اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 374
تعداد پذیرش 140
تعداد عدم پذیرش 172

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 6745
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 164 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 231 روز
درصد پذیرش 37 %