اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 549
تعداد پذیرش 182
تعداد عدم پذیرش 268

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 145
تعداد مشاهده مقاله 26550
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6530
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 105 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 174 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 296 روز
درصد پذیرش 33 %