تماس با ما

نشانی مجله: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس:    66164093  داخلی 1

 

پست الکترونیکی مجله: Pajouhesh@sharif.edu

 

 


CAPTCHA Image