اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 434
تعداد پذیرش 173
تعداد عدم پذیرش 182

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 17321
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4301
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 212 روز
درصد پذیرش 40 %