات

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 1-1


118. فهرست مقالات

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 1-1


119. فهرست مقالات

دوره 19، شماره 23، بهار 1382، صفحه 1-1


120. فهرست مقالات

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 1-1


121. فهرست مقالات

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 1-1


122. فهرست مقالات

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 1-1


123. فهرست مقالات

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 1-1


124. فهرست مقالات

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 1-1


125. فهرست مقالات

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 1-1